Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Meme Kanseri

Meme Kanseri

Tetkik yöntemlerinin çok gelişmesine (özellikle radyolojik) ve pek çok çalışmadaki allayıp pullamalara rağmen (endüstriyel tıp) meme kanseri tedavisi başarısızlıklarla doludur.  Tedaviler, çağın göz alıcı  gelişmelerinin gerisinde kalmıştır.
Meme kanseri, endüstrileşmiş ülkelerde, kadınlar arasında en sık görülen kanser şeklidir ve bütün kadın kanserlerinin %18 i meme kanseridir. Meme kanseri insidansı, yaşla birlikte yükselmekte isede, son yıllarda  daha erken yaş kanserlerinde  artış söz konusudur.(nedenleri yakında)
Meme kanseri kadınlarda ölüm nedenlerinde, 45-55 yaşları arasında birinci, diğer yaşlarda ise akciğer kanserlerinden sonra ikinci sıradadır.
Dünyada meme kanseri insidansı bölgelere göre farklılık göstermektedir. (nedenleri yakında)
1894 yılında William Stewart Halsted tarafından tanımlanan KANSER LOKAL ve BÖLGESEL HASTALIKTIR teorisi radikal cerrahi girişimlerin başlama nedeni olmuştur. Bu hatalı yaklaşım bütün başarısızlıklara karşın uzun yıllar tek tedavi şekli olarak uygulanmıştır. Geniş cerrahi girişimlere karşın nüks ve metastazların gelişmesi ve yaşam sürelerinin kısa olması yeni arayışları, farklı tedavileri gündeme getirmiştir. Kanserlerin lokal ve bölgesel hastalıktır teorisi, yüzyılın ikinci yarısından itibaren FİSHER tarafından dillendirilen KANSER SİSTEMİK HASTALIKTIR TEORİSİ  ile yer değiştirmiştir. Yapılan çalışmalarda radikal cerrahi girişimlerle, daha az invaziv girişimler arasında fark olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.   Bu teoriye dayanarak, daha konservatif cerrahi önerilmiş , cerrahi sonrası radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapiler uygulanmaya başlanmış yinede hedeflenen başarıya ulaşılamamıştır. Hatta pek çok olguda, hatalı tedaviler nedeniyle yan etkiler kanserlerin önüne geçmiş ve hastalar, hastalıktan çok tedavilerin yan etkilerinden kaybedilmiştir.
Solid tümörü olan hastalarda ilk tanı konulduğunda yaklaşık%70 oranında mikro metastaz olduğu kabul edilmektedir. (MDA yayınları)
Cerrahi sınır  ve lenf nod negatif hastalarda  dahi zamanla nüks ve metastazların gelişmesi pek çok değerlendirmenin istatistik dışında anlamı olmadığının göstergesidir. Sistemik hastalıkta lokal kontrol sadece palyasyon sağlayabilir.
Sentinel lenf nodu biyopsisi veya lenfo sintigrafinin negatif olması mikro metastazların saptanmasında kesin kriter değildir. Bütün kanserler, hatta hastalıklar nano ölçekte başlar, insan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre vardır ve hareketli hareketsiz bütün hücreler birbirleriyle iletişim içindedir.
NOD NEGATİF  meme kanserli hastaların %30 unun meme kanserine bağlı nedenlerle hayatını kaybedeceği bilinmektedir.(MD Anderson-Tıbbi Onkoloji)
Çok erken sayılan kanserlerde bile bir süre sonra sistemik metastazların gelişmesi, evre I meme kanseri hastalarında %29 oranında kemik iliğinde kanser hücrelerinin olması, kanserlerin sistemik hastalık olduğunun göstergesidir.
Damar yapısını bozan bütün tedaviler kanser veya kanser dışı hastalıkları, sistemik hale getirir.
Bütün hastalıkların tedavisinde, dört değer normal değilse tedavide tam bir başarı asla söz konusu olamaz.(yakında)
Kanserler çoğu zaman erken evrelerde bile yayılımını yapmış olabilir. Tüm gelişmişliğine karşın radyoloji tespittir, sadece iyi hekimler geleceği görür. (raporlara bakanlar göremez) Bütün kanserler veya kanser dışı hastalıklar nano ölçekte başlar.
MEME KANSERİ geleceğe dair bütün planları bozar, memenin tamamen veya kısmen kaybedilmesi, aksilla diseksiyonuna ait komplikasyonlar. (kol ödemi, omuz hareketi kısıtlılığı ve deformitesi, kolda kuvvet azlığı, uyuşukluk ve çok daha fazlası)
Bana göre, SENTİNEL lenf nodülü diseksiyonu da gereksiz. Lenf nodunun negatif olması hastalığın lokal olduğu anlamına gelmez


MEME kanseri tanısı konulduğunda standart uygulanan (ben hariç)CERRAHİ, RADYOTERAPİ, KEMOTERAPİ, HORMONOTERAPİ vbg tedaviler, hastayı abandone eder ve hasta kendisini mayın tarlasına düşmüş gibi hisseder.
Tedavide amaç, hastayı iyileştirmektir. Hastayı iyileştirmeden hastalığı, hastalığı iyileştirmeden hastayı iyileştiremeyiz. Hastalıklı hücreleri tedavi etmek isterken, sağlıklı hücreleri hasta etmemek gerekir yan etkisiz tedavi mümkün. Bütün ilaçlar akıllıdır ama, doktorunuz kadar.
Kanserde en önemli prognostik faktörün YAŞ olması hastalığın uzun yıllarda oluştuğu anlamına gelir. Bu durum, hastalığı önlemek için, hastaya ve hekime zaman tanır. (M.M.T.)
Kalıtımsal meme kanseri gelişip gelişmeyeceği çok küçük yaşlarda tespit edilebilir, önlenebilir. (M.M.T.) (yakında)
Gelişme çağı bitimine kadar, beslenme immünite açısından genetik mirasla birlikte önemlidir. Kilolu olmak, bütün hastalıklarda riski artırır (hücre beslenmesi ile ilgili) ileri yaşlardaki diyet değişikliğinin meme kanseri riskini azalttığı bilimsel olarak gösterilememiştir. Kanserlere özel bir diyet söz konusu değildir, HER ŞEY ZEHİR, HER ŞEY SİHİR (yakında) – Aynı tanı, aynı evre ve aynı tedavi uygulanan hastalarda, klinik sonuçların farklı seyredeceği bilinmelidir. (nedenleri yakında)
BÜTÜN RİSK FAKTÖRLERİ, (yaş dışındakiler) menarş, ilk gebelik, hamilelik, çocuk doğurma yaşı ve çocuk sayısı, emzirme , menopoz, vbg risk faktörleri sadece istatistik ve  sizin için doğru değil. Sizin için doğru olan. (yakında)
Kişiye özel tedaviler  MOLEKÜLER MATEMATİK TIP la mümkün. (cerrahi özel durumlar dışında, biyopsi hariç gereksiz)  
Hasta ile hastalığın birbirinden ayrılmadığı bir tedavi modeli. Tamamen kişisel, yan etki söz konusu değil. Tedaviler MENOPOZ a neden olmayacağı gibi, menopozu erteler. (yakında)

Kadınlarda MENOPOZ un erken yaşlarda oluşmasına karşın, erkeklerde ANDROPOZ un çok daha uzun yıllar sonra oluşması, yaradılıştan olamaz, bir yerde hata var. Bu kadar farklılığa neden olan bir etken olmalı. Menopozun ertelenmesi özellikle MEME KANSERLERİ nin oluşum ve sayısını etkileyecektir.

DÜNYADAKİ TREND (meme kanseri) Dünyada meme kanseri insidansı, bölgelere göre farklılık göstermektedir. İnsidans (= bir bölgede, bir zaman diliminde gelişen hastalığın oranı) Kuzey Avrupa ve kuzey Amerikada yüksek iken, Asya ve Afrikada düşüktür. Bu fark çevresel faktörler kadar, yaşam şekli farklılıklarına da bağlı olduğunu göstermektedir. ABD yaşayan Asyalı göçmenlerde ikinci jenerasyonda meme kanseri insidansında artış gözlenmesi bu veriyi destekler niteliktedir.  

Doğum kontrol ilaçlarının kullanımı mutlaka menopozun öne alınışında etken ama, mutlaka bir veya birkaç tane daha ortağı olmalı. (mç)


Bütün kanserler haber vererek geliyor, önlenebilir, tedavi edilebilir. Kanserlere bağlı ölümlerin %90 ı metastazlara bağlı olarak gelişiyor, metastazlar önlenebilir, tedavi edilebilir. Moleküler matematik tıp (yakında)
ÇAĞIN GÖZ ALICI GELİŞMELERİNE KARŞIN KANSER TEDAVİSİNDE BAŞARI SAĞLANAMAMIŞSA, BU GİDİLEN YÖNÜN YANLIŞ OLDUĞU ANLAMINA GELİR. YÖN YANLIŞSA YOLUN GÜZEL OLMASININ ANLAMI YOKTUR.
AKSİNİ DÜŞÜN.