Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Metastaz (Ayrıntılar Yakında)

  • Anasayfa
  • Metastaz (Ayrıntılar Yakında)

Metastaz (Ayrıntılar Yakında)

Metastaz kelimesi doğru değil, alışkanlık ve anlaşılsın diye kullanıyorum.

Metastaz; hastalığın bir yerden başka bir yere sıçraması (TDK) olarak tarif ediliyor. Doğru değil. (Nisan2022mç)

Özellikle kanserlerde, mutasyona uğramış herhangi bir hücrenin üremesi ve de seyahat etmesi söz konusu değildir. Üreme organizmaların en hassas işlevidir. Hücrelerdeki değişiklikler, öncelikle üreme fonksiyonlarını engeller veya organizmaların ölümüne neden olurlar. Türler böyle korunur.  (YARADILIŞ ve YAŞAM MUCİZESİ) Yaşamın ölüme programlanması TÜRLERİN korunması içindir. Bilim geliştikçe ölüm ertelenir ama önlenemez. (mç)

Metastaz, hücre seyahati değil, metastaz kelimeside doğru değil. Ölen hücre ne çoğalır nede seyahat eder. Mutasyon gelişen hücreler çevrelerinden izole olur ve zamanla ölürler.

Metastaz gelişimi veya tedavisizliği, primer tümör tedavisinin yanlışlığını gösterir.

Bazı hastalıkların geç teşhis edilmesi, (erken ve geç ne anlama geliyor, ölçüsü yok.). Şimdilik moleküler manada erken teşhis söz konusu değil. Semptom geliştiğinde ise erken teşhis söz konusu değil. Bütün hastalıklar gibi kansrlerde nano ölçekte başlar. Semptosuz seyir hastalıksız seyir gibi değerlendiriliyorki yanlış. LABORATUVAR tetkiklerinin nano ölçekte gelişmemiş olması ve referans aralıkları ile ilgili yanlış bilgiler modern tıbbın gelişimi önündeki engellerdir. (mç)

Kanser hastalarının %90 ının metastazlarla kaybedilmesi, primer tedavilerin yanlışlığını gösterir. Primer tedavi doğru yapılmış ise metastaz gelişmez. Primer tümör tedavisi ile metastaz tedavisi aynıdır. Uygulamalardaki farklılıklar, tedavi değil palyasyondur.

Kanser tedavilerinde, hücrelerin öldürülmesi hastalığın sadece hızını artırır. Palyasyon geçicidir. Kanserler hücre eksilmeleri nedeniyle oluşurlar. (Nisan 2022) Hücre eksilmeleri metestazları öne alır.

Ciltaltı metastazları – Tedavi hataları ve yetersizliklerinde gelişir. Yaşam kalite ve performansını düşürür.  Cilt altı metastazları sitostatiklere cevap vermezler, tam tersi sitostatikler, cilt altı metastazlarının en önemli nedenidir. Hızlı hücre ölümleri atılamayan atıklara neden olurlar.

Metastazların oluşum şekli ve tedavisi, çok yakında. (mç)