LENF ÖDEM
Kuşkusuz lenfatik sistem hastalıklarının en önemli belirtisi lenf ödemdir. Ödem intertisyel sıvının, her organ veya dokuda aşırı birikmesi ile oluşur. Gerek lenf ödemin etkisi, gerekse lenf ödem gelişen hastaların özellikleri nedeniyle obezite lenf ödeme sıklıkla eşlik etmektedir.
Lenf ödemin en önemli komplikasyonu, tekrarlayan lenfanjit atakları, ateş yükselmeleri, kırgınlık, halsizlik, bulantı, kusma gibi genel semptomlardır. Özellikle mediastinoskopiler lenfanjitisin gelişimini hızlandırırlar.
Lenf ödem genelde lenfatik sistemin yıpranması sonucunda oluşur. İki şekilde gelişir.

  1. Primer lenf ödem, konjenital lenf ödemdir(kalıtımsal)
  2. Sekonder lenf ödem, lenfatik sistemin, bir etkene bağlı olarak yıpranması neticesinde gelişir. Bunlar cerrahi, radyoterapi, sitostatik tedaviler, (bilinçsiz tedaviler) enfeksiyonlar, kanserleşen hücrelerin lenf noları tarafından tutulması vbg nedenlerle oluşan atık problemidir.

Meme kanseri ABD de üst ekstremite lenf ödeminin en önemli sebebidir. Lenf ödeme bağlı olarak derin ven trombozu, venöz yetmezlik,miksödem, lipoödem, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hipoproteinemi yer alır.
1-Primer lenfödem, Bazı kromozom anomalilerinde tekrarlayan enfeksiyonlar FİBRÖZ doku oluşumunu hızlandırır. Fibröz doku, derinin kalınlaşmasına ve esnekliğini kaybetmesine neden olur. Derinin ileri derecede gerilmesi ve damarların zayıflaması nedeniyle trofik bozukluklar ve zamanla ülserler gelişebilir.
Bu bölge immün yetmezlik alanıdır. Lenfatik akımın birikmesi kronik enflamasyon, fibrozis ve enfeksiyona eğilimin artması yanında yağ dokusununda artışı ile seyreder.
Lenfödemli bir hastanın geleceği lenf ödeme neden olan etkene, o etkenle yeniden temasa ve yardımcı hastalık etkenine (anomaliye neden olan kişi en önemli risk faktörüdür) bağlıdır.   

Kanser tedavisinde, mutasyon gelişmiş ama henüz ölmemiş hücrelerde ters MUTASYON mümkün. Ölüm atık ve nekroz anlamına gelir enfeksiyonların nedenidir. Nüks ve metastazlar bu şekilde gelişir.