Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kanser ve Evre

Kanser ve Evre

Nano ölçekte başlayan ve yayılan hastalıklarda, (bütün hastalıklar nano ölçekte başlar.) bu günün evreleme tekniklerinin hiçbir anlamı yoktur. Evreleme, doktorların bilgisine, tetkiklerin çeşitliliğine ve doğruluğuna göre değişir. Evrelemelerde bir standart söz konusu değildir.

Ayrıca kanserlerin tedavisinde evre değil bilgi belirleyicidir. Bilgili bir hekim tedavi planlamasını evreye göre yapmaz. Kanserlerde To No M o olduğunda metastaz gelişmiyormu. Cevap kanser teorisinde.  (mç) (Nisan 2022)

ABD de erken evre meme kanserleri ölümleri ile ilgili çalışmalarda, kaybedilen hastaların otopsilerinde %29.5 oranında karaciğer metastazı tespit edilmiş. Bu oran nano teknoloji teknikller kullanıldığında %100 olarak çıkacaktır.

Yine ABD de yapılan çalışmalarda erken evre kabul edilen hastalarda, %30 oranında karaciğer metastazı gelişeceği öngörülmektedir. Bu sonuçlar veya öngörüler de gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir doku veya organda kanser geliştiğinde, tespit edilememesi veya semptom gelişmemesi hastalığın olmadığı anlamına gelmez. Semptomsuz seyir, hastalıksız seyir değildir. Ayrıca METASTAZ kelimesinin kullanılması yanlış. (Nisan 2022mç)