• Dr. Muzaffer Çavuşoğlu

  Kanser Amansız Hastalık Değildir

  Kanser ve metastazları doğru tedavilerle önlenebilir veya tedavi edilebilir.

   

 • KANSER AMANSIZ HASTALIK DEĞİL

  Bütün hastalıklar gibi kanser de tedavi edilebilen bir hastalıktır

 •    

ÖNSÖZ
Modern tıp, tıp teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere rağmen   hastalıkların tedavisinde çağın gerisinde kalmıştır. Herhangi bir konuda yeterli başarı sağlanamıyorsa bu gidilen yönün yanlış olduğu anlamına gelir. Yön yanlışsa yolun düzgün olmasının bir anlamı yoktur.
Gelişimini tamamlamış bir kişide yaklaşık 100 trilyon , hareketli, hareketsiz hücre vardır ve bütün hücreler birbirleriyle iletişim içindedir. Bir tek hücrede gelişen DNA mutasyonu bile, uzun yaşamlarda, kanser veya başka hastalıklar geliştirebilir. Bugünün tedavileri, oluşan hastalığı tedaviye yönelik, yan etkiler başka hastalıklara neden oluyor.  Hastalığı iyileştirebilmek için, hastayı iyileştirmeliyiz.
Para—kağıt
Elmas---cam
Altın---metal
Hisse senedi---yazılım
Bunlar, pek çok şeyi satın alabilir ama yaşamı değil, sağlıklı yaşamı sadece matematikle belirleyebiliriz. Bilim matematiktir, matematikte bilim.
İstatistik ve plaseboya göre sağlıklı ve kişiye özel tedavilerin yapılması söz konusu olamaz, hepimiz eşsiziz. İstatistik, denizden bir kova su alıp içinde balık yoksa, denizde balık yok demektir.  Hatasız ve kişiye özel tedaviler ancak MATEMATİK TIP la mümkün.
KANSER GELİŞEN, hücreleri öldürmek, kesin ve kalıcı çözüm değil, nekroz gelişmemiş hücrelerde  TERS MUTASYON mümkün. Nekroz atık, atıksa tıkanma ve enfeksiyon demektir.
YAŞAM:  Genetik mirasın çevre koşulları ve yaşam biçimimizle şekillendiği , olağanüstü yazılımlar dizisi, yıldızların tozlarıyız, cansızlardan canlı oluşturmak tanrıya has. Bütün hastalıklar nano ölçekte başlar bir doku veya organda hastalık gelişmesi ise bütün sistemi etkiler. Organların oluşması gibi, fizyolojinin bozulması da koordineli ve bir program dahilinde olur.
Kanserlerin tedavisinde, cerrahinin yeri son derece kısıtlıdır. ( ayrıntılar, yakında.)
Meme kanserinde cerrahi kısıtlı, çoğu kez mikro düzeyde olmalı, aksiller cerrahi, out  (ayrıntılar meme kanseri bölümünde, yakında.)
            Kanser gelişme yaşı küçülüyor.  H. Ş. S.- H. Ş. Z. (Nedenleri YAKINDA.)
             Çocukluk çağı, dışındaki kanserler uzun yıllarda gelişir, önlenebilir.
             Kalıtımsal kanserler ve anomaliler, embriyo aşamasında bile belirlenebilir, önlenebilir.
             Kanser ve metastazlar haber vererek geliyor(anlayana), önlenebilir, tedavi edilebilir.
             Bilim tahmin değil sayıdır, matematiksiz bilim olmaz.
             Uzun sağlıklı yaşam,
             genç kalmak,
             gençleşmek,
mümkün.
             Hayalden ötesi,
yine de,
             YAŞAM, ÖLÜMÜN KIYISINDA YÜRÜYÜŞTÜR, ve ADALETE BENZER ADİL DEĞİLDİR.
Çok kısa, BESLEN-ME : Sağlıkta en çok konuşulan, yalanı barındıran, BİLİMDEN nasibini almamış tek konudur. Beslenme ile ilgili konuşulanların %90 ı yalan %10 uda sizin için doğru olmayabilir. Azı karar çoğu zararsa, NORMAL nedir. (normali matematik belirler kaşık veya tutam değil.)
Vücut fazlasını atarmış, (cahil sözü) ÇÖPEMİ! – atık nedir, kilolu olma ve sağlığın bozulma nedeni atılamayan atıklardır.
Geleneksel tıp, geleneksel otomobile(tabanvaya) benzer. Bilim geriye gitmez. Yürümek doğal otomobil uçak gemi yapay, bütün mikroplar doğal ilaçlar yapay.
Paraşütle atlamak YAPAY, paraşütsüz atlamak DOĞAL—aradaki fark, yere temastır.
1
Boğaz Köprüsü yapay


Bunlara benzer, sayısız örnek verilebilir, birileri ZEKA nızla alay ediyor , FARKINDAMISINIZ.

 Buradaki yazılar geçici olarak sırasıyla şu konuları içerecektir.
Gelişimle ilgili düzenleyiciler
İmmünite
Onkolojik acil
Palyatif bakım
Bakış açım
Hücre
Kan
Lenfatik sistem
LENF ÖDEM
Mikroplar
Cilt altı metastazları
GELİŞİMLE İLGİLİ DÜZENLEYİCİLERİN, HERHANGİ BİRİNDE OLAN GENETİK BİR BOZUKLUK,
Doğumsal anomali,
Kanser,
Dejeneratif hastalık,
Enfeksiyon hassasiyeti, 
nedenidir.
Bu kişilerde AMİGDALA nın etkilenmesi en önemli risktir.


ŞANS faktörünün olmadığı tıbba matematik tıp denir, (Y M B Y), hastalıklar (Y H) yaşlanma (Y B)

              EMBRİO nun gelişiminden itibaren anne ve babadan alınan genetik miras (iyi veya kötü) artık embrio ya geçer, doku ve organlar geliştikçe genetik mirasta yerleşir. (1980 li yıllardan beri kötü miras embrio aşamasında belirlenebiliyor). Bu durumdaki kişilerin, çocuklarının sağlıklı veya sağlıksız olacağı EMBRİO aşamasında belirlenerek, sağlıksız doğum engellenebilir. Bu uygulama sağlıklı çocuk olana kadar devam ettirilebilir. (lenfatik sistem yetersizliğini gösterir. Anomali bölgesinde, lenf ödem gelişir.)  Anomali nedeni olan kişi, anomali gelişen kişi için en önemli risk faktörüdür. (yakında)
DOĞUM sonrası, kalıtımsal genetik hastalık veya kromozom anomalisi fark edildiğinde, ne kadar erken tetkik ve tedavi yapılırsa, şans o kadar artar. (gelecekte rahimde tedavi yapılabilecek – tetkikler kapsamlı.) yakında
KANSERLER e bağlı ölümlerde birinci sırada olan akciğer kanserlerinde, hastalar sadece semptomatik tedavi ile bir buçuk yıl yaşayabilirler (onkolojik tedavi yapılmadan). Akciğer kanserleri, tedavi hatalarının en çok yapıldığı kanserlerdir. (Hatalar ölümü öne alır.)
Medüller bası ve vena kava superior sendromu tedavisi özellik gerektirir. 
Hatalarda, bir çarpı sıfır eşittir, bir sıfır----yüz çarpı sıfır ise, yüz sıfırdır. (bildiklerinizi unutun)
İMMÜNİTE: Bilgi değil,herkesin fikir sahibi olduğu bir konudur. İmmünite, bütün hastalıklarla ilgili olsada RANT kanserlerdedir. GENETİK miras dışında başta kanser cerrahisi olmak üzere tedavi hataları immün sistem yetersizliklerinin sebebidir. (nedenleri, lenfatik sistemde)

 

 

 

 

 

 

BİLGİYE ULAŞMAK, BİLGİ GERKTİRİR, OKUMANIZ YOKSA, OKUMAYIN
Güç 3 K dır:

 • Kaba
 • Kapital
 • Kafa

ALTIN ÖĞÜT !
Parayla savaşmayın, hırsızdan çalmayın.

BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN,  fikirler beyinde gelişir, laboratuvarda değil.
Yazılar, henüz yayınlamadığım KANSER GERÇEĞİ ve GELECEĞİ adlı kitabımdan alınmıştır.  Başta kanser olmak üzere, bazı hastalıkların oluşumu, önlenmesi, tedavisi ve tedavi hataları gibi konuları içerecektir. Yazılar, yeni ilaveler ve değişikliklerle devam edecektir.  Bir süre sonra (şimdi yazmadığım) bazı ayrıntıları yazacağım.
BİLGİYE ULAŞMAK, DAHA ÇOK BİLGİ GEREKTİRİR ve BİLGİ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR.
Modern tıp, tıp teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere rağmen hastalıkların tedavisinde (kanser ve kanser dışı) çağın gerisinde kalmıştır.
Herhangi bir konuda başarı sağlanamıyorsa, bu gidilen yolun yanlış yapılanların hatalı veya eksik olduğu anlamına gelir. Adres yanlışsa yolun düzgün olmasının bir anlamı yoktur. (TERSİNİ DÜŞÜN). Çözümsüzlükleri görebilmek, çözümü gösterir. Bilim tahmin değil sayıdır, sayı ise MATEMATİK, matematiksiz bilim olmaz.
İnsanların kullanma kılavuzunun olmamasının nedeni matematik yerine istatistiğin kullanılmasıdır.
İstatistik denizden bir kova su alıp içinde balık yoksa, denizde balık yok demektir. Şüphe yoksa, şüphe vardır ve şüphe kişiyi gerçekten çok yıpratır.
Yakında MATEMATİK TIP, (KSMYTS) modern tıbbın içinde yerini alacak.  Modern tıp (MT) kişisel değerlendirmelerde matematiği, genel değerlendirmelerde istatistiği kullanmalıdır. Tıpta alternatif tedaviler vardır, tıbbın alternatifi yoktur.
Hastalıkların tedavisinde, benzerliklerden çok farklılıklar dikkate alınmalıdır. Farkın nedeni benzerlikler değil, ayrılıklardır.
KANSER ölümle özdeş bir hastalık değildir, kaldı ki kanser hastalarının çoğu, hasta ihmalleri veya tedavi hataları nedeniyle (kanser dışı hastalıklardan) kaybedilmektedir.
Çok yakın bir gelecekte matematik tıp(MT), sadece kanserlerle ilgili değil bütün hastalıklara bakış açısını değiştirecektir.
Yaşam süresince, bütün hücreler, birbirleriyle ilişki içindedir, herhangi bir hastalık başka bir hastalığı tetikler, bu nedenle sadece branş bilgisine sahip olmak hastalıkların tedavisinde  asla yeterli olmaz.
NOT.- Mutasyon (DNA) gelişen ve adına KANSER HÜCRESİ denilen hücre ve üremesi ile ilgili görüşlerim, bugün kabul gören görüşlerden çok farklıdır. (YAKINDA)
ACİL.- (ONKOLOJİK ACİL) Tedavide acil, doğru karardır, erken değil.
(Spinal kord basısı—İntrakranyal basınç artışı—Superior vena kava sendromu—Gastro intestinal kanama)
Acil ürkütücü bir kelime, çoğu kez yanlış değerlendirilir. Özellikle onkolojik acil çok azdır ve TEDAVİLERDE CERRAHİ BİRİNCİ SEÇENEK DEĞİLDİR. 
Onkolojik aciller, kanserlerden veya hatalı tedavilerinden kaynaklanır. Çoğu çaresizliklerin nedeni uydurulan çarelerdir.  MD Anderson Canser Center daki, onkolojik acil uygulamaları aşağıdaki gibidir.
SPİNAL KORD BASISI.
Ciddi bir kanser komplikasyonudur. İlk üç servikal vertebrada metastaz varsa yaşamı tehdit eder. Hematojen yayılımı gösterir, hastaların%90’ında sırt ağrısı vardır. Bazı hastalarda ayaklarda hissizlik ve karıncalanma olur. Kanser hastası geçmeyen ağrı şikayeti ile başvurursa spinal kord kompresyonu düşünülmelidir. MRI tetkiki hastalığı gösterir. Kortikosteroitler nörolojik fonksiyonları stabilize eder ve hatta iyileştirir, kırık oluşmuşsa cerrahi planlanmalıdır.
İNTRAKRANYAL BASINÇ ARTIŞI.
Beyin metastazına bağlı kanama, trombositopeni, ödem ve hidrosefali gelişimi sonucunda olur. En önemli semptom baş ağrısıdır. Tanı beyin CT ile konur. En çok akciğer kanseri, meme kanseri ve maliyn melanom da görülür. Bütün kanserler beyin metastazına neden olabilirler. Beyin tümörü veya metastazı ile ilgili ödem durumunda, deksametazon 4 mg 6 saatte bir uygulanır. Duruma göre mannitol ve diüretik tedaviye ilave edilebilir. Daha sonra radyoterapi yapılır. Dört metastaza kadar cerrahi uygulanabilir,(BANA GÖRE GEREKSİZ) yaygın hastalıkta ise endike değildir.

Bizdeki uygulama ise, cerrahi sonrası, semptomatik tedavi  şeklindedir. Rant amaçlıdır ve cerrahiyi mucize gibi göstermektir. BALIK YEMİ GÖRÜR OLTAYI GÖRMEZ. (Çin atasözü)

SUPERİOR VENA KAVA SENDROMU.
Superior vena kavadan, sağ atriuma düşük kan akımı nedeniyle , en çok akciğer kanserlerinde sonra meme, mediastinal tümörler ve lenfomalarda gelişir. Baş ağrısı baş, dönmesi, nefes darlığı ve disfaji şikayetleri olur. Üst ekstremitede yüz ve boyunda şişlik olur. SVK sendromu tedavisi obstrüksiyon nedenine göre planlanır.  İntrakranial basınç artışı varsa kortikosteroid ve diüretik uygulanır. Küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde ise radyoterapi semptomatik tedaviyle birlikte uygulanmalıdır. 

GASTROİNTESTİNAL KANAMA
Kanser hastalarında gastrointestinal sistem kanaması tümör invazyonu, kemoterapi, trombositopeni, koagülopati, radyoterapi yan etkisi, steroid etkisi veya inatçı bulantı kusma sonucunda gelişir. Kanama endoskopik yöntemlerle (elektrokoagülasyon, epinefrin enjeksiyonu ve argon plazma lazer tedavisi) durdurulamazsa, OPERASYON düşünülmelidir.
PALYATİF BAKIM
Aslında bu konuya hiç değinmeyecektim am  ,pek çok hekim tarafından çok dillendirildiği ve farklı değerlendirmeler yapıldığı için,  Dünya Sağlık örgütünün (WHO) (World Health Of Organisation) görüşü- 1990 yılında Palyatif bakım, hastalığı küratif tedaviye cevap vermeyen hastalara uygulanan aktif bütüncül bakımdır şeklinde tarif etmişti, 2002 yılında küratif tedaviye  yanıt vermeyen hastalara yerine HAYATI TEHTİT EDEN BİR HASTALIĞI OLAN HASTALARA uygulanan bakımdır şeklinde değişiklik yapmıştır. WHO tanımı palyatif bakım ÖLÜMÜ NE ERTELER ne de HIZLANDIRIR şeklindedir.
(Benim görüşüm ise, faydası olmayan her şey ZARARLI dır, şeklindedir.)
KANSER tanısı konan hasta ve daha çok yakınlarında geleceğe dair bütün planlar bozulur. Bu nedenle hastalık hastadan gizlenir. ( ve hasta artık ailedir-sonun başlangıcı) AİLE yi iyileştirmek hastayı iyileştirmekten zordur. Bir başka deyişle, aileyi iyileştirmeden hastayı iyileştirmek mümkün değildir. Bu konuda WİLLİAMSON ve NOEL in görüşü  : TEDAVİ MERCİ HASTA OLSADA, anlama merci AİLEDİR.
KANSER TEDAVİSİ hastaya ve hastalığa göre planlanır, hafif tedavi aldatmacadır. (ne kadar hafif, ölçü ne, ŞAKA GİBİ, ama değil!)

                                                BAKIŞ AÇIM
2
BİR GÖRÜŞÜN YANLIŞ OLDUĞUNU ANLAMAM İÇİN, ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜ OLMASI YETER, ALIŞILMADIK BAŞARILAR ALIŞILMADIK DÜŞÜNCELERLE GELİR.

 • Başarı intikamdır, intikamda başarı.
 • Düşman sahibi olmak için, başarılı olmak yeter.
 • Zamanda yolculuk, çağın gerisinde veya ilerisinde olmaktır.
 • ALLAH’ ın koruması sonsuzdur, ama zeka karşılığındadır. (Bir başka deyişle, Allah bizi zekamız kadar korur.)
 • Az olan şey değerlidir, beynine dikkat.
 • ZEKA, yapaydır çalışarak, görerek ve düşünerek gelişir.
 • Doğal olan tek şey cehalettir, cehalet kolay paylaşılır.
 • BİLİM bilgiyle sınırlıdır, CEHALET  ise sonsuz.
 • Bilim geliştikçe, kader azalır, kader azalınca da KEDER.
 • Bütün ilaçlar akıllıdır, ama doktorunuz kadar.
 • Zeka bitmeyen hazinedir, (İbn-i Sina) kimse hazinesini paylaşmaz.

 

YAŞAM ÖLÜMÜN KIYISINDA YÜRÜYÜŞTÜR; ADALETE BENZER, ADİL DEĞİLDİR

 • Yaşama, anlam katan iki şey, AŞK ve ÖLÜM ve en az DUYGULAR yaşar.
 • Nefret gücün ve güçsüzlüğün zirvesidir.
 • Aşk kanatsız uçmaktır, uçan her şey düşer.

3

 • Bilim, bir cevabın daha çok soruya, neden olma halidir.
 • Kapı açıldığı gibi kapanır, kapandığı gibi açılır.
 • Kader, ovada uçuruma yuvarlanmaktır, dağda değil.
 • Ortak akıl, akıllı için akılsızlıktır—kimse aklını başkasıyla paylaşmaz.
 • Ortak akıl bir arada yaşamayı başarmaktır, mükemmeli yakalamak değil.
 • Çıkarların paylaşılmasına konsensüs denir.
 • Bilimde konsensüs olmaz.
 • Sahtekarların yükseldiği toplumlarda, erdemliler düşer.
 • Hasta için ilaç, ilaç için hasta gerekir. (Endüstriyel tıp)
 • Doktor hastalıkla satranç oynamalıdır, hasta ile değil.
 • Ambalaj, etiketi gizler.
 • BALIK YEMİ GÖRÜR, OLTAYI GÖRMEZ. (Çin ata sözü-HARİKA) 
 • Çok fikrin olması tek cevabı değiştirmez.
 • Her fikre, saygısı olanların FİKRİ yoktur.
 • Kalori kısıtlaması, beyin gelişimini engeller (ihtiyacınız yoksa, başka.)
 • Hataları görebilmek için

TEMEL KISA BİLGİLER

 •   HÜCRE
 •   KAN
 • LENFATİK SİSTEM

(Hastalıkları anlayabilmek ve tedavi edebilmek için bu konuları bilmek gerekir.)

 • HÜCRE

Yaşamın temel birimidir ve yaşam hücrelerle başlar.
Gelişimini tamamlamış, bir kişide yaklaşık yüz trilyon hücre vardır. Hareketli hareketsiz bütün hücreler birbirleriyle ilişki içindedir. Farklılıklarına rağmen, bütün hücreler belli ortak yapısal özellikleri paylaşırlar. Herhangi bir hastalıkta, bir organda hastalık geliştiğinde hastalığın diğer organ veya dokuları etkilemeyeceği düşünülemez. (BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN)
Bu kadar olur veya bu nazar boncuğu önemli değil gibi sözler, gölge zekalılar tarafından söylenir ve gölge zekalılar inanır.
Bir tek hücrede meydana gelen DNA mutasyonu bile, zamanla kanser gelişmesine sebep olabilir. (O kişide hastalık gelişmesede, mutasyon, doğurganlık öncesi oluşmuşsa, sonraki nesillerde (Y.K.T.O.) gelişir.
HÜCRELERİN DOKULARA, DOKULARIN ORGANLARA DÖNÜŞMESİ
Öncül hücreler, çok hücreli organizmaların oluşumu sırasında farklılaşarak, görevleri farklı hücrelere dönüşürler. Önce dokuları, sonrada organları oluştururlar. Çok sayıdaki hücrenin birbirleriyle iletişimi ve farklılaşması ile organizma oluşur.
Hücrelerin iletişimi yaşam boyu devam eder ve bir hücre, bütün hücreleri etkiler. Oksijen bazı hücreleri öldürürken bazı hücreler için kesin gereksinimdir (Altın anahtar yok, altın anahtar var H.A.A.F.)
Bütün hücreler, iç organizasyona sahiptir ve belli ortak yapısal özellikleri paylaşırlar. (günü kurtarma  tedavilerinin), gelecekte içinden çıkılamaz sorunlara neden olabileceği bilinmelidir.
Formlarındaki işlevlerine ve farklılıklarına rağmen, insanların bütün hücreleri sadece 5 temel doku sınıfına ayrılabilir.

 • Epitel doku
 • Bağ doku
 • Kas doku
 • Sinir doku
 • Kan doku 

Epitel doku
Organların çoğunun iç ve dış yüzeyi ve organizmanın bütün dış yüzeyi epitel doku ile çevrilidir. Epitel doku organlar arasında farklı bölmeler oluşmasını ve organların birbirleriyle iletişimini sağlar.  Hastalıkların oluşmasına İletişim bozuklukları neden olur. EPİTEL hücreleri normalde hareketsizdir, gelişim sırasında, yaraların kapanmasında ve patolojik durumlarda hareketli hücrelere dönüşebilirler.
Hücreler şekil değiştirir, hareket eder, algılar ve bilgi taşırlar.
Organizmanın oluşması için, çeşitli hücre tiplerinin tüm doku ve organları yapacak şekilde organize bir biçimde bir araya gelmesi gerekir.
Olgun bir organizmanın çoğu organında hücre bölünmesi büyük oranda durur. (yaşlanma ve hastalanma nedeni) Bazı doku ve organlarda rejenere olana kadar hücre bölünmesi devam eder.
BANA GÖRE BÜTÜN DOKU VE ORGANLARDA REJENERASYON MÜMKÜN. (yakında)
Proteinler hücrelere yapı kazandırır ve bir çok hücresel görevin gerçekleşmesini sağlarlar.
Nükleik asitler, doğru zaman ve yerde proteinleri yapmak için kodlanmış bilgileri taşır.
Mutasyonlar iyi, kötü ya da etkisiz olabilirler, etkisiz mutasyonlar sekellere neden olurlar. (sekeller performansı düşürür.)
Hücreler bir enerji çeşidini başka bir enerji çeşidine dönüştürebilirler.
Değişen ihtiyaçlara cevap vermek için hücreler gen ifadelerini düzenler, büyür ve bölünürler, iç program veya dış saldırılardan dolayı ölürler.
SAĞLIKTA bütün sorunlar hücrelerin program dışı ölümü sonrasında, (atık problemi gelişmesi ile) başlar.  (ayrıntılar, lenfatik sistemde anlatılacak)
Proteinlerin yapı veya dengesinin bozulması, hastalık nedenidir.
Bir hücrenin yaşamı, binlerce kimyasal ilişki ve reaksiyonun hassas koordinasyonuna bağlı olup, hücrenin genetik yönlendirmesi ve çevresi ile bağlantılıdır.

HÜCRE YAŞAMIN TEMEL BİRİMİDİR. Farklılaşmış hücreler arasındaki farklılıkların çoğu her hücre tipinin kendine özgü işlevleri yürütmesi için gerekli olan spesifik proteinlerin üretimi sayesinde olmaktadır.
Çoğu hücrenin %70 – 80’ i sudur. Su biyolojik sistemde en çok bulunan moleküldür. Canlıların yaklaşık %7 sini oluşturan küçük moleküller ve iyonlar bu sulu ortamda bir araya gelip organizmanın geri kalan kütlesini yapan daha büyük makro molekülleri oluştururlar. Her hücre tipinin özellik ve işlevleri, içerdiği PROTEİNLER le belirlenir.
1) AMİNO ASİTLER: Proteinlerin yapı taşları
2) NÜKLEOTİDLER: DNA VE RNA nın yapıtaşları
DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) bir hücrenin tüm proteinlerini ve proteinlerin aminoasit dizilerini, böylece organizmanın hücre ve dokularını yapmak için gerekli bilgiyi içeren bir moleküldür. SİNİR ve KAS bozukluklarının nedeni DNA mutasyonudur.
3) LİPİDLER: Biyolojik zarların yapı taşları
4) ŞEKERLER : Nişasta ve selülozun yapı taşları
Doku ve organizmanın düzgün fonksiyonu en küçüğünden en büyüğüne tüm bu moleküllere bağlıdır.  Biyolojik sistemde kimyasal denge yaşamı şekillendirir.

 

 • KAN

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı, (KSD) KAN ve kullanımı hakkında kısa bilgiler. (bu bölümde, dünya sağlık örgütü yayınlarından faydalanılmıştır.)
Sağlıklı bir yaşam için, her koşulda kan hacmini korumak esastır. Kan değerlerinin düşük olması, hastalıkların habercisi, sebebi ve sonucudur.  Hangi hastalık olursa olsun tedavide başarının olmazsa olmazı kanın (KSD) olmasıdır.
Normal hemoglobin değeri sağlıklı bireylerdeki hemoglobin konsantrasyon değeridir.
Vücudun doku ve organlara gereken oksijeni sağlayabilmesi dört kademede olur
1-Akciğerlerden kana oksijen transferi
2-Eritrositlerdeki hemoglobin molekülünde oksijen depolanması
3-Dolaşımla vücudun dokularına oksijen taşınması
4-Oksijenin kandan kullanılacağı dokulara geçişi

DOKULARA OKSİJEN TEMİNİ
a) hemoglobin konsantrasyonu
b) hemoglobinin oksijen ile doyma derecesi
c) kalp debisine BAĞLIDIR. Normal hemoglobin değeri, sağlığın göstergesidir ancak yaş, cinsiyet, gebelik, çevre şartları ve kişilere göre değişir.

KAN ÜRÜNLERİ
Doğru kullanıldığında güvenli kan ürünleri hayat kurtarıcıdır, yine de transfüzyon bazı riskler taşır. Riskleri tam olarak önleyemese de.
Olmazsa olmaz kurallar.
1-Tam kan buz dolabından çıkarıldıktan sonra 30 dakika içinde transfüzyona başlanmalı, kan torbasına asla herhangi bir ilaç eklenmemeli ve transfüzyon en geç 4 saat içinde (bitsin bitmesin) sonlandırılmalıdır. Alıcı ile ABO ve Rh D uygun olmalı
2-Kan ürünü infüzyon kanülleri—steril  ve fleksibl, olmalı ve asla tekrar kullanılmamalıdır.
3-KAN SADECE ÖZEL KAN ISITICISINDA ISITILMALIDIR. (sıcak suda ısıtılmamalıdır.)
Transfüzyon süresince hastanın genel görünüşü, ısısı, nabzı, kan basıncı, solunum sayısı, sıvı dengesi kontrol edilmeli--- transfüzyondan 4 saat sonra , alıcının genel görünümü tekrar kontrol edilmelidir. Transfüzyonda ilk 15 dakika dikkatle gözlenmelidir.
KEMOTERAPİ (veya bazı moleküller), ışın tedavisi ve kemik iliği transplantasyonları, genellikle kemik iliğini baskılar, kemik iliği toparlanana kadar TROMBOSİT ve ERİTROSİT transfüzyon destekleri gerekir.
NOT.-  trombosit düşüklüğünde, purpura veya mukozal kanama veya retinal kanama olduğunda trombosit süspansiyonu transfüzyonu gerekir. Bu durum ayrıca hastalığın (kanserin) kontrol edilemediğini gösterir. (TEDAVİ nin etkisizliğini)
Eritrosit süspansiyonu, saklama ve uygulama koşulları tam kanın uygulanması gibidir.
Trombosit konsantresi
Havuzlanmış trombositler, havuzlandıktan sonraki ilk 4 saat içinde ve 30 dakikada infüze edilmelidir. ABO ya uygun trombositler tercih edilmelidir.

III) LENFATİK SİSTEM
Lenfa ve Lenfatik sistemin temel fonksiyonu dokuların sıvı dengesini ayarlayarak, vücudun çeşitli dokularından sıvıları kan dolaşımına döndürmektir. 
Ayrıca lenfatik damarlar dokular arası sıvının uzaklaştırılmasında kardiyovasküler sisteme yardımcı olurlar.
Lenfatik sistem, immün sistemin bir parçası olarak görev alır. İmmün sistem damarlar, organlar ve hücreleri içeren birbirine bağlı bir yapıdır.
İmmünite (BAĞIŞIKLIK), patojenlerin neden olduğu zararlı etkenlere karşı korunma durumudur. Lenfatik sistem, bazı hastalıkları önlemenin yanında, tedaviye cevap alınıp alınmamasında da fonksiyon görür.
LENFATİK ORGANLAR

 • Lenf nodları
 • Lenf damarları
 • Dalak
 • Tonsil
 • Peyer plaklarını kapsar.

LENF NODLARI –
İnsan vücudunda kişiye göre değişmekle birlikte 500 ile 1000 arasındadır.  Lenfositler lenf nodlarında üretilir. Lenfositler immünite için çok önemlidir. İmmünite, tedavi ile sağlanabilir, matematik tıp.
Lenf düğümleri küçük gruplar halinde bir arada bulunurlar ve hepsi kanallar aracılığıyla birbirlerine bağlıdır.
Her bir lenf düğümü grubu belirli doku, yapı veya bölgelerden sıvıyı direne eder. Bir bölgedeki enfeksiyon lenf kanalları yoluyla ilgili lenf düğümlerine ulaşır.  Her lenf düğümü grubu yabancı ve zararlı moleküllere bariyer oluşturarak yayılımı yavaşlatır.
Bu nedenle lenf düğümlerinin ne sebeple olursa olsun eksizyonu hatalıdır. (başka çözümü var, yakında.)
Lenf düğümlerinin alınması geçici olarak sağlıklı gibi görünsede, yoklukları hastalıkların tüm vücuda engelsiz olarak yayılma nedenidir. LENF nodları vücudun süzgeçleri ve barajlarıdır. Yakın lenf nodlarının kanserler nedeniyle alınması, metastazların erken gelişmesi ve hastalığın yaygın hale gelme ve komplikasyonların gelişme sebebidir.  Bazı organ ve dokularda sıvı toplanmasının en önemli sebebi lenfatik sistemin yetersizliğidir.
Lenfositler (beyaz kan hücreleri) lenfatik dokularda oluşur ve depolanır.
Lenfositler yabancı hücreleri molekülleri mikropları tanımak ve onlara karşı antikor oluşturmak için programlanmıştır.
Lenfatik sistem yabancı moleküllerin (zararlı moleküllerin) vücuttan atılmasını sağlayabilirse hastalık oluşmaz.
Lenf kapillerleri, tüm vücut boyunca pleksus oluşturarak, intertisyel sıvıyı gerektiğinde absorbe ederler.
Kalbin pompa görevi yaptığı kan dolaşımının aksine kendi pompalama aktiviteleriyle sıvının bölgesel lenf nodlarına ve devamında venöz dolaşıma akışını sağlarlar.
LENF NODLAR:
1-Yabancı ve zararlı moleküllerin filtrelenme süzülme yeridir.
2-Lenfositler lenf nodlarında üretiler (lenfositler=beyaz kan hücreleri)
Lenf nodlarının eksizyonu (cerrahisi) veya radyoterapi, kemoterapi gibi tedavilerle fonksiyonunun engellenmesi lenfatik sistemi dolayısıyla immüniteyi olumsuz etkiler.
Lenf nodlarının görev yapamaması veya sayısının azalması her türlü hastalığa zemin hazırlayarak performans düşüklüklerine ve erken yaşlanmaya neden olurlar.
Bir tek lenf nodunun hasarı veya eksizyonu bile sağlığı etkiler.
Gelişme dönemi tamamlanmış bir kişide yaklaşık 100 trilyon hücre vardır, hareketli ve hareketsiz bütün hücreler birbirleriyle ilişki içindedirler.
Bu hücrelerin sağlıklı olabilmesi için lenfatik sistemin sağlıklı olması gerekir. (immünite lenfatik sistemin sağlıklı işlemesiyle mümkündür.)
Dış etkenler veya kendiliğinden oluşan mutasyonların zararlarından korunabilmemiz bağışıklık sistemimize bağlıdır.
Bağışıklık sistemi için vücudu korumayla görevli, ordu benzetmesini yapabiliriz.
Lenfatik istem- vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Kan damarları gibi tüm vücudu dolaşan lenf=ak kan damarlarından oluşur. Bu lenf damarları içinde ak kan adı verilen lenfositlerden zengin bir sıvı dolaşır. Lenfatik sistemde tüm vücutta lenf düğümleri (nodları) bulunur.
Lenf düğümleri boyunda koltuk altlarında göğüs boşluğunda karında ve kasıklarda kümelenmiş halde, Akciğer, karaciğer, böbrek gibi organların ve kan damarlarının etrafında yoğun olarak bulunurlar. Sindirim sisteminde lenfositlerin toplandığı farklı yapılar vardır. Bademcikler, geniz etleri, mide ve barsak duvarı lenfositten zengin yapılardır. Genetik yapının sağlıklı oluşu lenfatik sisteme bağlıdır.
Lenfositler lenf düğümlerinde toplanır, lenf damarları vasıtasıyla normal kan dolaşımına karışarak tüm vücutta dolaşırlar.
Büyümüş lenf nodları nın en önemli sebebi kanserler değil, başta mikroplar olmak üzere atılamayan atıklardır.
Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan bir madde olup akyuvar, alyuvar ve trombositleirn yapıldığı yerdir. Alyuvarlar dokulara oksijen taşır, akyuvarlar enfeksiyonlarla mücadele eder, trombositler ise kanamanın durdurulmasını sağlar. Kemik iliğini etkileyen tedaviler zamanla sağlığın bozulma nedenidirler.
Lenf nodlarına uygulanan cerrahi, radyoterapi veya etkileyen kemoterapiler kısa sürede lokal kontrol sağlamakla birlikte uzun vadede immünitenin bozulma sebebidir.
Lenfositler akyuvarların bir tipidir, kemik iliğinde yapılır lenf ve kan damarları içinde dolaşır, vücut savunmasında çok önemli görev yapan T.B ve NK (doğal öldürücü hücreler)şeklinde üç ana gruba ayrılır.                Lenfatik sistem dokular arası sıvı dengesinin sağlanmasında çok önemli rol oynar. Bu dengenin bozulması hastalık nedenidir.
İmmün sistem damarlar, organlar ve hücreleri içeren birbirine bağlı bir sistemdir, birincil ve ikincil lenfoid yapılara ayrılmıştır. Lenfositlerin (B ve T hücrelerini kapsayan akyuvar hücreleri) yerleşim yeri olan birincil lenfoid organlar (T lenfositlerin oluştuğu timüs ve B hücrelerinin oluşturulduğu kemik iliğini içerir.)
Kazanılmış immün yanıt için işlevsel lenfositler gereklidir ve buda lenf düğümleri ve dalaktan oluşan ikincil lenfoid organlarda başlar. Lenfositler yaklaşık olarak
%15 i dalakta
%40 ı bademcikler ve lenf düğümlerinde
%10 u timusta
%10 u kemik iliğinde
%25 kadarıda kan dolaşımında bulunur.
Akyuvarlar işlevlerini gerçekleştirebilmek için kan dolaşımından ayrılıp dokulara girmek zorundadır.
Lenf sıvısının toplam hacmi kanın toplam hacminin üç katından fazladır. Lenf düğümleri, antijenleri vücudun uzak bölgelerinden toplayıp en uygun inmün yanıtın oluşması için inmün sisteme sunulduğu filtreler olarak düşünülebilir.
Kazanılmış inmünite T ve B lenfositlerince sağlanır.
Lenf nodlarının foksiyonları:
1-Bakteri, toksin ya da ölü hücreler gibi yabancı maddelerin süzülme yeridir.
2-Lenfositler lenf nodlarında üretilir. Bu beyaz kan hücreleri immün sistem için önemlidir.
3-Lenfteki protein konsantrasyonunu regüle eder.
Bir tek hücrede gelişen DNA mutasyonu uzun sürede başta kanser hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığa sebep olabilir. Yine insan vücudunda bugünün bilgilerine göre 500-1000 arasında lenf nodu bulunmaktadır. Yüz trilyonda bir tek hücrenin mutasyonu kanser dahil pek çok hastalığa sebep olurken,500-1000 arasındaki lenf nodu disseksiyonlarının nasıl sorunlar yaratabileceği ve immünite denilen immün sistemi etkileyebileceğini hesaplamak gerekir.
Sadece meme kanserlerinde ki aksiller küraj sonucunda ki gelişmeleri dışardanda görebiliyoruz. Buna karşın karaciğer, böbrek, mide, barsak, akciğer vbg iç organlarımızda uygulanan cerrahide alınan lenf nodları!  Karaciğer metastazlarının hızlı yayılmasının, batında asit oluşumunun , akciğerlerde sıvı toplanmasının ve perikarditin en önemli nedenidir.
Lenfatik fonksiyonun bozulması, lenf ödem, ateroskleroz, tümör metastazı, fibrozis, obezite, inflamatuvar barsak hastalıkları ve sepsis gelişimine katkı sağlamaktadır.
LENF ÖDEM
Kuşkusuz lenfatik sistem hastalıklarının en önemli belirtisi lenf ödemdir. Ödem intertisyel sıvının, her organ veya dokuda aşırı birikmesi ile oluşur. Gerek lenf ödemin etkisi, gerekse lenf ödem gelişen hastaların özellikleri nedeniyle obezite lenf ödeme sıklıkla eşlik etmektedir.
Lenf ödemin en önemli komplikasyonu, tekrarlayan lenfanjit atakları, ateş yükselmeleri, kırgınlık, halsizlik, bulantı, kusma gibi genel semptomlardır. Özellikle mediastinoskopiler lenfanjitisin gelişimini hızlandırırlar.
Lenf ödem genelde lenfatik sistemin yıpranması sonucunda oluşur. İki şekilde gelişir.

 • Primer lenf ödem, konjenital lenf ödemdir(kalıtımsal)
 • Sekonder lenf ödem, lenfatik sistemin, bir etkene bağlı olarak yıpranması neticesinde gelişir. Bunlar cerrahi, radyoterapi, sitostatik tedaviler, (bilinçsiz tedaviler) enfeksiyonlar, kanserleşen hücrelerin lenf noları tarafından tutulması vbg nedenlerle oluşan atık problemidir.

Meme kanseri ABD de üst ekstremite lenf ödeminin en önemli sebebidir. Lenf ödeme bağlı olarak derin ven trombozu, venöz yetmezlik,miksödem, lipoödem, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hipoproteinemi yer alır.
1-Primer lenfödem, Bazı kromozom anomalilerinde tekrarlayan enfeksiyonlar FİBRÖZ doku oluşumunu hızlandırır. Fibröz doku, derinin kalınlaşmasına ve esnekliğini kaybetmesine neden olur. Derinin ileri derecede gerilmesi ve damarların zayıflaması nedeniyle trofik bozukluklar ve zamanla ülserler gelişebilir.
Bu bölge immün yetmezlik alanıdır. Lenfatik akımın birikmesi kronik enflamasyon, fibrozis ve enfeksiyona eğilimin artması yanında yağ dokusununda artışı ile seyreder.
Lenfödemli bir hastanın geleceği lenf ödeme neden olan etkene, o etkenle yeniden temasa ve yardımcı hastalık etkenine (anomaliye neden olan kişi en önemli risk faktörüdür) bağlıdır.   
Kanser tedavisinde, mutasyon gelişmiş ama henüz ölmemiş hücrelerde ters MUTASYON mümkün. Ölüm atık ve nekroz anlamına gelir enfeksiyonların nedenidir. Nüks ve metastazlar bu şekilde gelişir.
KANSER TEDAVİSİNDE KIRMIZI ÇİZGİLER;
Kanser veya kanser dışı hastalıkların tedavisinde hastalıklı hücrelerle birlikte sağlıklı hücrelerde zarar görüyorlarsa veya bir organı iyileştirirken başka organlar bozuluyorsa, tedavilerin yanlış olduğu bilinmelidir.
Onkolojik tedavide dikkat edilmesi gereken konular;
KALP DAMAR SİSTEMİ ni olumsuz etkileyen tedaviler yaşam kalitesinin ve performansın düşmesine, hastalıkların gelişmesine neden olur. Kalp damar sistemi sağlıklı olmayan  kişilerin,   sağlıklı olması söz konusu olamaz.
1-) Her hastalıkta ve her türlü ilacın kullanımında yan etkiler bilinmeli ve yan etkileri önleyici tedaviler – tedavi öncesi ve sonrası uygulanmalıdır.
2-)Hekimin, sadece onkolojik bilgiye sahip olması kanser hastalarının tedavisinde asla yeterli değildir.                                                   
3-) Tanı konulmuş bütün hastalar zaman kaybedilmeden epikriz, patoloji raporu ve yapılan tetkiklerle onkoloji kliniklerine yönlendirilmelidir. (Böylece hastaların gereksiz zaman kaybı önlenir)
4-) Radyoterapi uygulamaları bazı özel tedaviler, hariç, cumartesi, pazar günleri dışında hafta da 5 gün uygulanmalıdır.
5-) Kemoterapi tedavilerinde tatil günleri tedavinin gününde yapılmasında engel teşkil etmemelidir.
6-) Onkolojik tedavilerin arasında, kan tahlilleri ve radyolojik tetkikler yapılmalıdır.
7-) Kan tablosu uygun olmayan hastalarda kesinlikle onkolojik tedavi yapılmamalıdır. Tedavi yapılsın sonra kan veririz görüşü YANLIŞ. (alıcı reseptör)
8) Tedavi gününde   yapılan tetkikler, hastanın kan tablosu uygun değilse, tedavide aksamalara neden olacağından yanlıştır. ( uygulama gününde tedavi sonrası yapılan tetkikler yalancı değer oluşmasına neden olur, cehalet değilse, rant amaçlıdır.)
9-) Kanser hastaları ile ilgili kabul edilemez bir şekilde ağrı tedavisi ön plana çıkmıştır, hastada ağrıyı ağrı kesici ile önlemek tedavi değildir.
Ağrı hastalığın habercisi, hekiminse pusulasıdır.  Ağrı kanser hastalarına özdeş bir semptom değildir.      Hastalıklarda, tedaviye rağmen ağrı devam ediyorsa, bu tedavinin yanlış veya eksik olduğu anlamına gelir. Özellikle kemik metastazlarında güçlü ağrı kesiciler kullanıldığında hasta kendisini koruyamaz ve kırılmalar olur. Ayrıca ağrı kesici ve sakinleştiriciler dokular ve organlar arasında iletişimi yavaşlattığından hücrelerin beslenmesinde engel teşkil ederek metastazların daha erken gelişmesine sebep olurlar.
Kanserde hastalığı tedavi etmek yerine ağrıyı kesmek, hastadan çok hasta yakınlarını ve hekimi rahatlatmaya yöneliktir.
10-) Hastalara tedavi sonrası uzun yıllar yaşamış olsalar dahi, 6 aydan fazla kontrol süresi verilememeli, şikayetleri olduğunda ise bu süreyi beklemeden gelmeleri önerilmelidir.
11-) Özellikle uzun sağ kalım sağlanan hastalarda takip ciddiye alınmalı ve hastalığın tamamen iyileştiği değil, kontrol altında olduğu söylenmelidir. Vücudunda kanser gelişen bir hastada genetik yatkınlık veya tedavilere bağlı olarak farklı kanserler gelişebileceği unutulmamalıdır. Hastaların karnında veya akciğerlerinde sıvı oluştuğunda erken vakalarda sıvıyı almadan tedavi etmek mümkün ama bu başarılamamışsa sıvı alma işlemi kesinlikle hekimler tarafından yapılmalı ve işlem sırasında yeniden sıvı oluşmaması için gerekli tedaviler uygulanmalıdır. (sıvı oluşması, etkisiz tedavi veya tedavide gecikme  anlamına gelir , immün yetersizliği gösterir.)
12-) Mide kanserlerinde Post-op radyoterapi gelişmiş (ileri teknoloji ile donatılmış) onkoloji kliniklerinde yapılabilir.  Bu özellikte olmayan kliniklerde radyoterapi uygulamak yanlıştır. İntra operatif radyo terapi daha az yan etki ile daha hassas tedaviyi sağlar ama pek çok klinikte hastaların böyle bir şansı yoktur.
13-) Kalp damar sistemi sağlıklı olmayan kişilerin sağlıklı olmaları ve tedavilerden yeterince yarar görmeleri beklenemez, bu kişilerde tedavide öncelik kalp damar sistemine yönelik olmalıdır.  Genel durumu iyi olmayan hastalarda kanser tedavisinin önceliği de, yararı da yoktur. KANSER hiçbir hastalıktan acil değildir. Acil hasta için olmalıdır.  Kalp damar sistemini negatif etkileyen ilaçlar özellikle karaciğer ve beyin metastazlarına neden olurlar. Herhangi bir organdaki hastalığı iyileştirmeleri söz konusu olamaz
ÖNCELİK HASTAYI İYİLEŞTİRMEK tir, hastanın genel durumunu düzeltmeden herhangi bir hastalığı iyileştirmek mümkün değildir. (yaklaşık 100 trilyon hücre, sürekli birbirleriyle iletişim içindedir. Ben şu kanseri iyileştirdim karaciğer, böbrek veya beyni benim dışımda demek, ancak GÖLGE BEYİN li lerin söyleyeceği ve GÖLGE BEYİN lilerin inanacağı bir durumdur.)
Primer tümör gelişmiş kişilerde, tümöre yönelik tedavi uygulamadan önce, genel durumu  sağlıklı hale getirmek, primer tümör tedavisinde başarıyla birlikte,  kanserlere bağlı metastazların  gelişmesini de önler.                                       
14-) Herhangi bir hastalıkta, özelliklede kanserlerde ömür boyu tedavi diye bir şey söz konusu olamaz, ve ÖLDÜRÜNCEYE KADAR anlamına gelir. Adı da tedavi değil CİNAYET tir.
15-) Çağımızın harika ilaçları olan antibiyotiklerin, gereksiz veya hatalı uygulanması, candida ve virütik enfeksiyonların gelişmesine neden olmaktadır. Sağlıklı yaşam dengeler üzerine kuruludur, M.A.D.V. genel sağlık durumu, T.M. ve M.D. O.G.Y.O İ.M dür.
BU bölüm MD Andersen TIBBİ ONKOLOJİ KİTABINDAN aynen aktarılmıştır.
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ SORUMLULUĞU ve ENFEKSİYON KONTROLÜ sayfa 1202
Birçok tedavi merkezinde, bakteriyel patojenlere karşı artmış direnç raporlanmaktadır ve bu durum çoğunlukla sık ve uzun süreli antibiyotik kullanılımına bağlanmaktadır.  Dirençli organizmaların ortaya çıkmasını engellemek için şu anda mevcut olan ajanların makul kullanımı ANTİMİKROBİYAL SORUMLULUK ve enfeksiyon kontrolüne sıkı sıkıya bağlanmak, kanser hastalarındaki enfeksiyon yönetiminde hayati bir stratejidir. DİRENÇ oluşmasını azaltmak ile ilgili bazı metodlar önerilmiştir. Bu konular Amerika enfeksiyon hastalıkları topluluğu ve Amerika sağlık hizmetleri epidemiyoloji topluluğu tarafından yayınlanan ortak kılavuzda özetlenmiştir, bunlar bazı kanser merkezlerinde başarı ile uygulanmıştır. Bir gözetim programı başlatmadan önce, bölgesel kurumsal farklılıklar olsada temel lokal verileri toplamak önemlidir. Bu veriler lokal epidemiyoloji, duyarlılık, direnç kalıpları, hastane tutumları ve klinisyenin reçete alışkanlıklarını içermelidir. Bu verilerle donatılmış multidisipliner antibiyotik gözetim ekibi MAGE akılcı antimikrobiyal stratejileri uygulayabilir.
Yoğun kemoterapi rejimleri sonucunda ciddi ve uzamış myelosüpresyon olması nedeniyle yüksek riskli hasta sayısı artmıştır.  Özellikle fungal enfeksiyonlar için başta olmak üzere hızlı ve doğru tanısal yöntemler geliştirilmelidir. Birçok FUNGAL ve VİRAL enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi hala suboptimal düzeydedir. Bu sorunlar önümüzdeki yıllar boyunca bizi uğraştıracaktır. AMERİKA HAYRANLARININ DİKKATİNE
16) Çok sayıda ilaç kullanmak gerektiğinde, ilaç etkileşimlerini ve sıralamayı doğru bilmek gerekir, sıralama hataları hayati tehlikelere neden olur.

4
17-) ÇOK, ÇOK önemli
ÜLKEMİZİN  bazı HASTANE lerinde KEMOTERAPİ uygulaması, ŞAKA gibi! AMA DEĞİL
HASTANE binadır, DOKTORU bilgili veya bilgisiz kılmaz. AMBALAJ, etiketi gizler. BALIK yemi görür, oltayı görmez. (Çin atasözü )
Hasta daha hastaneye gelmeden, (hatta hastanın tedaviye uygun olup olmadığı bilinmeden)  kullanılacak ilaçlar!!!, serum askısına asılır, yan etkileri önlemeye yönelik ilaçlar karıştırılamaz, ama karıştırırlar (aynı yere gidiyormuş!), bekletilemez ama bekletirler! sıra var, bütün ilaçlar için geçerli ama, özellikle sitostatik ilaçlar hazırlandıktan sonra hemen ve süresinde verilmelidir. Bu ilaçların karıştırılmaları bir tarafa setlerinden, her hangi bir ilaç verilmemelidir. Setten ilaç verilmesi esnasında, hastalar ağrı, yanma ve sıcaklık vbg şeyler hissederler, bu durum akut etki açısından kısa sürelidir ama uzun dönemde kalp damar problemlerine neden olur. LENF nodu şişme tıkanma ve damar yapısı bozulmaları bu nedenle gelişir. GEÇ komplikasyonlar, yaşamı tehdit eder.
KARIŞIM içeren ilaçların sulandırıcıları aynı kutudadır.( firmalar öyle pazarlarlar),  Bu ilaçların uygulama sıralaması farklıdır. Önce ve sonra hangisinin kullanılacağı bilinmelidir.  Hasta nasılsa KANSER ne yaparsan yap,  mantığı ile tedavi uygulanamaz.
Yan etkileri önlemek için kullanılan ilaçların arasında dahi uygun serum verilmesi gerekir. Hastanın   ilaç yan etkilerinden olumsuz etkilenmemesi sağlanmalıdır.  Aksi durumda tedaviden beklenilen yarar sağlanamayacağı gibi, kusma, bulantı, denge kusuru gibi daha pek çok yan etki gelişir. (bunlar kanser ilaçlarının yan etkilerinden çok, bildiğiniz gibi zehirlenme belirtileridir.) hastalıkların kontrol edilememelerinin en önemli sebebi budur. lenfanjitis karsinomatoza  ve  cilt altı metastazları tedavi gecikmeleri ve hataları nedeniyle gelişir.

Farklı ilaçlar karıştırılamaz hatta aynı setten bile verilemezler. (ilaçlar, aşçı yemeği değildir.)
AYNI YERE gidiyor mantığı sadece gölge zekalıların söyleyebileceği ve kabul edeceği bir şeydir.
Damar yapısı bozulan kişilerde kısa veya uzun zaman da bütün organlarda, hastalıklar  gelişir. Herhangi bir doku veya organda gelişen hastalığın tüm vücudu etkileyebileceği asla unutulmamalıdır.
PEK ÇOK HASTA YAKINI BUNLARI ZATEN BİLİYOR? hastaları ilgisiz yakınları ile bilgisiz doktorlar öldürüyor demem bu nedenledir. Aynı protokolün uygulanması tedavinin aynı olduğu anlamına gelmez. Bir şarkıyı Zeki MÜREN den dinlemekle sıradan birinden dinlemek
5kadar  fark yaratır. (bazı hasta yakınları bazı şeyleri bazı doktorlardan iyi biliyor). Bir düşünüre göre ilk mahkumiyet vicdandadır. Bu arada doktor hastayı görme gereği hissetmez, görse de fark etmez.  Serum askısında çok sayıda serumun takılı olması havalı görülse de cehalet, değilse cinayettir. (İLLUSİON)
İLLUSİON.-Damar yapısının bozulma ve damar tıkanmalarının en önemli nedenidir.
Çift primer (akciğer ca- meme ca)- karaciğer ve beyin metastazlı hasta, hatalı kemoterapiler, uydurma aşılar (ASMalımescit NÜ)de .  Doktor değişikliği, hastalıklar kontrol altına alınıyor, hasta mobil çok iyi durumda ama, Amerika dan ölene kadar kemoterapi önerisi geliyor,(hemde kalp damar sistemi sorunu olan hastalarda asla kullanılmaması gereken)   Dr. Tencere den de  antibiotik, o da ölene kadar. (yani öldürene kadar) HATALI ANTİBİYOTİK KULLANIMI ve SONUÇLARINI bu nedenle yazdım ABD görüşü. Sonra kandi,da gelişiyor , ikaz ediyorum (bilen yok, dinleyen yok—neyseki laboratuvar
var ama hatalar göz göre devam ediyor, bana göre kasıt) Karışmamam için, hasta üç günde yoğun bakımlık ediliyor, yüksek ateşle seyreden hastaya, hem de yoğun bakımda, birinci sıradaki yan etkisi NEFES darlığı olan mucize (moda) ilaç, yetmedi, iki defa cerrahi müdahele, rastgele amino asit kullanımı ve karıştırılan ilaçlar!! Ve daha pek çok şey--- SONUÇ mu ! sizce ,  Timsahın Gözyaşları.( TG)  Bir düşünüre göre, İlk mahkumiyet vicdandadır.
SAHİ, HASTANIZI KANSERDEN mi kaybettiniz, NOT bu hasta hastaneye yürüyerek gitmişti. (çok daha fazlası belgeli)
KANSER GELİŞEN HÜCRELERİ ÖLDÜRMEK ASLA KESİN ÇÖZÜM DEĞİL. (yakında-- bildiklerinizi unutun, çöpü kirletmeyin)
Kanserler haber vererek geliyor, önlenebilir.
Hastalık sağlığın bozulma halidir, travmatik veya psikolojik, tedavi bozulan sağlığın düzeltilmesidir. Psikolojik olduğu söylenilen hastalıklar da, fizyoloji bozarak patolojiye neden olurlar. Yakın bir gelecekte  nöropsikiatride  uygulanan tedaviler! değişecek. Tedavi hastalığı ve hastayı iyileştirmektir, hastayı kontrol etmek değil.
Nöropsikiyatride kullanılan ilaçlar ve EKT (Taş devri uygulaması),   hastalığı değil , hastayı kontrol etmeyi amaçlar, bu hastalarda nörolojik defisit gelişir. Amigdala nın etkilenmesi ise hasta ve çevresi için ciddi riskler içerir. Gelişimini tamamlamış bir kişide (bu günün bilgileri, bilim geliştikçe bazı sayılar değişebilir) 100 milyar nöron, katrilyonlarca bağlantı var. Nöronlar 200 den fazla farklı fonksiyonu yerine getirirler, tabiki olanlarda (yakında, tüm ayrıntıları ile , bildiklerinizi unutun)
Karsinojenler le temas eden veya risk gurubunda olan kişilerin mutlaka kanser olacağı söylenemez. Kanser oluşması için ( M-M-Y-B-ve Y-K-T-G.)
Herhangi bir doku veya organdaki hastalığı tedavi etmemiz, hastayı tedavi ettiğimiz anlamına gelmez. (HASTAYI, TEDAVİ EDERSEK HASTALIĞI TEDAVİ ETMİŞ OLURUZ)
Lokal kontrol sağlayan tedaviler, sistemik hastalığı önlemez. (önleseydi cerrahi veya radyoterapi sonrası başka tedavilere gerek kalmazdı) Tedbir amaçlı tedavi diye bir şey yoktur ve aldatmacadır. (TEDBİR OLABİLECEK TEHLİKELERİ ÖNGÖREREK KORUNMA HALİDİR --- TEDAVİ İSE OLUŞMUŞ HASTALIKLARI İYİLEŞTİRMEKTİR.)
Kalıtımsal kanserler dışındaki kanserler çok uzun zamanda bazen onlarca yılda gelişir ve üçte ikisi 60 lı yaşlardan sonra ve önlenebilir.
Bütün patolojiler nano ölçekte gelişir, patolojik boyutta değil kelimesi yanlış. Patoloji ve boyut farklı şeylerdir.
Kalıtımsal kanser gelişip gelişmeyeceği çocukluk çağlarında yapılacak tetkiklerle belirlenebilir ve önlenebilir.
Primer kanser gelişmiş kişilerde metastaz gelişmesi önlenebilir, gelişmişse tedavi edilebilir.
Hastalığın ileri evre olması tedavi edilemeyeceği anlamına gelmez, sadece tedavisi SATRANCA benzer.
Bütün kanserlerde tedavi sürecini çok kısaltmak mümkün, uzun süreçler tedavi edemediğimiz anlamına gelir.
KANSER YAŞI KÜÇÜLÜYOR NEDENLERİ! yakında
MİKROPLAR, bulaştıkları kişilerde hemen hastalıklara neden olmayabilirler, hastalık gelişmemesi bulaşmadığı anlamına gelmez.  Mikropların hastalık yapabilmesi için, sayılarının çoğalması, kümeler oluşturması yanında,  Y. H. E. de G.(E.Ö. ise M.D.B.)  MİKROPLARIN biyolojik davranışları değişebilir, patojen olmayanlar, patojen özellik kazanabilirler. M.D. le insanların biyolojik davranışları değişir, bu durum bazı hastalıkları oluştururken bazılarını önler. Genel immünite yoktur, M.Y. göre kişiler belli hastalıklara karşı belli zamanlarda dirençli olurlar, yani vücut o mikroplara karşı yüzey oluşturur. (LOTUS ETKİSİ)
CİLTALTI METASTAZLARI – Tedavi hataları sonucunda gelişir.  Formül bilgisine sahip  bir hekim in tedavisinde, cilt altı metastazları gelişmez.( Hastalıkla ve LENFATİK SİSTEM  le ilgili bilgisi varsa!)  Cilt altı metastazları, yaşam kalite ve performansını düşürür.  Tedavi nin!, hastalığı ilerlettiği anlamına gelir. Çok etkili bir ilaç var ama bazı hastalarda şunlar olabiliyor diyen hekim yetersizdir. Cilt altı metastazları sitostatik lere  cevap vermezler, tam tersi sitostatik ler, cilt altı metastazlarının birinci nedenidir.   lenfatik sistem ve hekim yetersizliğini gösterir. (TEDAVİSİ MÜMKÜN, yakında )
ATIK problemine, (başka doku veya organlarda hastalıklara) neden olan sözüm ona tedaviler, aldatmacadır, zamanla tüm sisteme zarar verirler. Bunları bilmek için, dahi olmak gerekmez ama,  bilmemek için, cahil  olmak yeter.
DEVAM EDECEK
Kanser ve cerrahi
Meme kanseri
Kanser yaşı düşüyor, nedenleri
Beslenme
Navigasyon ve diğer konular……..
BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN!