Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Aşılar

Aşılar

 

(Tehlike paranın geldiği yerden gelir. mç)

AŞI.-Bir patojenden elde edilmiş; aynı patojenin tehlikeli formundan kaynaklanacak hastalığa karşı korunma sağlamak amacıyla hazırlanan materyal. (=preparat)

Aşılar hafif şekerlemeler değildir, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Aşı bir korunma yöntemidir ve bu yöntem karşılıksız değildir. Aşılar kalıcı veya geçici hücre kayıplarına neden olurlar.  (mç)

Aşı üretmek fikir olarak çok basittir, sorun uygulamada, o da zaten UYDURULUYOR.

Kalıcı etki. aşılarda kalıcı etki, patojenden etkilenen hücre grubunun ölümüyle gerçekleşir.

Geçici etki. hücre grubunun moleküler yapısında geçici süre değişiklikler olur. Bu etki kişilere göre değişir, hücrenin moleküler yapısı önceki haline (sağlıklı haline) geldiğinde aşı etkisi ortadan kalkar.

Aşılar;

1.-Tedavisi bilinmeyen hastalıkların ve salgınların önlenmesinde.

2.-Sosyoekonomik koşullar veya değişik nedenlerle, tedavi uygulama zorluklarında,

3.-Özellikle kötü yönetilen epidemi ve pandemiler de, çağdaş olmayan, mucizevi yöntemlerdir. Başarılı aşılar zaferdir, ama PİRÜS zaferi.

Aşıda düşük doz etkisiz kalırken, yüksek doz, konakçı ve temas hücre guruplarında, hücre ölümlerine ve nekrozlara neden olur.

Uygulanacak aşının sayısı ve uygulama aralığının bilimsel bir ölçüsü yok ve olamaz, uydur gitsin.

Aşı etkinliğini, antikor varlığı veya yoğunluğu ile belirlemek şaka olmalı.

Antikor varlığı ve yoğunluğu, bilinenlerin aksine, patojen baskısının devam ettiğini gösterir. Damar tıkanmalarına neden olabilirler. Farklı antijenlere karşı farklı antikorlar gelişir.

ÖRNEK; Poliovirüsün zayıflatılmış formda aşısı bulunmasına karşılık, aşının daha virülan poliovirüs türlerini geliştirebileceği endişesi ile,  günümüzde ölü poliovirüs içeren aşılar kullanılmaktadır.

Aşı nın etkili olacağı hücre grubu olmayan kişilerde, aşı sonrası antikor gelişirse, aşı hastalığa neden olmuş demektir. Yoğun antikor varlığı, otoantikor denilen, antikor bulaştırmasına neden olur. Aynı etki doz yüksekliğinde de söz konusudur.

AŞI konusu çok karmaşık ve bilinmezlerle doludur. Fazlası atılır geri zekalı sözüdür, fazlası atılabilseydi, eksiğide tamamlanırdı. (mç)

Salgın bilgilerimiz gibi aşı bilgilerimizde çağdışı çağdışı. Şimdilik yapılacak en doğru ve zararsız şey; korunmak ve korumak.

Ülkelerin çoğunda, hatta hepsinde, ortaçağın bile gerisinde olan pandemi yönetimi, aşı uygulamalarını, zorunlu kılıyor. Aşıların bölünerek uygulanması yan etkileri zamana yaymak ve azaltmak amacına yöneliktir. (mç)

Aşı uygulamaları; 

Faz çalışmaları ile aşı oluşturmak gibi, aşı uygulamalarıda çağdışı ve rast gele. Bu av değilki rast gelmezse ne olacak. Faz çalışmalarının bilimle ilgisi yok. B irbirinin aynı tek yumurta ikizi bile yok. Daha az veya daha çok bilimde ölçü değil. (mç)

Virüslerin çoğu, son derece kısıtlı konakçı yelpazesine sahip olup, çok azı insanlarda hastalık yaparlar. Yıkıcı etkilerinin nedeni hücreleri parçalayarak öldürmeleridir. Apoptoz dışı bu tarz ölüm şekli, toksik materyalin ortama yayılması nedeniyle dokuların fonksiyon görmelerine engel olmasından gelir.

Her virüs her insanda hastalık yapmaz. Bu nedenle aşı çoğu kişiye gereksiz yapılır. (mç)

1.- İdeal dozu belirlemek imkansız,

2.- Rapel aralık ve sayısını belirlemek imkansız

3.- Aşı yapılması gereken kişileri belirlemek şimdilik imkansız

4.- Aşı patojenin etkilediği hücre grubunu öldürmüyorsa, etki süresini belirlemek imkansız.

5.- Faz bilimsel bir çalışma değil. Seçici istatistik, birbirinin aynı tek yumurta ikizi bile yok.

Aşılar. Halsizlik, ağrı, titreme, ateş, tansiyon değişiklikleri, nabız artışı, lenf nodlarında şişme, anafilaksi, performans düşüklüklerine neden olabilirler. (mç)

Aşılarla oluşturulmaya çalışılan, konak savunma sistemi, sadece serbest haldeki virüsleri ve bakterileri değil, aynı zamanda bu patojenleri barındıran hücreleri de yok etmelidir.

Molecular Cell Biology 6E     

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

Antijene özgül ANTİKORLAR 1905 yılında Emil Von Behring ve Shibosabura Kitasato tarafından keşfedilmiştir. Şimdi VON BEHRİNG’ in antikorlarının, İMMÜNOGLOBULİN ler olarak adlandırılan serum proteinleri olduklarını biliyoruz. İMMÜNO GLOBULİNLER antikor aktivitesinden sorumlu serum proteinleridir. Patojen değişince immünoglobulin de değişir.(Bu buluş Emil Von Behring’e NOBEL kazandırdı.)

Aşılama ile elde edilen başarılardan en belirgin olanı, çiçek hastalığı virüsüne karşı üretilen aşılar dır. Başarının nedeni sığır çiçek virüsü ile insan çiçek virüsünün, hastalık etkeninin benzer olmasıdır. Diğer başarılı örnek olarak ise, poliovirüs aşıları gösterilmektedir. Poliovirüsün zayıflatılmış formda aşısı bulunmasına karşılık, aşının daha virülan poliovirüs türlerini geliştirebileceği endişesi ile,  günümüzde ölü poliovirüs içeren aşılar kullanılmaktadır.