• Dr. Muzaffer Çavuşoğlu

  Kanser Amansız Hastalık Değildir

  Kanser ve metastazları doğru tedavilerle önlenebilir veya tedavi edilebilir.

  Kişisel gen haritaları çıkarılmadanda günümüzün genetik bilgisiyle kişisel tedaviler mümkün.

  Modern tıp hastalıkları önleyebilecek tedavi edebilecek teknoloji ve bilgi birikimine sahiptir. Değerlendirmeler ve yönlendirmeler yanlış yapılmıştır.

  Pankreas kanseri, karaciğer kanseri ve bütün kanserlerin metastazlarını önlemek, gelişmişse de iyileştirmek mümkün. Bu konularla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup yasal haklar elde edildikten sonra kamuoyuna açıklanacaktır.

 • KANSER AMANSIZ HASTALIK DEĞİL

  Bütün hastalıklar gibi kanser de tedavi edilebilen bir hastalıktır

  slide two
 • Dr. Muzaffer Çavuşoğlu basinda çıkanlar

KANSER GERÇEĞİ ve GELECEĞİ

PÇ “PATENT KONUSU” bu işareti gördüğünüz bölümler benim patent çalışmalarımı gösterir, ayrıntılar patent alındıktan sonra açıklanacaktır. (Dünyada bir ilk)

KANSER   HASTALIKLARININ GELECEĞİ

Kanser hastalıkları  söylenen ve bilinenlerin aksine tedavi edilebilen  hastalıklardır.( doğru işler yapılırsa)  GEN MUTASYONLARI  (Yüksek doz radyasyonla temas dışında ) Çok uzun yıllarda oluşuyor ve haber vererek geliyor, kesinlikle önlenebilir. Özellikle gastrointestinal sistem kanserlerini önlemek, oluşmuşsa veya metastaz  yapmışsa tedavi etmek mümkün. KARACİĞER metastazlarına bağlı olarak karında asit oluştuğu durumlarda asiti [suyu] almadan. Tedavi etmek mümkün akciğerlerden veya karından su almak genel durumu bozar ve tabloyu ağırlaştırır.( P.Ç)  AKCİĞER KANSER lerinde, kanserlerin akciğer metastazlarında ve malign mezotelyomada oluşan malign plevral effüzyonlarda akciğerlerden sıvı almadan  tedavi mümkün. (P.Ç.)  KANSER LERİN  YÜZDE 20 si virüslere bağlı olarak gelişmektedir. Aşılar ve doğru tedavilerle virütik infeksiyonlar önlenebilir .Dünyada üçyüz milyon hepatit hastası var, her yıl bu hastaların ikiyüzellibini  karaciğer kanseri nedeniyle kaybedilmektedir. HEPATİT in kansere dönüşmesini önlemek ,KANSER gelişmisse de tedavi mümkün.( P.Ç.) Helicobakter pilori mide kanseri oluşma riskini 3 ile 6 misli artırıyor(dünya sağlık örgütü) Tedavisi var. Selim hastalıklar nedeniyle gastrektomi geçirmiş kişilerde onbeş yıldan sonra MİDE KANSERİ  riski üçmisli artıyor(dünya sağlık örgütü)  tedavilerle kanseri önlemek mümkün.Bazı tetkikler kanser gelişeceğini yıllaröncesinden gösteriyor kanser gelişmesini önlemek,gelişmiş kanserleride erken evrede yakalamak ve yan etkisiz tedavi mümkün.(P.Ç.)  Hormonlar ile meme kanseri ilişkisi ,çok sayıda çalışmada gösterilmiştir. Doğum kontrol hapı ve menopoz semptonlarının önlenmesınde kullanılan hormonlar genetik yatkınlığı olan kişilerde meme kanseri oluşma riskini artırmaktadır, bu kişilerin takip kriterleri farklıdır. (P.Ç.) Tümör markırları hastalık geliştikten sonra yükselmektedir. Buda hastalığa ve tedavi zorluklarına sebep olmaktadır .YAPILMASI GEREKEN TETKİKLER, PATENT BAŞVURULARINDAN SONRA KAMUOYUNA AÇIKLANACAKTIR. (2013 sonu veya 2014 başlarında)

KANSER TEDAVİSİNİN TARİHÇESİ :

William Stewart Halsted in (1890) kanser lokal ve bölgesel hastalıktır teorisi, geniş cerrahi rezeksiyonlarla kanserleri tedavi etme dönemini başlatmıştır. Bu durum BERNARD FISHER (1958) kanser sistemik hastalıktır teorisi ile yer değiştirmiştir.Yapılan çok sayıda bilimsel çalışmalarda  kanser tanısının ilk konulduğunda bile solid tümörlerde yüzde 70 oranında mikro metastazların geliştiği görülmüştür. Erken evre hastalıklarda bile kısa sürelerde metastazların ortaya çıkması .bazı kanserlerin  primerleri  tesbit edilmeden metastazların  oluşması, erken evre ( evre1 )meme kanserlerinde kemik iliğinde yüzde 29  oranında kanser hücrelerinin tesbit edilmesi, kanserlerin sistemik hastalık olduğu yönündeki görüşleri destekler niteliktedir.  BERNARD FİSHER  ve arkadaşlarının çalışmaları sonunda radikal cerrahi girişimlerle daha az invazif cerrahiler arasında tedavi sonuçları bakımından fark olmadığı gösterilmiştir. Bu sayede organ fonksiyonlarının ve kozmetiğin korunması mümkün olmuştur.Bu cerrahi girişimler değişik sistemik tedavilerle desteklenmiştir .Kanser cerrahisinde yanılgılara neden olan en önemli konulardan biri cerrahi sınırların ve bölgesel lenf nodlarının(temiz) negatif olması, kanserlerin temizlendiği hastalığın yok edildiği anlamına gelmez. Sadece o hekimin kanser konusunu bilmediği anlamına gelir.Kanser hücreleri hareketli hücrelerdir metastaz yapmalarının yakın bölgelerden başlayacağı gibi bir kuralda yoktur, çoğu zamanda uzak metastaz yaparlar. Yeni çalışmalar,palyasyon haricinde cerrahiyi kanser tedavisinden çıkarma yönündedir.

KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ yeterli olsaydı ilave radyoterapi ve sistemik tedavilere gerek kalmazdı. Kanserlerde tedbir amaçlı tedavi aldatmacadır. Kanserli hücrelere etkili tedaviler normal hücreleride etkiler buda uzun vadede gen mutasyonlarına sebep olur . Anlamı yeni kanserlerin oluşma riski ve sağlıksız yaşam demektir. KANSER tedavisinde ne kadar gelişme olursa olsun hasta ihmalleri veya tanıda gecikmeler cerrahi tedaviyi acil ve zorunlu kılabilir. Bunların içinde kolon kanserine bağlı tıkanma ve perforasyonlar ve kanamaya sebep olan gastrointestinal kanserlerde acil cerrahi girişim gerekebilir. Hastanın yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak için palyatif cerrahiler' uygulama zorunluluğu vardır. Palyatif cerrahiler sonraki tedaviler için hastaya zaman kazandırır ve hayatını kurtarabilir. Kanserde cerrahi SÖKÜĞÜ değil YIRTIĞI dikmektir, ama buda hayatları kurtarabilir .Tedavilerdeki bütün bu gelişmelere karşın kalıtımsal meme kanserlerinde ,radikal cerrahi girişimler halen önemini korumaktadır. KALITIMSAL MEME kanserlerinde ( yaklaşık yüzde 5 ile 7 arasında görülür) bu kişiler kalıtsal meme ve over kanseri riski taşırlar.Bu risk grubundaki kişilerde çocuk doğurma yaşı sonrası heriki memenin alınması(veya meme koruyucu cerrahi) yüzde 90 oranında meme kanseri riskini önlüyor,overlerinde alınması bu oranı yüzde 95 e çıkarıyor.Sadece over lerin alınması yüzde 85 oranında over kanserini yüzde 50 oranında da meme kanseri riskini önlüyor.

Bakış Açım

Dünyada İlk! Pankreas ve Karaciğer Kanserleri ve Tüm Kanserlerin Metastazlarının Tedavisi Mümkün!

Dr Muzaffer Çavuşoğlu

Kanser amansız hastalık değildir. Kanser ve metastazları doğru tedavilerle önlenebilir veya tedavi edilebilir.


Kişisel gen haritaları çıkarılmadanda günümüzün genetik bilgisiyle kişisel tedaviler mümkün.


Pankreas kanseri, karaciğer kanseri ve bütün kanserlerin metastazlarını önlemek, gelişmişse de iyileştirmek mümkün. Bu konularla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup yasal haklar elde edildikten sonra kamuoyuna açıklanacaktır.


Özelikle metastazlar oluşmadan çok önce bazı tetkikler(kan) metastaz gelişeceğini gösteryor. Bilinen tetkikler hastalık ilerledikten çok sonra (radyolojik tetkikler, biyokimya tetkikleri, markerlar dahil) belirti veriyor.


Noter onaylı kan ve radyolojik tetkiklerde sadece bilinenler gösterilmiştir. Tarafımdan bilinen tetkiklere burada yer verilmemiştir.

Kanser Nedir

Kanser, normal doku veya organ ile koordinasyonunu kaybetmiş kontrolsüz hücre çoğalması şeklinde tarif edilebilir ...
devamı

Kanserlerden Korunma

Kanserlerin %20 si virüslere bağlı olarak gelişmektedir. Bunlar karaciğer kanseri, rahim kanseri, Burkit Lenfoması, nazofarinks ...
devamı

Kanserlerin Dağılım ve Sebepleri

Ortalama ömrün yüksek olduğu toplumlarda, ömrün kısa olduğu toplumlara göre kanser görülme sıklığı bu nedenle daha ...
devamı

Kanser Hastalarına Yaklaşım

Ülkemizde kanser hastalarına yaklaşım genellikle bilimdışı olmaktadır. Kötümser tavırlar hasta yakınları hatta ...
devamı

Kanser Tedavisinde Kırmızı Çizgiler

Kanser tedavisinde hastalıklı hücrelerle birlikte sağlıklı hücrelerde zarar görürler. Eğer tedavi doğru yapılmıyorsa bu hastalara ...
devamı

Kanser Tedavisi

Kanser çağımızın en önemli hastalıklarından birisidir., tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir...
devamı

Psiko - Sosyal Onkoloji

Kanser hasta ve yakınlarını duygusal çöküntüden kurtarmak için psikolojik olarak desteklenmelerini amaçlar. Psikososyal onkolojiden ...
devamı

Meme Kanseri

Meme kanseri kadınlar arasında en sık karşılaşılan kanser türüdür. Görülme sıklığı sürekli artış göstermektedir. 85 yaşına kadar ...
devamı

Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanseri sistemik hastalıktır çözümü de asla cerrahi değildir. Kalıtımsal meme kanseri bunun dışında kabul görmekle birlikte ...
devamı