Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Bakış Açım

Bakış Açım

Bakış Açım

ÖNSÖZ

Modern tıp, teknolojideki olağanüstü gelişmelere rağmen, hastalıkların tedavisinde çağın gerisinde kalmıştır. Herhangibir konuda başarısızlık varsa, bu gidilen yönün yanlış olduğu anlamına gelir. Yön yanlışsa yolun altın kaplama olması adrese götürmez. (mç)

*Yaşam ölümün kıyısında yürüyüştür. Adalete benzer, adil değildir.

*Bütün ilaçlar akıllıdır, doktorunuz kadar.

*Balık yemi görür oltayı görmez. (Çin atasözü)  

*Sahtekar ların yükseldiği toplumlarda, erdemliler düşer.

*Hırsızlık, ahlaksızlığın yanında, eğitimde gerektirir.

*Çoğunluğun görüşü mantıklı gelsede yanlıştır.

*Zamanda yolculuk, çağın gerisinde veya ilerisinde olmaktır.

*Kader, ovada uçuruma yuvarlanmaktır, dağda değil.

*Bilim geliştikçe, kader azalır, kader azalınca da KEDER.

*ALLAH’ ın koruması sonsuz, ama zeka karşılığındadır. (Allah bizi zekamız kadar korur.)

*BİLİM bilgiyle sınırlı, CEHALET ise sonsuz.

Her fikre, saygısı olanların FİKRİ yoktur.