Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kanser

Kanser

*-Bilim? çevrelerine göre KANSER, kanser gelişen hücrelerin kontrolsüz üremesi (=bölünmesi) şeklindeki görüştür.

****BU GÖRÜŞ, KANSER OLUŞUM ve TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARIN NEDEDENİR ****

--Üreme organizmaların en hassas işlevidir. Hücrelerin moleküler yapılarındaki değişiklikler veya DNA daki mutasyonlar öncelikle üreme hücrelerinin fonksiyonlarını engelleyerek veya organizmayı öldürerek, TÜRLERİN korunmasını sağlarlar.

--Teknolojik gelişmelere ve pek çok çalışmadaki allayıp pullamalara rağmen kanser tedavileri başarısızlıklarla doludur. Tedaviler, çağın göz alıcı  gelişmelerinin gerisinde kalmıştır.   

--Tedavi başarısızlığı, KANSER nedeni ile tedavisinin hücreler üzerinde aynı etkiyi göstermesidir.

*-Kanser oluşum ve yayılımı hücre ÜREMESİ ile değil, tam tersi, hücre ölümü ile gerçekleşir.

--Apoptoz dışı ve genelde çoklu hücre ölümleri; DNA nın sarmal yapısında kopmalara, sarmal yapıdaki kopmalar, nukletidlerin ayrılmasına, nükleotidlerin ayrılması hatalı nükleotid birleşmelerine, hatalı nükleotid birleşmelerine, hatalı nükleotid birleşmeleri, DNA nın elementlerinde MİKROPATLAMALARA, mikropatlamalar NEKROZ lara ve DNA mutasyonlarına neden olarak, kanserler başta olmak üzere hastalıklara neden olurlar. (mç)

Her başarısızlıkta olduğu gibi kanser tedavi başarısızlıklarıda mazeretlerle kapatıldığı için yererli bilimsel gelişme sağlanamamaktadır.

--Bu günkü tedavi uygulamalarında gidilen yön yanlış, yapılan sadece hatalı yöndeki yolu altın kaplamaktan ibarettir. (mç)

--KANSERlerde tedavi adı altında yapılan işlemler, kanser gelişmiş hücreleri (aslında KANSER HÜCRESİ DİYE BİR HÜCRE YOK. Ölen hücreler, hücre vasıflarını kaybederler, bu nedenle ölen hücrelerin üremesi ve yayılması (=metastaz) söz konusu değildir. Yalanlarla çözümlere ulaşılamaz, şimdiki kanser tedavilerinde olanlar bunlardır.

--KANSER veya hastalık gelişen hücreleri öldürmek, çözüm değil, TERS MUTASYON mümkün. Doku ve organların oluşumu gibi, fizyolojinin bozulması da hücreseldir.

1)Kanserler bazı istisnalar dışında lokal hastalıklar değildir, lokal kontroller sadece geçici palyasyon sağlarlar.

2)Kanserler sistemik hastalıklarda değildir, bu nedenle sistemik tedaviler çözüm olmaz.

--Kanserlere bağlı ölümlerin %90 ı metastazlar nedeniyle olur. Primer tümör tedavisi başarılı olursa asla metastaz gelişmez. Önceden metastaz gelişmiş olsada, primer tümörde başarılı olan tedaviler metastazlarıda iyileştirirler. Kanserler ve metastazları tekbir hastalıktır, tıpkı nehirler ve kolları gibi. Şimdiki kanser tedavi prensipleri orman yangınlarını söndürme çabalarına benzer. Hastalıklı dokuyu çevreden izole etmek. Ormanlarda yapılan yangına karşı güvenlik şeridi oluşturmak için bazı ağaçları feda etmekten ibarettir. Bizler tekbir hücrenin büyüyüp bölünmesi 2-4-8 gibi ve farklı fonksiyonlar için özelleşmesi ile oluşuruz. Hastalıklı hücreleri feda ederek tedavilerde başarıları sağlayamayız. Çok hücrelilerde çevrelerinden izole olan hücrelerde zamanla ölürler. Yaşlanma ve hastalıklar böyle oluşur. Hücre ölümleri temas hücre uyuşmazlıkları nedeniyle, fonksiyon kayıplarına ve DNA nın sarmal yapısında kopmalara, sarmal yapıda kopmalar hatalı nükleotid birleşmelerine, hatalı nükleotid birleşmeleri DNA nın elementlerinde, mikropatlamalara, mikropatlamalar, nekroz ve mutasasyonlara neden olurlar. Kanserlerin yaklaşık %20 si virüslere bağlı olarak gelişirler. Virüsler hücreleri parçalayarak öldürdükleri için bana göre daha yüksek oranda kanserlere neden olurlar. Bilim çevrelerince, sadece onkojenik v-rsc geni taşıyan virüsler kanserlere neden olurlar görüşü yanlış. ONKOJENİK OLMAYAN HER HANGİ BİR NESNE YOK.

--Çok sayıda hücre bölünmesine gitme kapasiteleri nedeniyle kök hücreler kanserlere neden olabilirler. Onarım için bölünme hızının artışı, hatalı hücre oluşumuna neden olur. Hatalı hücreler çevrelerinden izole oldukları için ölürler.  Kanser gelişimi için hücre ölümü sonrası, nekroz gelişimi ve mikropatlamaların neden olduğu DNA mutasyonu yeterlidir. (mç)

--Akıllı ilaç, kanser tedavisinde hedefe yönelik sonuç almayı sağlayan yöntem diye tarif ediliyor. Farklı kanserlerde hedefler farklıdır ve bütün ilaçlar zaten hedefe yöneliktir. Hedefleri ise doktorlar belirler. Tıpkı oku hedefe gönderenin okçular olduğu gibi. Kanserler hücre ölümü farklılıkları ile oluşurlar, hücre ölümlerini baz alan girişimler tedavi değildir, akıllı hiç değildir. (mç)

--Ölen hücreler zamanla ileti ve temas hücrelerininde ölümüne neden olurlar. (Domino benzeri etki.) Çevrelerinden izole olan hücreler beslenemez ve ölürler. (mç)

--Kimyasal karsinojenlerin insan kanserleri için risk oluşturduğu genel kabul görse de, yalnızca birkaç kanserin, sigara içenlerde daha çok olduğu idda edilmiştir. Daha çok veya daha az bilimde ölçü değildir.

--Sigaradada bulunan BENZO (a)PİREN konuşulduğu gibi, kanserlerinde içinde olduğu pek çok hastalıkta, yardımcı hastalık etkenidir. Benzo a piren içeren etkenlerle ilişkili olduğu söylenen kanserler arasında, akciğer, larinks, farinks, mide, karaciğer, pankreas ve serviks kanserleridir.-KARSİNOJEN konusu çelişkilerle doludur. Her şey kanserlere neden olabilir. Örneğin; Organizmayı oluşturan KÖK HÜCRElerin yazılım dışı üremesi, kanser gelişim ve yayılma nedenidir. Kök hücreler aynı zamanda kanserleri de tedavi ederler. Bir etken istisnasız her bireyde aynı miktarı ile aynı hastalığa neden oluyorsa, o hastalığın nedenidir. Bunun dışındaki bütün etkenler yardımcı hastalık etkenidirler. (mç) 

--Bilinen yaşamın olmazsa olmaz elementi OKSİJEN ve yine yaşamın olmazsa olmaz molekülü SUdur.

        a)Yüksek konsantrasyon oksijen, oksijen toksisitesine, azlığı oksijen yetersizliğine neden olur.

        b)Fazla alınan su ise, zehirlenmeye neden olur.

--Kanserlerin iyileşmemesi ve sadece palyasyon nasıl sağlanır diye ciddi bilimsel çalışmalar yapılsaydı ancak bu günki tedavi seçenekleri tercih edilebilirdi.  Kanser tedavilerinde yön yanlış yapılanlar ise çıkmaz yolu altın kaplamaktan ibarettir.

--KÖK HÜCRELER yaşamı oluşturdukları gibi kanserleride oluştururlar ve veya tedavi ederler. Tıpkı suyun eksikliğinde çiçeğin kuruması, fazlalığında ise çürümesi gibi. (mç)

Bilim çevrelerine göre, kanserlerin çoğu, genlerin, karsinojen ler tarafından değişikliğe uğratılması, kopyalama ve tamirlerindeki hatalar sonucu oluşur, şeklindedir. Karsinojen kelimesi yanlış.  Her etken, kanserlere neden olabileceği gibi, önleyebilir de. Bilinen yaşam oksijensiz olmaz, oksijensiz (C0) karbon monoksitte olmaz. Sabıkalı yaratmak bilimin önündeki en büyük engeldir.