1. HÜCRE

Yaşamın temel birimidir ve yaşam hücrelerle başlar.
Gelişimini tamamlamış, bir kişide yaklaşık yüz trilyon hücre vardır. Hareketli hareketsiz bütün hücreler birbirleriyle ilişki içindedir. Farklılıklarına rağmen, bütün hücreler belli ortak yapısal özellikleri paylaşırlar. Herhangi bir hastalıkta, bir organda hastalık geliştiğinde hastalığın diğer organ veya dokuları etkilemeyeceği düşünülemez. (BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN)
Bu kadar olur veya bu nazar boncuğu önemli değil gibi sözler, gölge zekalılar tarafından söylenir ve gölge zekalılar inanır.
Bir tek hücrede meydana gelen DNA mutasyonu bile, zamanla kanser gelişmesine sebep olabilir. (O kişide hastalık gelişmesede, mutasyon, doğurganlık öncesi oluşmuşsa, sonraki nesillerde (Y.K.T.O.) gelişir.
HÜCRELERİN DOKULARA, DOKULARIN ORGANLARA DÖNÜŞMESİ
Öncül hücreler, çok hücreli organizmaların oluşumu sırasında farklılaşarak, görevleri farklı hücrelere dönüşürler. Önce dokuları, sonrada organları oluştururlar. Çok sayıdaki hücrenin birbirleriyle iletişimi ve farklılaşması ile organizma oluşur.
Hücrelerin iletişimi yaşam boyu devam eder ve bir hücre, bütün hücreleri etkiler. Oksijen bazı hücreleri öldürürken bazı hücreler için kesin gereksinimdir (Altın anahtar yok, altın anahtar var H.A.A.F.)
Bütün hücreler, iç organizasyona sahiptir ve belli ortak yapısal özellikleri paylaşırlar. (günü kurtarma  tedavilerinin), gelecekte içinden çıkılamaz sorunlara neden olabileceği bilinmelidir.
Formlarındaki işlevlerine ve farklılıklarına rağmen, insanların bütün hücreleri sadece 5 temel doku sınıfına ayrılabilir.

  1. Epitel doku
  2. Bağ doku
  3. Kas doku
  4. Sinir doku
  5. Kan doku 

Epitel doku
Organların çoğunun iç ve dış yüzeyi ve organizmanın bütün dış yüzeyi epitel doku ile çevrilidir. Epitel doku organlar arasında farklı bölmeler oluşmasını ve organların birbirleriyle iletişimini sağlar.  Hastalıkların oluşmasına İletişim bozuklukları neden olur. EPİTEL hücreleri normalde hareketsizdir, gelişim sırasında, yaraların kapanmasında ve patolojik durumlarda hareketli hücrelere dönüşebilirler.
Hücreler şekil değiştirir, hareket eder, algılar ve bilgi taşırlar.
Organizmanın oluşması için, çeşitli hücre tiplerinin tüm doku ve organları yapacak şekilde organize bir biçimde bir araya gelmesi gerekir.
Olgun bir organizmanın çoğu organında hücre bölünmesi büyük oranda durur. (yaşlanma ve hastalanma nedeni) Bazı doku ve organlarda rejenere olana kadar hücre bölünmesi devam eder.
BANA GÖRE BÜTÜN DOKU VE ORGANLARDA REJENERASYON MÜMKÜN. (yakında)
Proteinler hücrelere yapı kazandırır ve bir çok hücresel görevin gerçekleşmesini sağlarlar.
Nükleik asitler, doğru zaman ve yerde proteinleri yapmak için kodlanmış bilgileri taşır.
Mutasyonlar iyi, kötü ya da etkisiz olabilirler, etkisiz mutasyonlar sekellere neden olurlar. (sekeller performansı düşürür.)
Hücreler bir enerji çeşidini başka bir enerji çeşidine dönüştürebilirler.
Değişen ihtiyaçlara cevap vermek için hücreler gen ifadelerini düzenler, büyür ve bölünürler, iç program veya dış saldırılardan dolayı ölürler.
SAĞLIKTA bütün sorunlar hücrelerin program dışı ölümü sonrasında, (atık problemi gelişmesi ile) başlar.  (ayrıntılar, lenfatik sistemde anlatılacak)
Proteinlerin yapı veya dengesinin bozulması, hastalık nedenidir.
Bir hücrenin yaşamı, binlerce kimyasal ilişki ve reaksiyonun hassas koordinasyonuna bağlı olup, hücrenin genetik yönlendirmesi ve çevresi ile bağlantılıdır.

HÜCRE YAŞAMIN TEMEL BİRİMİDİR. Farklılaşmış hücreler arasındaki farklılıkların çoğu her hücre tipinin kendine özgü işlevleri yürütmesi için gerekli olan spesifik proteinlerin üretimi sayesinde olmaktadır.
Çoğu hücrenin %70 – 80’ i sudur. Su biyolojik sistemde en çok bulunan moleküldür. Canlıların yaklaşık %7 sini oluşturan küçük moleküller ve iyonlar bu sulu ortamda bir araya gelip organizmanın geri kalan kütlesini yapan daha büyük makro molekülleri oluştururlar. Her hücre tipinin özellik ve işlevleri, içerdiği PROTEİNLER le belirlenir.
1) AMİNO ASİTLER: Proteinlerin yapı taşları
2) NÜKLEOTİDLER: DNA VE RNA nın yapıtaşları
DNA (Deoksiribo Nükleik Asit) bir hücrenin tüm proteinlerini ve proteinlerin aminoasit dizilerini, böylece organizmanın hücre ve dokularını yapmak için gerekli bilgiyi içeren bir moleküldür. SİNİR ve KAS bozukluklarının nedeni DNA mutasyonudur.
3) LİPİDLER: Biyolojik zarların yapı taşları
4) ŞEKERLER : Nişasta ve selülozun yapı taşları
Doku ve organizmanın düzgün fonksiyonu en küçüğünden en büyüğüne tüm bu moleküllere bağlıdır.  Biyolojik sistemde kimyasal denge yaşamı şekillendirir.