Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Lenfatik Sistem

Lenfatik Sistem

LENFATİK SİSTEM Lenfa ve Lenfatik sistemin temel fonksiyonu dokuların sıvı dengesini ayarlayarak, vücudun çeşitli dokularından sıvıları kan dolaşımına döndürmektir. Her bir lenf düğümü grubu belirli doku, yapı veya bölgelerden sıvıyı direne eder. Bir bölgedeki enfeksiyon lenf kanalları yoluyla ilgili lenf düğümlerine ulaşır.  Her lenf düğümü grubu yabancı ve zararlı molekülleri filtreleyerek bariyer oluşturur ve atıkları toplama ve arıtma görevi görür. Patojenlerin kontrolsüz vücuda yayılımını önler. Lenf düğümleri küçük gruplar halinde bir arada bulunurlar ve hepsi kanallar aracılığıyla birbirlerine bağlıdır Lenf sıvısının toplam hacmi kanın toplam hacminin üç katından fazladır. Lenf düğümleri, antijenleri vücudun uzak bölgelerinden toplayıp en uygun inmün yanıtın oluşması için immün sisteme sunulduğu filtreler olarak düşünülebilir. (İmmün sistem kelimesi yanlış, immünite kişisel) Lenfatik istem- vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasıdır ama bu savunma kişiseldir. Kan damarları gibi tüm vücudu dolaşan lenf=ak kan damarlarından oluşur. Bu lenf damarları içinde ak kan adı verilen lenfositlerden zengin bir sıvı dolaşır. Lenfatik sistemde tüm vücutta lenf düğümleri (nodları) bulunur. . Ayrıca lenfatik damarlar dokular arası sıvının uzaklaştırılmasında kardiyovasküler sisteme yardımcı olurlar.  

LENFATİK ORGANLAR 1-Lenf nodları 2-Lenf damarları 3-Dalak 4-Tonsil 5-Peyer plaklarını kapsar.

LENF NODLARI – İnsan vücudunda kişilere göre değişen yaklaşık 500 ile 1000 arasında lenf nodu vardır. Bu nedenle lenf düğümlerinin ne sebeple olursa olsun eksizyonu hatalıdır. Lenf düğümlerinin alınması geçici olarak sağlıklı gibi görünse de, yoklukları hastalıkların tüm vücuda engelsiz olarak yayılma nedenidir. LENF nodları vücudun süzgeçleri ve barajlarıdır. Yakın lenf nodlarının kanserler nedeniyle alınması, kanserler dahil bütün hastalıkların hızlı yayılma nedenidir.   Bazı organ ve dokularda sıvı toplanmasının en önemli sebebi lenfatik sistemin yetersizliğidir. Yetersizliklerde en önemli etken lenf nodlarının diseksiyonudur. Lenf nodları, antijenleri vücudun her yerinden toplayıp en uygun kişisel yanıtın oluşması için filtrelendiği yerlerdir. Atık toplama ve arıtma merkezleridir. Lenfositler (beyaz kan hücreleri) lenfatik dokularda oluşur ve depolanır. Lenfositler yabancı hücreleri molekülleri mikropları tanımak ve onlara karşı antikor oluşturmak için programlanmıştır. Lenf kapillerleri, tüm vücut boyunca pleksus oluşturarak, intertisyel sıvıyı gerektiğinde absorbe ederler. Kalbin pompa görevi yaptığı kan dolaşımının aksine kendi pompalama aktiviteleriyle sıvının bölgesel lenf nodlarına ve devamında venöz dolaşıma akışını sağlarlar. Lenf nodlarının görev yapamaması veya sayısının azalması her türlü hastalığa zemin hazırlayarak performans düşüklüklerine ve erken yaşlanmaya neden olurlar.  Lenfositler lenf düğümlerinde toplanır, lenf damarları vasıtasıyla normal kan dolaşımına karışarak tüm vücutta dolaşırlar. Büyümüş lenf nodlarının en önemli sebebi kanserler değil, başta mikroplar olmak üzere atılamayan atıklardır. Akyuvarların işlevlerini gerçekleştirebilmeleri için kan dolaşımından ayrılıp dokulara girmeleri gerekir.   Lenfatik fonksiyonun bozulması, lenf ödem, ateroskleroz, tümör metastazı, fibrozis, obezite, inflamatuvar barsak hastalıkları ve sepsis gelişimine neden olurlar.