Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kanser ve Evre

Kanser ve Evre

Bu günün evreleme teknikleri, doktorların bilgisine, tetkiklerin çeşitliliğine ve doğruluğuna göre değişir. Evrelemelerde standart oluşturabilmek söz konusu değildir. Kanserler ve metastazları nano ölçekte başlar. Ayrıca kanserlerin tedavisinde bilgi belirleyicidir. İleri evre hastaların kaybedileceği anlamına gelmez.

--ABD de erken evre meme kanserleri ölümleri ile ilgili çalışmalarda, kaybedilen hastaların otopsilerinde %29.5 oranında karaciğer metastazı tespit edilmiş. Yine ABD de yapılan çalışmalarda erken evre kabul edilen hastalarda, %30 oranında karaciğer metastazı gelişeceği öngörülmektedir. Semptom gelişmemiş olması veya radyolojik olarak görüntülenememesi, hastalık gelişmediği veya gelişmeyeceği anlamına gelmez. Bütün hastalıklar nano ölçekte başlar ve yayılır.