Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Aşı

   

● - AŞI

COVID-19.

Bir patojenden elde edilmiş; aynı patojenin tehlikeli formundan kaynaklanacak hastalığa karşı korunma sağlamak amacıyla hazırlanan materyal. (=preparat)

Aşı uygulamaları;

1.- Tedavisi bilinmeyen hastalıkların ve salgınların önlenmesinde,

2.- Sosyoekonomik koşullar veya değişik nedenlerle, tedavi uygulama zorluklarında,

3.- Özellikle kötü yönetilen epidemi ve pandemiler de, çağdaş olmayan, mucizevi yöntemlerdir. Başarılı aşılar zaferdir, ama PİRÜS zaferi.

Aşı üretmek fikir olarak çok basittir sorun;

1.- Aşı olması gereken kişilerin belirlenmesi,

2.- Uygulanması gereken doz,  

3.- Uygulanacak aşının sayısı ve aralığı,

Bilimsel olarak belirlenebilmesi ve uygulanması imkansız.

a) Her patojen her insanda hastalık yapmaz. (İnsanlar aynı fonksiyonu gerçekleştiren farklı hücrelerden oluşurlar)

  1. b) Her patojen hastalığa neden olduğu kişilerin her hangi bir doku veya organının, her yerinde hastalık yapmaz.
  2. c) Her insan, her şeyi ile farklı yaratılmıştır. (farklı yazılımdır) Tek yumurta ikizlerinde bile moleküllerin dağılımı farklıdır. Kaldı ki moleküler yapı aynı olsa bile ki değil. Aynı moleküldeki bir atomun eksikliği veya fazlalığı bir tarafa, Atomun yer değiştirmesi bile BİYOLOJİK AKTİVİTE yi değiştirir.

İnsanlar farklı. Aşılar,  dozları ve uygulamaları aynı.

ANTİKOR varlığı ve yoğunluğuna göre aşı rapel sayı ve aralığı belirlemek, aşı etki mekanizmasının yeterince bilinmediğinin göstergesidir.

Faz bilimsel bir ölçü değil, çağlar öncesinde de değildi. (8) Milyar insan, en az (8) milyar farklılık anlamına gelir. Gelişimini tamamlamış sağlıklı her bireyde, her şeyi ile farklı 80 (kadın)-100 (erkek) trilyon hücre vardır.

BENZERLİKLER ÜZERİNDEN PLANLANAN TEDAVİLERİN, aşıların nasıl hatalara neden olabileceğini anlamak için hiç alakasız gibi görülen insan ve hayvan hücrelerini karşılaştırmak yeterlidir.

Hayvan ve bitki hücresi resmi

Örnek, COVID-19 un etkilediği (hastalık geliştirdiği) kişilerin, COVID-19 dan etkilenen hücrelerinin konum, yoğunluk ve fonksiyonları aynı kişide bile farklıdır. Farklı kişilere de aynı görmek, bilim körlüğüdür. Herhangi bir organımız yüzlerce farklı hücre gruplarından oluşurlar.

Aşıda düşük doz etkisiz kalırken, yüksek doz, konakçı ve temas hücre guruplarında, hücre ölümlerine, nekrozlara ve aşı reaksiyonlarına neden olurlar.

Pandemi süresinin uzaması, bilimsellikten uzak aşı oluşturma ve uygulamaları, karşılıklı bulaştırmaların doğal olarak patojenite artışına neden olacağının bilinmemesi. Hücre, hücre temas ile komşu (=temas) hücrelerin latent virüslerin aktif hale gelmesi uydurulan varyant masalları, pandemiyi içinden çıkılamayacak bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Latent virüslerin yardımcı hastalık etkeni olduğu ve başarısız tedavi veya aşılamalarda aktif hale geleceğinin bilinmemesi gibi sayısız örnek.  İNGİLTERE de Hindistan varyantının görülmesinin normal bir işleyiş olmasına karşılık, hayretle karşılanması.  Ülkeler arası seyahatler ve karşılıklı bulaştırma ile yüzlerce varyant gelişebileceğinin öngörülememesi gibi, gibi.  Neden İngiltere de MARS VARYANTI değil de, Hindistan varyantı şaşkınlığı; şaka gibi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi nihayet, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) PANDEMİYİ önleyecek dahiyane ! buluşu. VARYANT lar bundan sonra Yunan Alfabesi harfleri ile isimlendirilecek açıklaması, bilim insanlarının (kendileri öyle söylüyor, ben onların yalancısıyım) DSÖ nün bu mucizevi buluşuna, karşı çıkmaması, olsa olsa KABUS olur. VARYANT zaten uydurma bir terim ama, en azından ülke adı belirtilmesi, hastalığın hangi ülkelerden bulaştığının bilinmesi anlamına gelir ki, bu durum, korunma ve tedbirler açısından çok önemlidir.  Ayrıca varyantların çeşitliliğine Yunan Alfabesinin harfleri yetmez.  

COVID-19 un hastalık geliştirebilmesi için konakçı hücre iletisi ile hücrenin moleküler yapısının bozularak parçalanmasını sağlaması gerekir. Aşının etki şekli de yine konakçı hücrenin moleküler yapısında değişiklik veya antijenin antikorla bloke edilmesi şeklindedir. Antikor blokajı yaşam boyu sürmez ve antikor bulaştırması söz konusu olur.  Konakçı hücredeki değişim, aşının etkisi kalıcı veya geçici ne olursa olsun TEMAS hücresinin moleküler yapısında değişikliğe neden olur, bu etkileşim domino etkisi ile devam eder.

COVID-19 pandemisi asla covidle sınırlı kalmaz, bulaşan sadece COVID-19 olmaz. Bulaştıranın bütün hastalık ve  toksik atıkları da bulaşır. Özellikle sınırları korunmasız olan ülkelerin insanları, sağlık açısından yabancı ülkelerden gelenlerin latent enfeksiyonlarının hedefinde olurlar. Böyle bir durum, yakın ve uzak gelecekte, bütün hastalıkların seyrinde patojenite artışına neden olacaktır.

AŞI OLUN, KORUNUN, KORUYUN -hiç birisi sizi tek başına korumaz, daha da geç olmadan.

Aşılar hafif şekerlemeler değildir.

Kalıcı etki patojenin hastalık geliştireceği hücre grubunun ölümüyle gerçekleşir.

Geçici etki ise konakçı hücrenin moleküler (=kimyasal) yapısında geçici değişikliklerle olur. Kişinin sağlık durumuna göre, aşıdan etkilenen hücre grubunun, yeniden önceki moleküler yapısına dönmesine kadar aşı etki süresi devam eder. Bu etki süresi kişilere göre değişir.

Günümüzde aşılama ile elde edilen başarılardan en belirgin olanı, çiçek hastalığı virüsüne karşı üretilen aşılardır. Başarının nedeni sığır çiçek virüsünün insan çiçek virüsüne, kimyasal olarak çok benzemesidir. Benzer taraflar çiçek hastalığının önlenmesinde mucizevi bir çözüm olmuştur. Genelde benzerlikler üzerinden yapılan tedaviler modern tıbbın gelişiminde engel teşkil etmiştir.(benzer, farklı demektir). Sığır çiçek virüsü kullanılarak hazırlanan aşıların, başarıyı getirme nedeni budur. Diğer başarılı bir örnek olarak poliovirüs aşıları gösterilmektedir.  Poliovirüsün zayıflatılmış formda aşısı bulunmasına karşılık, aşının daha virülan poliovirüs türlerini geliştirebileceği endişesi ile,  günümüzde ölü poliovirüs içeren aşılar kullanılmaktadır.

Salgın ve aşı bilgilerimiz, çağ dışı olduğu için, aşılarda çağdışı. Daha iyi tedaviler ve aşılar bulunana kadar, KORUNUN, KORUYUN, AŞI OLUN.

Ülkelerin çoğunda ortaçağın bile gerisinde olan pandemi yönetimi, aşı uygulamalarını, mucizevi ve zorunlu kılıyor. Aşı yaptırma şansı olanlar bunu fırsat olarak görmeliler. AŞI, keyfiyet değil ZORUNLUK.  

Aşı bir korunma yöntemidir ve bu yöntem karşılıksız değildir. Aşılar kalıcı veya geçici hücre kayıpları nedeniyle fonksiyon kayıplarına, neden olurlar, fonksiyon kayıpları da hastalanma ve yaşlanmaya.

1- AŞI patojeni öldürür ve o patojen, tekrar bulaşana kadar hastalık etkeni olmaz. Atık oluşur.

2- AŞI patojenin etkili olduğu hücre grubunu öldürür, bir daha o patojen hastalık etkeni olmaz.

3- AŞI etkilenecek hücre grubunun moleküler yapısını değiştirerek, o hastalığa neden olacak bileşen oluşumunu önler.  Hücre grubu ve reseptör yeniden oluşana kadar, aşı etkisi sürer. Bu etki süresi kişilere göre çok değişkenlik gösterir, kişi ne kadar sağlıklı ise bu süre o kadar kısalır.

a) Bu durumda hücrenin moleküler yapısında geçici değişiklik olur, hücre fonksiyon kaybına uğrar. Moleküler yapısı değişen hücre; COVID-19 dan etkilenmez ama başka patojenlerin etki alanına girer.

Bu durum göründüğü kadar cazip değil, moleküler yapısı değişen hücre benzer fakat farklı patojenlerin etki alanına girer. Bu patojenin mutasyonu değil, hücrenin mutasyonudur. Mutasyon gelişimi, yani değişim, hastalık nedenidir, insanlar hastalanıyor ama COVID-19 mutasyon geçiriyor. Kimse zekasın dan ötesini göremez.

b) Veya moleküler yapısı (=kimyasal yapısı) bozulan hücre zamanla, çevresinden izole olarak ölür ve atık olur. Bu tür hücre ölümleri apoptoz dışı hücre ölümlerdir, nekroz gelişir toksik materyaller oluşur ve zamanla mutasyonlara neden olurlar.

4- İşleyiş tam bilinmemekle birlikte, aşı antijene karşı oluşan antikor miktarını artırır. Bu artışın herhangi bir ölçüsü yok.  Bilindiği kadarıyla antijene özgü antikor etkisi, antikorun antijeni bloke etmesi şeklindedir. Bu etki antikor varlığının süresi ile sınırlıdır. Antikor etkisi ortadan kalkınca, antijen yeniden hastalık geliştirebilir, hatta antikor bulaştırması söz konusudur. Bilinenin aksine uzun süreli antikor varlığı OTOANTİKOR olarak adlandırılan, kişinin kendi hücrelerine karşı antikor geliştirmesi gibi çok ciddi sorunlara neden olan etkidir. Aşı ve antikor konuları henüz bilimsellikten çok uzaktır. Bilim çevrelerinin, uzun süreli antikor baskısında, vücut kendi hücrelerine karşı antikor oluşturur (Oto antikorlar) şeklindeki görüş, mantıktan ve bilimsellikten uzaktır. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz. Bilim gelişmeyince cehalet gelişir.

ANTİKOR varlığının uzun süreli oluşu, antijen baskısını gösterir, tam tersi aşı veya tedavi başarısını değil. (iki ay içinde) Kimse zekasın dan ötesini göremez.

Bir nesnenin (aşı veya ilaç) iki veya üç misli kullanılması (=artırılması) etkiyi o oranda artırmadığı gibi, tam tersi etki gösterir. Bir çiçeğe suyu eksik verirseniz kurur, fazla verirseniz çürür. Çürüme nekroz gelişimidir.  Her şeyin ama her şeyin (oksijen ve suyun bile) azı ve fazlası zararlıdır. Aşı etkinliklerinin, fazlarla belirlenmesi bilim değil istatistik. İstatistikler, istisna içerir bilimde istisna olmaz. Dünyada (8) milyardan fazla insan var, birebir aynı iki kişi yok. Her insan farklı iken, aşı etkisinin farklı olmasından doğal ne olabilir. Bir moleküldeki, bir atomun, bırakın, artması veya eksilmesini yer değiştirmesi bile molekülün BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİ değiştirir. (stereoizomerler)

İnsanlar aynı fonksiyonu gerçekleştiren farklı hücre gruplarından oluşurlar ve farklı hücre grupları farklı patojenlerden etkilenirler. Etkilenme farklılıklarının nedeni, ( immün sistem ki böyle bir şey yok.) hücre grubu farklılıklarıdır. Konunun uydurulan immün denilen sistemle ilgisi yok. Henüz COVID-19 un kimlerde hastalığa neden olup olmayacağını bile bilmiyoruz. COVID-19 herkeste hastalığa neden olmaz, bu bütün patojenler için geçerli, aksi durumda herhangi bir patojen, aynı zamanda bütün insanlarda hastalığa neden olurdu. Herhangi bir hastalık bir insanın organının belirli yerlerinde değil, her yerinde olurdu. Tüm insanları etkileyen bir patojen insan ırkının sonu olurdu. Hesapsız kitapsız antikor seviyesine göre aşı sayılarını artırmanın ciddi sonuçları olacaktır. Balık yemi görür, oltayı görmez. (Çin ATASÖZÜ)

Aşıların etkinliği uygulama aralığı ve dozları, aşılar oluşturulurken belirlenir. Rast gele rapeller olmaz. Bu av değil ki, rast gelmezse ne olacak. Farklı aşıların etki mekanizmaları farklıdır ve farklı bileşenler oluşturarak hastalıkları önlerler. Aşılar aşçı yemeği değil karıştırılmaz. Şaka gibi, bilim bilgi ve ciddiyet gerektirir. Bazılarının aklına karma aşılar gelmiş olabilir, karma aşı fikri zaten yanlış.  (bir, iki ay içinde, bildiklerinizi unutun.)

Toplumsal veya sürü bağışıklığı; Toplumda aşılananan veya hastalığı atlatan kişilerin, aşılanmamış veya hastalanmamış, kişileri koruması olarak tarif ediliyor. Akıl alır gibi değil, deli saçması desem, deliler bu kadar saçmalamaz. Aşılananlar manyetik alan oluşturarak aşısızları koruyor olmalı, şaka desem, şakada değil. Peki PANDEMİ nedir, nasıl gelişir.  

Aşılar da antikorlar, bir antijen özgü oluşur. Etkili aşılar farklı antijenlere karşı antikor oluşturmazlar.

NOT; COVID-19, aşının bendeki etki ve yan etkilerine göre yapmam gerekenleri biliyorum.  Aşı üretim, uygulama ve sonuçlarının sorgulanması aşı karşıtlığı değildir.

İnsanlar farklı, birebir aynı iki insan yok. Aşılar ve dozları aynı, bu bile tek başına, sorgulanmayı gerektirmez mi.

Yakın bir gelecekte çok tehlikeli virüsler ve aşıları laboratuvarlarda kolayca üretilebilecektir.

Aşı etki süresinde, belirleyici olan konak hücrenin yeniden oluşup oluşmamasıdır. Konak hücre yeniden oluşursa aşı etkisi ortadan kalkar. Bu süre belirsiz ve kişiseldir. Dört (4) ay altı (6) ay gibi söylemlerin bilimsel bir anlamı yoktur.

Aşı uygulamalarının tüm dünyada aynı zamanlarda ve aynı zaman aralıklarında yapılması gerekir. Aksi durumda bir aşı karmaşası ve etkisizliği ortaya çıkar. Bazı kişilerde aşı etkisi ortadan kalkarken, (ki bu süre asla bilinemez, kişi sayısı kadar farklıdır.) bazılarında etki yeni başlar. Nüfusun tamamı aşılansa bile,  aşı etki süresi kişiye göre değişik olduğu için, COVID-19 tüm dünyada etkinliğini kaybetmeden kimse  %100 güvende olmaz.  Aşı sizi, kendinizi koruduğunuz kadar korur. Her şey gibi COVID-19 un da etkili olduğu bir süre vardır, Allah ne zaman isterse o zaman biter.

Aşılarla oluşturulmaya çalışılan, konak savunma sistemi, sadece serbest haldeki virüsleri ve bakterileri değil, aynı zamanda bu patojenleri barındıran hücreleri de yok etmelidir.

(mç)

MOLECULAR CELL BIOLOGY 6E

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

Aşı etkili ise, aşı olanlara, patojenin tekrar bulaşması durumunda, reseptör ve konakçı hücre olmayacağından, patojen etkisiz kalır. (LOTUS ETKİSİ)

AŞI oluşturma ve uygulamaları, gelecekte tıbbı en çok meşgul edecek konulardan biri olacaktır.(mç)

Hastanelerde yatanların çoğunluğunun, aşı olmamış olanlar olması değil, aşı olanların neden hasta olduğunun araştırılması bilimdir.

Kişi ne kadar sağlıklı ise yeniden reseptör ve konakçı hücre oluşumu o kadar hızlı olur. Aşı etki süresi etkilenen hücre grubunun ve kişilerin sağlık durumları ile birebir ilişkilidir.

AŞI UYGULAMALARINDA, ciddi yan etki gelişmedi sözü şaka gibi!

Aşının etkisi varsa, yan etkisi de vardır. (faz çalışmaları ile yan etkisiz aşı oluşturulamaz) Ciddi yan etki gelişmediyse ye gelince, semptom gelişimine göre yan etki değerlendirilmesi cehaletin boyutlarını göstermesi açısından ilginç.

ATEŞ (lokal veya genel),  DNA’nın sarmal yapısında kopmalara, nükleotidlerinin ayrılmasına, hatalı nükleotid birleşmelerine ve DNA’nın elementlerinde mikro patlamalara neden olur. Kızarıklık, ağrı ve şişme; etkilenen hücrelerin moleküler yapısının bozulması ile kanama ve ödem gelişimini gösterir. Sonuçta damarlardaki geçirgenlik artar ve doku hasarı oluşur. Yan etkinin kısa süreli olması önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bütün hastalıklar nano ölçekte başlar.  Vücut önemsenmeyen eksileri toplar, hastalıklar ve yaşlanma böyle gerçekleşir.

Halsizlik, (=denge kusuru= güçsüzlük) Kimyasal sinyaller bilgiyi bir nörondan ötekine, bir kasa ya da başka bir hedef hücreye taşırken, elektriksel sinyaller, bilgiyi sinir hücreleri boyunca taşırlar. Kas hücrelerinde bulunan, nikotinik asetilkolin reseptörleri nöromüsküler bağlantı yerlerinde kas kontraksiyonlarını kontrol ederler.( bu etki kademelidir başlatır, bitirir.) Ayrıca asetilkolin reseptörlerinin eksikliği; hafıza kaybı, öğrenme yetersizlikleri, şizofreni, epilepsi, uyuşturucu bağımlılığı ve Alzheimer gibi hastalıklarda da gözlemlenir. Hastalıkla sağlıklı olma arasındaki ilk belirgin fark halsizliktir. Halsizlik vücudun dengesinin bozulma halidir önemli değil mi.

Ağrı, kızarıklık, şişme ise etkilenen hücrelerin moleküler yapılarının bozulması (değişimi) kanama ve ödem ve nekroz gelişimini gösterir.  

Benzer patojenler, farklı hücre gruplarında aynı moleküllerde etkili olurlar (=hastalık geliştirirler.) Bu kadar çok mutasyon, varyant uydurulmasının nedeni HÜCRE, PATOJEN etkileşiminin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. (mç)

Bireyin farklı ve aynı hücrelerinin yaşam süreleri konum, fonksiyon ve performansa göre değişerek yaşam sürelerimizi belirlerler. (Yazılım) Yazılım değiştirilebilir onarılabilir. İki ay içinde, bildiklerinizi unutun, kimse zekasın dan ötesini göremez. (mç)

PANDEMİ SÜRESİNİN UZAMASI, korunma tedbirlerinin ve aşıların ciddiye alınmaması nedeniyle normalde çocuklarda hastalığa neden olmayacak olan COVID-19,  latent virüslerin aktif hale geçmesi ile her yaşta hastalığa neden olurlar. Çocuklarda istisnai covid olgularının nedeni latent virüslerin aktif hale geçmesidir.

Not; Pandemi süresinin uzaması, karşılıklı bulaştırma, aşı etkinlik sürelerinin (kişilere göre değişir) başlangıç ve bitimlerinin bilinememesi (kişilere göre farklı, bazen de etkisiz, hatta zararlı) uzayan pandemi dönemlerinde, latent virüslerinde sayı ve etkinliklerinin artacak olması COVID-19 un patojenitesini artıracak ve pek çok insanda ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır.

SINIRLARIN KORUNMASI, ülkelerin korunmasının yanında, başka ülkelerin hastalıklarından da korunma anlamına gelir. Başka toplumlarda hastalık etkeni olmayan patojenler, farklı toplumlarda hastalık etkeni olabilirler. Sağlık sorunları fazla olan toplumların, ülkelerin varyantları da farklı ve daha tehlikeli olacaktır. O varyantı, bu varyantı demek bilim değildir.

Özellikle bilinçsiz çok göç alan veya turist çeken ülkelerde bu günün tedbirleri ile pandemiler asla önlenemez. Çok sayıda ve farklı varyant söz konusu olacaktır, ayrıca pandemi süresince aktifleşen ve oluşan LATENT Enfeksiyonlar toplumların gelecekteki yaşamlarını olumsuz etkileyecektir.  Çocuklarda hücre ve hücre grubu sayısı azdır ve fonksiyonlar, az sayıda hücre grupları tarafından gerçekleştirilirler.  Çocuklarda gelişecek enfeksiyonlar nedeniyle, hücre gruplarında olacak, fonksiyon kayıpları, ciddi sorunlara neden olacaktır. Çocukların geleceği için, korunun, koruyun, şimdilik daha iyisi olmadığına göre aşı olun.

NOT; Çocuklarda ve hücre grup sayısı azalmış kişilerde, normalde hastalık geliştirmeyip sadece yardımcı hastalık etkeni olan latent virüsler, fonksiyon eksikliği durumlarında hastalık etkeni olurlar. Örnek olarak çocuklarda gelişen COVID-19 olgularını gösterebiliriz.  

Ülkelere, bölgelere ve kişilere göre toplumların geçirilmiş farklı hastalıkları, hastalığa neden olmasa da, latent enfeksiyon ları vardır. (bütün hastalıklar birbirlerinin yardımcı hastalık etkenidirler) Pandemilerin uzaması karşılıklı bulaştırmalar, latent enfeksiyonlar nedeniyle patojenite artışına neden olurlar.

Covidin hastalık geliştirdiği hücre grubunda, daha önce geçirilmiş hastalıklar latent virüslere neden olmuşsa, veya COVID-19 la varyant aynı fonksiyonu etkiliyorsa patojenite artar. Varyant ilave patojen etkidir. Herhangi bir aşı farklı iki patojende etkili olmaz. Aşı etkisini, geniş spektrumlu antibiyotik etkisi ile karıştırmamak gerekir. Çok değil biraz B.

PANDEMİLER de, Aşı+ kusursuz korunma gerekir. Aşı çok etkili olsa bile, pandemileri korunmasız önleyemez. Tüm dünyada aynı zaman aralıklarında aşı uygulamak teknolojik olarak mümkün olmadığına göre yapılacak şey, çok ciddi karantinalar ve korunmalarla pandemileri AŞI yardımıyla önlemektir. Pandemilerde, toplumsal veya sürü bağışıklığı gibi saçma sapan bağışıklık gelişmez.

Varyantların sayısı kişinin etkilendiği patojen (latent virüs) sayısı kadar çoktur, fakat bu patojenler genelde (genel, daha çok anlamındadır, bilimsel bir anlamı yoktur.) farklı hücre gruplarında bulunurlar. Hücre grupları herhangi bir patojenden etkilenmezse latent virüsler hastalık geliştirmezler. Bireyin bütün latent virüsleri aktif hale geçse yaşam mümkün olmaz. Yardımcı hastalık etkeni sayısı, kişilerin patojenle temas edipte hastalık oluşturmayan patojen sayısı kadardır. Ülkelere, çevre koşullarına, yaşam biçimlerine, geçirdikleri hastalıklara, hastalıklardaki tedavi başarı ve başarısızlıklarına ve varyant gelişen hücrenin konum yoğunluk ve fonksiyonlarına göre değişkenlik gösterirler. Aşılar varyantlarda etkili olmazlar bu nedenle herhangi bir aşının başarı oranının bilimsel bir anlamı olmaz.

COVID-19 un hastalık geliştirmesi önlenebilir. (İKİ AY İÇİNDE)

COVID-19 tedavi edilebilir. (iki ay içinde )

Varyantlar için aşı sayısı artırmak (rapel) veya farklı aşı fikri yanlış.

Varyantlar, pandemi sürecinin karşılıklı bulaştırma ile, gizli kalmış geçmişte tek başına hastalık oluşturamamış veya tamamen iyileşmemiş hastalıkların patojen kalıntılarının, aktif hale gelmesi ile gerçekleşir.

LATENT VİRÜS ün olduğu hücre grubunu etkileyen patojenler, bu hücre grubunun fonksiyonuna göre patojeniteyi artırırlar. Latent enfeksiyonlar, bebekler, çocuklar ve bir nedenle hücre sayısı azalmış kişilerde hastalığın daha agresif seyretmesine neden olurlar.

Karşılıklı bulaştırmalarda patojenite değişimi iki şekilde gerçekleşir;

1.- COVID-19 un etkili olduğu hücre grubunun konum, yoğunluk ve fonksiyonu ile

2.- COVID-19 un etkili olduğu hücre grubundaki latent virüse göre değişir.

Varyantın COVID-19 la aynı fonksiyonu gerçekleştiren hücre gruplarında etkili olması, fonksiyonu eksiltir. Böyle durumlarda, aşı etkinliği değil, varyantın neden olduğu fonksiyon eksikliği söz konusudur.

Çocukların ve ileri yaştakilerin hastalıklar karşısındaki hassasiyeti HÜCRE GRUBU SAYISI ile ilgilidir. Şu yaşlarda, şu kadar sayıda hücre olur diye bir şey yok. Öyle olsaydı, yaşam sürelerimiz aynı olurdu. Tek bir hücreden, gelişme dönemi sonunda, yaklaşık 80-100 trilyon hücreye ulaşılır. Gelişme dönemi tamamlandıktan sonra hücreler azalmaya başlarlar ve sonuçta fonksiyonlar azalır, bu doğal bir süreçtir.

Yaşam, sayısız nedenle HER BİREYDE FARKLI OLARAK ölüme programlanmıştır. Konunun immün sistemle değil hücre dağılımı ile ilgisi vardır. Bir insan (A) grubu hücresinden (A) grubu patojen nedeniyle hastalanırken, diğer insanın (B) grubu hücresi (B) grubu patojeni nedeniyle hastalanır. (A)dan veya (B) den hastalanmamanın immün sistemle ki böyle bir sistem yok, ille de immünite kelimesi kullanılacaksa, kişisel bir patojene karşı immünite denilmesi gerekir. Kişisel immünite hücre sayı ve dağılımı, yaşam biçimi ve çevre koşulları ile hem şekillenir, hem de değişir.  Kaldı ki her patojen ve zaman farklı yıpratır, metalleri bile. (mç)

Genelde sağlıklı olmak, doku ve organlardaki, hücre grubu sayısının fazlalığı ve fonksiyonların çok sayıda hücre grubu tarafından gerçekleştirilmesinde söz konusudur.

Benzer farklı demektir, tıpta aynı gibi algılanıyor. (benzer=aynı değil)

Proteinlerdeki tek bir aminoasit farklılığı veya bir moleküldeki, bir atomun yer değiştirmesi bile BİYOLOJİK aktiviteyi değiştirir.  Varyant farklı bir patojenin (=latent virüsün)  COVID-19 teması ile aktif hale geçerek patojeniteyi artırmasıdır. Varyantların farklı isimlendirilmesinin nedeni farklı latent virüslerin etkilerinin farklı olmasıdır.