Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kanser Teorileri (Ayrıntılar Yakında)

  • Anasayfa
  • Kanser Teorileri (Ayrıntılar Yakında)

Kanser Teorileri (Ayrıntılar Yakında)

KANSER TEORİLERİ;

1.--Kanserler, lokal ve bölgesel hastalıktır. (W.S. HALSTED)

2.—Kanserler sistemik hastalıklardır. (B. FİSHER)

3.—Kanserler hücre hastalıklarıdır. (M. ÇAVUŞOĞLU)

(Bir şeyi bilerek eksik yazdım. Nisan 2022)

1. Kanserler, lokal ve bölgesel hastalıktır. (W.S. HALSTED)

1894 yılında cerrah William Stewart HALSTED tarafından tanımlanan KANSER LOKAL ve BÖLGESEL HASTALIKTIR teorisi kanser tedavilerinde radikal cerrahi girişimlerin başlama nedeni olmuştur. Bu hatalı yaklaşım bütün başarısızlıklara karşın uzun yıllar tek tedavi şekli olarak uygulanmıştır. Geniş cerrahi girişimlere karşın nüks ve metastazların gelişmesi ve yaşam sürelerinin kısa olması, yeni arayışları farklı tedavileri gündeme getirmiştir.

2. Kanserler lokal olmayıp sistemik hastalıktır. (B. FİSHER)

Kanserlerin lokal ve bölgesel hastalıktır teorisi, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Bernard FİSHER tarafından dillendirilen KANSER SİSTEMİK HASTALIKTIR TEORİSİ  ile yer değiştirmiştir. Yapılan çalışmalarda radikal cerrahi girişimlerle, daha az invaziv girişimler arasında fark olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu teoriye dayanarak, daha az konservatif cerrahi önerilmiş, cerrahi öncesi veya sonrası, radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapiler vbg pek çok tedavi uygulanmıştır. Yinede hedeflenen başarıya ulaşılamamıştır. Hatta pek çok olguda, yan etkiler kanserlerin önüne geçmiş ve hastalar, hastalıktan çok tedavilerin yan etkilerinden kaybedilmiştir. Halen kanserlerin tedavisi bildiğim kadarıyla benim dışımda bu teoriye uygun olarak yapılmaktadır.

3. Kanserler, lokal ve sistemik hastalıklar olmayıp, hücre hastalıklardır. (M. ÇAVUŞOĞLU)