KISA BİLGİLER

Yanılgının adı CHECK- UP, sağlık durumunuzla ilgili çok az bilgi içerir, asla sağlıklı olduğunuzu göstermez. Tetkikler değil bilgisizlik yanıltır.

HASTANE ENFEKSİYONLARI tedavi hataları nedeniyle gelişirler,(yakında) BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN açıklananların çok üzerinde hastane enfeksiyonu gelişir, GİZLENİR. (hastane enfeksiyonlarında, tavır— tıpkı önemli hırsızlıklardaki gibidir.—HIRSIZLIK AŞİKARSA, SORUŞTURMA GİZLİ OLUR.)


KANSER GELİŞEN, hücreleri öldürmek, kesin ve kalıcı çözüm değil, (YANLIŞ YÖN) nekroz gelişmemiş hücrelerde, TERS MUTASYON mümkün. Nekroz atık, atıksa tıkanma ve enfeksiyon demektir. NEKROZ yetenekli hekimlerin baş edebileceği bir patolojidir. NEDENİ, hastalığın seyrinden çok tedavi hatalarıdır.

TIP ta çağa yaraşır gelişim gösteren tek branş olmasına karşın, RADYOLOJİ bir tespittir, radyolojiyi bilmeyen raporlara göre tedavi planlayan hekimler yanılırlar. Geleceği bilgi gösterir.

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ yardımcı tetkiklerdir ve genelde hastalık ilerledikten sonra, patolojik değerlere ulaşırlar, (PATOLOJİK SAYILAN DEĞERLERDE YANLIŞ -yakında) pek çok hastalıkta geçici de olsa yalancı değerler oluşabilir ve yanıltıcı olabilirler. Özellikle hormon tedavileri yalancı değerlerin oluşum nedenidir.  

YAŞAM: Genetik mirasın çevre koşulları ve yaşam biçimimizle şekillendiği, olağanüstü yazılımlar dizisidir. Yıldızların tozlarıyız.

Bütün hastalıklar (patolojiler) nano ölçekte başlar bir doku veya organda hastalık gelişmesi ise bütün sistemi etkiler. Patolojik boyut kelimesi yanlış, boyut ve patoloji çok farklı şeylerdir, PATOLOJİYİ boyut belirlemez. Her hastalık, (mikrop, molekül) başka hastalıklarda yardımcı hastalık etkenidir.

Organların oluşması gibi, fizyolojinin bozulması da koordineli ve bir program dahilinde olur (YAZILIM)

Kanserlerin tedavisinde cerrahi, TERAPÖTİK işlemden çok tanısal işlemdir. Ve cerrahi yırtığı dikmektir, söküğü değil.  (ayrıntılar, yakında.)

Meme kanserinde cerrahi kısıtlı, çoğu kez mikro düzeyde olmalı, aksiller cerrahi, out  (ayrıntılar meme kanseri bölümünde, yakında.)

Kanser gelişme yaşı küçülüyor.  H. Ş. S.- H. Ş. Z. (Nedenleri YAKINDA.)

Çocukluk çağı, dışındaki kanserler uzun yıllarda gelişir, önlenebilir, hastalık gelişmişse tedavi edilebilir. (yakında)

Kalıtımsal kanserler ve anomaliler, embriyo aşamasında bile belirlenebilir, önlenebilir, tedavi edilebilir. (yakında)

KANSER lere bağlı ölümlerin %90 ı  kanser metastazları nedeniyle olur. Metastazlar ise hastalığın özelliği yanında hasta ihmali ve  tedavi hataları nedeniyle gelişir ve metastazlar haber vererek geliyor(anlayana), önlenebilir, tedavi edilebilir. (yakında)

Bilim sayıdır,(sayı matematik) tahmin(istatistik) FAL, matematiksiz bilim olmaz.

Uzun sağlıklı yaşam,
genç kalmak,
gençleşmek,
mümkün.
Hayalden ötesi,
yine de,

YAŞAM, ÖLÜMÜN KIYISINDA YÜRÜYÜŞTÜR, ve ADALETE BENZER, ADİL DEĞİLDİR.


Çok kısa, BESLEN-ME : Sağlıkta en çok konuşulan, yalanı barındıran, BİLİMDEN nasibini almamış tek konudur. Beslenme ile ilgili konuşulanların %90 ı yalan %10 uda sizin için doğru olmayabilir.

Azı karar çoğu zararsa, NORMAL nedir. (normali matematik belirler kaşık veya tutam değil)   

MEVSİMİNDE, Küresel ısınma ve manyetik alan değişimi, canlı cansız moleküler yapıyı değiştirir. Dünyanın moleküler yapısının değişimi zamanla canlıların moleküler yapısında da değişikliklere neden olur.  Uzayda koloni çağında MEVSİMİN de, şaka gibi. (Para açlığımı, cehaletmi)

Vücut fazlasını atarmış, ÇÖPEMİ! (cahil sözü) –   atılamayan atık, sağlığın bozulma nedenidir.

ANTİ OKSİDAN listesi gibi, uykudan sonra masal anlatanlar, zekanızla alay ediyor.(yakında)

Geleneksel bilim olmaz ve bilim geriye gitmez. Geleneksel tıp hiç olmaz, geleneksel yalan olur.

DOĞAL.- Yürümek doğal otomobil uçak gemi yapay, bütün mikroplar doğal, ilaçlar yapay. Boş beyin doğal, dolu beyin yapay.

Paraşütle atlamak YAPAY, paraşütsüz atlamak DOĞAL (aradaki fark, yere temastır!)


Bunlara benzer, sayısız örnek verilebilir, birileri ZEKA nızla alay ediyor , FARKINDAMISINIZ.

 

 


GELİŞİMLE ilgili düzenleyicilerin herhangi birinde olan genetik BOZUKLUK, kanser (kalıtımsal kanserler) doğumsal anomali, (kromozom anomalisi), dejeneratif hastalık ve enfeksiyon hassasiyeti nedenidir.

KROMOZOM.- Çift zincirli bir DNA molekülü ve ilişkili proteinlerden oluşan yapısal genetik materyel.

EMBRİO nun gelişiminden itibaren anne ve babadan alınan genetik miras (iyi veya kötü) artık embrio ya geçer, doku ve organlar geliştikçe genetik mirasta yerleşir. (1980 li yıllardan beri kötü miras embrio aşamasında belirlenebiliyor). Bu durumdaki kişilerin, çocuklarının sağlıklı veya sağlıksız olacağı EMBRİO aşamasında belirlenerek, sağlıksız doğum engellenebilir. Bu uygulama sağlıklı çocuk olana kadar devam ettirilebilir. (lenfatik sistem yetersizliğini gösterir. Anomali bölgesinde, lenf ödem gelişir.)  Anomali nedeni olan kişi ve ailesi, anomali gelişen kişi için en önemli risk faktörüdür.


DOĞUM sonrası, kalıtımsal genetik hastalık veya kromozom anomalisi fark edildiğinde, ne kadar erken tetkik ve tedavi yapılırsa, şans o kadar artar. (gelecekte rahimde tedavi yapılabilecek – tetkikler kapsamlı.) yakında

KANSERLER e bağlı ölümlerde birinci sırada olan akciğer kanserlerinde, hastalar sadece semptomatik tedavi ile en az bir buçuk yıl yaşayabilirler (onkolojik tedavi yapılmadan). Akciğer kanserleri, tedavi hatalarının en çok yapıldığı kanserlerdir. (Hatalar ölümü öne alır.)

Medüller bası ve vena kava superior sendromu tedavisi özellik gerektirir. 

Hatalarda, bir çarpı sıfır eşittir, bir sıfır----yüz çarpı sıfır ise, yüz sıfırdır. (bildiklerinizi unutun)

İMMÜNİTE: Patogenlerin zararlı etkilerine karşı dirençli (bağışık) olma hali.  Bilgi değil,herkesin fikir sahibi olduğu bir konudur. İmmünite, bütün hastalıklarla ilgili olsada RANT kanserlerdedir. GENETİK miras dışında başta kanser cerrahisi olmak üzere tedavi hataları immün sistem yetersizliklerinin sebebidir. (nedenleri, lenfatik sistemde)

BİLGİYE ULAŞMAK, BİLGİ GEREKTİRİR,
Güç 3 K dır:

  1. Kaba

  2. Kapital

  3. Kafa

Geçici güç güzellik, ulaşılamayan güç ise HAYAL GÜCÜ
ALTIN ÖĞÜT !
Parayla savaşmayın, hırsızdan çalmayın. (güçlü ortağı vardır)

BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN, 


Yazılar, henüz yayınlamadığım KANSER GERÇEĞİ ve GELECEĞİ adlı kitabımdan alınmıştır.  Başta kanser olmak üzere, bazı hastalıkların oluşumu, önlenmesi, tedavisi ve tedavi hataları gibi konuları içerecektir. Yazılar, yeni ilaveler ve değişikliklerle devam edecektir.  Bir süre sonra (şimdi yazmadığım) bazı ayrıntıları yazacağım.

BİLGİYE ULAŞMAK, DAHA ÇOK BİLGİ GEREKTİRİR ve BİLGİ KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİLDİR.

Modern tıp, tıp teknolojisindeki olağanüstü gelişmelere rağmen hastalıkların tedavisinde (kanser ve kanser dışı) çağın gerisinde kalmıştır.

Herhangi bir konuda başarı sağlanamıyorsa, bu gidilen yolun yanlış yapılanların hatalı veya eksik olduğu anlamına gelir. Adres yanlışsa yolun düzgün olmasının bir anlamı yoktur. (TERSİNİ DÜŞÜN). Çözümsüzlükleri görebilmek, çözümü gösterir. Bilim tahmin değil sayıdır, sayı ise MATEMATİK, matematiksiz bilim olmaz.

İnsanların kullanma kılavuzunun olmamasının nedeni matematik yerine istatistiğin kullanılmasıdır.

İstatistik denizden bir kova su alıp içinde balık yoksa, denizde balık yok demektir. Şüphe yoksa, şüphe vardır ve şüphe kişiyi gerçekten çok yıpratır.

Yakında  MOLEKÜLER MATEMATİK TIP, (KSMYTS) modern tıbbın içinde yerini alacak.  Modern tıp (MT) kişisel değerlendirmelerde matematiği, genel değerlendirmelerde istatistiği kullanmalıdır. Tıpta alternatif tedaviler vardır, tıbbın alternatifi yoktur.


Hastalıkların tedavisinde, benzerliklerden çok farklılıklar dikkate alınmalıdır. Farkın nedeni benzerlikler değil, farklılıklardır.

KANSER ölümle özdeş bir hastalık değildir, kaldı ki kanser hastalarının çoğu, hasta ihmalleri veya tedavi hataları nedeniyle (kanser dışı hastalıklardan) kaybedilmektedir. Tedavi hatalarını düzeltmek , hastalığı tedavi etmekten zordur.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Hasta Adı : Fatma AZAR

Tanı : Mide kanseri 1993 de 6 kür standart dışı (FAM) ve moleküler tedavi uygulanmıştır. Takipte herhangi bir sorun çıkmadığı için 1993 'ten bu güne kadar herhangi bir tedaviye gerek görülmemiştir. 24 senedir sağlıklı yaşamına devam etmektedir.

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Hasta Adı : Emine DİLMAÇ

Tanı : Kolon kanseri. Adeno CA (peritonitis karsinomatoza). Tedavi başlama tarihi 08.08.2005. 28 günde bir 5 gün olmak üzere 6 kür kemoterapi ( Folfox-2 Protokolü) ve moleküler tedavi uygulandı. (Hastahanede Yatırılarak)

Tedavi sonrası takiplerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığından, ilave herhangi bir tedaviye gerek görülmemiştir. Hasta 12 senedir son derece sağlıklı olarak yaşamına devam etmektedir.


Çok yakın bir gelecekte moleküler matematik tıp(MMT), sadece kanserlerle ilgili değil bütün hastalıklara bakış açısını değiştirecektir.

Yaşam süresince, bütün hücreler, birbirleriyle ilişki içindedir, herhangi bir hastalık başka bir hastalığı tetikler, bu nedenle sadece branş bilgisine sahip olmak hastalıkların tedavisinde  asla yeterli olmaz.

NOT.- Mutasyon (DNA) gelişen ve adına KANSER HÜCRESİ denilen hücre ve üremesi ile ilgili görüşlerim, bugün kabul gören görüşlerden çok farklıdır. (YAKINDA)

 

KANSER GELİŞEN HÜCRELERİ ÖLDÜRMEK ASLA KESİN ÇÖZÜM DEĞİL. (yakında) 

Bildiklerinizi unutun, çöpü kirletmeyin.

Kanserler haber vererek geliyor, önlenebilir.

Hastalık sağlığın bozulma halidir, travmatik veya psikolojik, tedavi bozulan sağlığın düzeltilmesidir. Psikolojik olduğu söylenilen hastalıklar da, fizyoloji bozarak patolojiye neden olurlar. Yakın bir gelecekte  nöropsikiatride  uygulanan tedaviler! değişecek. Tedavi hastalığı ve hastayı iyileştirmektir, hastayı kontrol etmek değil.

Nöropsikiyatride kullanılan ilaçlar ve EKT (Taş devri uygulaması),  hastalığı değil , hastayı kontrol etmeyi amaçlar, bu hastalarda nörolojik defisit gelişir. Nöropsikiatride kullanılan ilaçlar sağlıklı yaşam için ciddi riskler içerirler. Amigdala nın etkilenmesi ise hasta ve çevresi için ciddi riskler içerir. Gelişimini tamamlamış bir kişide (bu günün bilgileri, bilim geliştikçe bazı sayılar değişebilir) 100 milyar nöron, katrilyonlarca bağlantı var. Nöronlar 200 den fazla farklı fonksiyonu yerine getirirler, tabiki olanlarda (yakında, tüm ayrıntıları ile , bildiklerinizi unutun)

Karsinojenler le temas eden veya risk gurubunda olan kişilerin mutlaka kanser olacağı söylenemez. Kanser oluşması için ( M-M-Y-B-ve Y-K-T-G.)

Herhangi bir doku veya organdaki hastalığı tedavi etmemiz, hastayı tedavi ettiğimiz anlamına gelmez. (HASTAYI, TEDAVİ EDERSEK HASTALIĞI TEDAVİ ETMİŞ OLURUZ)

Lokal kontrol sağlayan tedaviler, sistemik hastalığı önlemez. (önleseydi cerrahi veya radyoterapi sonrası başka tedavilere gerek kalmazdı) Tedbir amaçlı tedavi diye bir şey yoktur ve aldatmacadır. (TEDBİR OLABİLECEK TEHLİKELERİ ÖNGÖREREK KORUNMA HALİDİR --- TEDAVİ İSE OLUŞMUŞ HASTALIKLARI İYİLEŞTİRMEKTİR.)

Kalıtımsal kanserler dışındaki kanserler çok uzun zamanda bazen onlarca yılda gelişir ve üçte ikisi 60 lı yaşlardan sonra ve önlenebilir.

Bütün patolojiler nano ölçekte gelişir, patolojik boyutta değil kelimesi yanlış. Patoloji ve boyut farklı şeylerdir.

Kalıtımsal kanser gelişip gelişmeyeceği çocukluk çağlarında yapılacak tetkiklerle belirlenebilir ve önlenebilir.

Primer kanser gelişmiş kişilerde metastaz gelişmesi önlenebilir, gelişmişse tedavi edilebilir.

Hastalığın ileri evre olması tedavi edilemeyeceği anlamına gelmez, sadece tedavisi SATRANCA benzer.

Bütün kanserlerde tedavi sürecini çok kısaltmak mümkün, uzun süreçler tedavi edemediğimiz anlamına gelir.

KANSER YAŞI KÜÇÜLÜYOR NEDENLERİ! yakında


MİKROPLAR, bulaştıkları kişilerde hemen hastalıklara neden olmayabilirler, hastalık gelişmemesi bulaşmadığı anlamına gelmez.  Mikropların hastalık yapabilmesi için, sayılarının çoğalması, kümeler oluşturması yanında,  Y. H. E. de G.(E.Ö. ise M.D.B.)  MİKROPLARIN biyolojik davranışları değişebilir, patojen olmayanlar, patojen özellik kazanabilirler. M.D. le insanların biyolojik davranışları değişir, bu durum bazı hastalıkları oluştururken bazılarını önler. Genel immünite yoktur, M.Y. göre kişiler belli hastalıklara karşı belli zamanlarda dirençli olurlar, yani vücut o mikroplara karşı yüzey oluşturur. (LOTUS ETKİSİ)
CİLTALTI METASTAZLARI Tedavi hataları sonucunda gelişir. Formül bilgisine sahip  bir hekim in tedavisinde, cilt altı metastazları gelişmez.( Hastalıkla ve LENFATİK SİSTEM  le ilgili bilgisi varsa!)  Cilt altı metastazları, yaşam kalite ve performansını düşürür.  Tedavi nin!, hastalığı ilerlettiği anlamına gelir. Çok etkili bir ilaç var ama bazı hastalarda şunlar olabiliyor diyen hekim yetersizdir. Cilt altı metastazları sitostatik lere  cevap vermezler, tam tersi sitostatik ler, cilt altı metastazlarının birinci nedenidir.   lenfatik sistem ve hekim yetersizliğini gösterir. (TEDAVİSİ MÜMKÜN, yakında )

ATIK problemine, (başka doku veya organlarda hastalıklara) neden olan sözüm ona tedaviler, aldatmacadır, zamanla tüm sisteme zarar verirler. Bunları bilmek için, dahi olmak gerekmez ama,  bilmemek için, cahil  olmak yeter.