Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Metastaz

Metastaz

Metastaz kelimesi doğru değil, alışkanlık ve anlaşılsın diye kullanıyorum.

Metastaz; hastalığın bir yerden başka bir yere sıçraması (TDK) olarak tarif ediliyor. Hastalık çekirge değil sıçramaz, sarmaşık değil bütün vücudu sarmaz.

Primer tümör tedavisi doğru ise metastaz gelişmez. Metastaz gelişmiş kişilerde primer tümörü iyileştiren tedaviler metastazlarıda iyileştirirler veya metastazlarıı iyileştiren tedaviler primer tümörleride iyileştirirler.

Hangi hastalığa bağlı olarak gelişirse gelişsin ölen hücreler çevrelerinden izole olurlar ve hücre özelliklerini kaybederler. Ölen herherhangi bir hücrenin üremeside, seyahat etmeside söz konusu değildir. Üreme organizmaların en hassas işlevidir. Hücrelerdeki değişiklikler, öncelikle üreme fonksiyonlarını engeller veya organizmaların ölümüne neden olurlar, türler böyle korunur.  (YARADILIŞ ve YAŞAM MUCİZESİ) (mç)

Semptom gelişmişse, teşhis erken değildir. Kanser hastalarının %90 ının metastazlarla kaybedilmesi, primer tedavilerin yanlışlığını gösterir. Metastazlarda ise, palyatif tedavilerin uygulanması hasta kayıplarının nedenidir.

Kanser tedavilerinde, hücrelerin öldürülmesi, lokal tümörde geçici palyasyon sağlarken, metastaz gelişimini hızlandırır. Kanserler hücre eksilmeleri sonucu gelişen ileti bozuklukları nedeniyle oluşurlar.

--Ciltaltı metastazları – Tedavi hataları ve yetersizliklerinde gelişir. Yaşam kalite ve performansını düşürür. Cilt altı metastazları sitostatiklere cevap vermezler, tam tersi sitostatikler, cilt altı metastazlarının en önemli nedenidir. Hızlı hücre ölümleri atılamayan atıklara neden olurlar.

Metastazların oluşum şekli ve tedavisi, çok yakında. (mç)