Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Covid-19 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Covid-19 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

● - Kimse zekasın dan ötesini göremez.

● - Çoğunluk, aynı şeyi söylüyorsa, mantıklı ama yanlıştır.    

● - Zekice şeyler için, zekâ dan fazlası gerekir. (Dostoyevski)

● - Benzer FARKLI demektir. (mç)

● - Cehaletin cazibesi, sıfır (0) km beyin dir.(mç)

● - Cehalet içinde yaşamak, bilgiyle yaşamaktan kolaydır, şanslı olanlar cahilce yaşamaya devam ederler. (Paul ARDEN)

Benzeri farklı değilde aynı gibi görmek ve benzerlikler üzerinden tıp biliminin kurgulanması, tıpkı gömleğin üst düğmesinin hatalı iliklenmesi gibidir. Yön yanlışsa, yolun altın kaplama olması adrese götürmez.

Benzeri, farklı değilde aynı gibi düşünüyorsanız yazılarım, size göre değil. (mç)

● - KORUNMA (Karantina); Oxsford’un ‘’Parson’s Pleasure’’ bölgesindeki genelde çıplak girilen Cherwell nehrinde yüzen bir profesörün hikayesi…. Profesör tam nehirden çıkmak üzereyken, bir gurup öğrencisinin kayıkla kendine doğru geldiğini görür. Bunun üzerine havlusunu başına sarar. (Paul ARDEN)

● - SİHİRLİ YAŞ (65 yaş) la ilgili, bilim dışı ısrarın nedeni; --ABD de 1990 larda, Toplum kaynaklı respiratuar virüslerle (CRV) ilgili çalışmalarda; bunlar 1-Bokavirüs, 2-humanmetapnömovirüs ve 3-corona virüslerdir. RSV pnömonilerin deki tedavi başarısızlıkların ın daha çok 65 yaş üstü kişilerde görülmesi üzerine akıl tutulması, ile 65 yaş kriter olarak değerlendirilir. Türkiye den birileri, bunu duymuş ve ciddiye almış olmalı. Kimse zekasın dan ötesini göremez. (mç)

● - 65 YAŞ ve ne demekse, KRONİK HASTALIKLAR; Her insanın herhangi bir doku veya organında hücre grup sayısı kadar farklı hastalık gelişebilir. (organlar yüzlerce farklı hücre gruplarından oluşurlar.)   Organ ve doku hastalıkları, aynı kişide bile farklı iken, farklı kişilerde aynı görmek ancak cehaletle izah edilebilir.(mç)

● - İnsanların ortak kalıpları ve kullanma klavuzları yoktur.  64 yaş ile 65 yaş veya 65 yaş ile 66 yaş arasındaki fark nedir. 65 yaşın özelliği ne. Yaşamda her şeyin nedeni hücredir. Ve her insanın hücre ve hücre grup sayısı, her yaşta farklıdır ve patojenlerden farklı etkilenmelerin nedeni hücre farklılıklarıdır. Sistemler veya yaş değil. (mç)

● - YAŞLANMA; gelişimini tamamlamış bir organizmada, zamanla ve pek çok etkenle, hücre bölünmesi yavaşlar. Bütün bunlar farklı kişilerde, farklı nedenlerle, farklı zamanlarda olur.  Kriter yaş değil, HÜCRe sayısı ve hücrelerin dağılımıdır. (mç)

● - Örnek; Bir kişide COVID-19 un etkileyeceği hücre grubu yok sa, kişinin yaşının 100 olması ve 100 lerce kronik veya akut hastalıkları olması, (Herhangibir doku veya organda hücre grubu sayısı kadar farklı hastalık gelişebilir.) COVID-19 için risk teşkil etmez. Orman yok sa, orman yangını olmaz.

KISA BİLGİLER;

● - Canlı, cansız her şey, tüm insanlar, bitkiler, hayvanlar, tüm dünya, hatta tüm evren PROTON, NÖTRON ve ELEKTRONların farklı dizilimleri ile oluşmuştur.  

● - İnsan GENOM u, bir insanın bütün hücre türlerinde aynıdır. Bu bireyin vücudundaki tüm hücrelerin, DNA ve GEN dizilerinin aynı olduğu anlamına gelir. Bilgisizliklerde GENETİK, DNA ve immün sistem gibi mazeretlere sığınmak cehalettir.  (mç)

ÖNCE KISACA HÜCRE, ( hücreyi bilmeden, canlıyı bilemeyiz.)

● - Hücreler, büyür ve bölünürler, farklı fonksiyonlar için şekil değiştirirler. Bazı hücreler hareket ederler,(kan hücreleri gibi) KANSER HÜCRELERİ veya ÖLEN HÜCRELER hareket etmezler, nekroz ve toksik atıklara neden olarak, temas hücrelerininde ölümüne neden olurlar. METASTAZLARın nedeni, hücre seyahati değil (mç iki ay sonra)

● - Hücreler sayısız etkenlerle ölürler, yaşam bu şekilde ölüme programlanmıştır. (gelişme ve yaşlanma)

● - Hücreler kimya fabrikaları gibi, basit kimyasal yapı taşlarından, sonsuz sayıda karmaşık molekülleri üretebilirler. Birçok molekül hücrelerde yapılır ve yıkılır.

● - Hücreler algılar ve bilgi taşırlar.

● - Hücrelerin sinyalleri gönderme ve sinyallere cevap verme yeteneği, yeteneklerimizi oluşturur.

● - Hücreler bir enerji çeşidini, başka bir enerji çeşidine dönüştürebilirler. Değişik ihtiyaçlara cevap verebilmek için GEN ifadelerini düzenlerler.

● - Bizler tek bir hücrenin büyüyüp bölünmesi (2-4-8-16 gibi) ve farklı fonksiyonlar için farklılaşması ile oluşuruz. Bu nedenle, bireyin bütün hücreleri bazı yapısal değerleri paylaşırlar.  Gelişme dönemi tamamlanıncaya kadar hücrelerimiz artmaya devam eder. Doğal olarak, çocukların hücre sayıları azdır.  Bu nedenle çocuklar daha az sayıda patojenlerden etkilenirler. Bu durum göründüğü kadar cazip değil, daha az sayıdaki hücre grubunda fonksiyon kaybına neden olan patojenler, fonksiyonlar daha az sayıda hücrelerle gerçekleştirildiğinden,  patojeniteyi artırırlar.

● - Organlarımız, her bireyde farklı yüzlerce hücre gruplarından oluşurlar. Her hangi bir hücre grubunun fonksiyonu, konumuna (bulunduğu doku ve organa) göre değişir. Sadece insanlar arasında değil, hücresel yapıya sahip birbirleriyle alakasız görünen, bütün canlılar arasında benzerlikler vardır.

● - Aşağıdaki hayvan ve bitki hücresi kesitleri incelendiğinde, hücrelerin bazı temel özelliklerinin ortak olduğu görülecektir. Bu oluşum şekli, ortak atadan geldiğimiz ve farklı dizilimlerden oluştuğumuzu göstermektedir. (nötron, proton, elektron)

Hayvan ve bitki hücrelerinin her ikisi de bir plazma zarı ile çevrilmiştir ve nükleus hücre iskeleti ve birçok ortak sitoplazmik organel ortaktır.

MOLECULAR CELL BIOLOGY 6E

( H. Lodish, A. Berk, C. A. Kaiser, M. Krieger, M. P. Scott, A. Bretscher, H. Ploegh, P. Matsudaira )

The Cell: A Moleculer Approach, Seventh Edition

( Geoffrey M. Cooper, Robert E. Hausman )

(mç)

Bitki hücresi ile hayvan hücresi, alakasız görülen iki yapı, malzemeler neredeyse aynı ama organizmalar farklı. (yaradılış mucizesi) Benzerlikler üzerinden yapılan tedaviler yanılgı nedeni. Sağlıkta istatistik, sadece planlama için kullanılmalı, daha çok veya daha az bilim değildir.

Hastalıkların gelişiminde TEK KURAL; Patojenlerin, (bakteri, virüs vb.) hastalık geliştirebilmesi için, olmazsa olmaz kural; RESEPTÖR proteinin, PATOJENİ (antijeni= hücre dışı materyali) KONAKÇI hücreye taşıması ve konakçı hücrenin moleküler (=kimyasal) yapısının değişmesine neden olmasıdır. Konakçı hücre varsa hastalık gelişir. Konakçı hücre yoksa hastalık gelişmez. Hastalık seyrini ise 100 trilyona yakın hücrelerin dizilimi belirler. Uydurulan sistemler değil. (mç) Bildiklerinizi unutun, kimse aklından ötesini göremez.

Reseptör (=protein) ECM bileşenlerini birbirine bağlar, hücre dışı materyali hücre içine taşır. (İletiyi sağlayan ortak protein, sinyal proteini olarak ta adlandırılabilir.)

Bir hücrede 1000 ile 50.000 arasında hücre yüzey reseptörü vardır. Tipik bir memeli hücresi yaklaşık 1010 toplam protein molekülü ve 106 zar proteini içermektedir. Sinyal ileti molekülleri için olan reseptörler, yaygın olarak plazma zar proteinlerinin yalnızca % 0.1 ile % 0.5 lik kısmını oluştururlar.

Hücre sayısı gelişimini tamamlamış sağlıklı kişilerde, erkeklerde yaklaşık 100 kadınlar da ise yine yaklaşık 80 trilyon kadardır. Hücreler farklı fonksiyonları yaklaşık 240 farklı hücre tipi (=grubu) ile gerçekleştirirler. Hücre gruplarının konum, yoğunluk, şekil ve fonksiyonları, her bireyde farklıdır. Aynı moleküler yapıdaki hücrelerin fonksiyonları konumlarına göre değişir. Nedeni temas hücre farklılıklarıdır.

ÇOCUK, sadece küçük değil, farklı, Kadın, erkek farklı, Her insan, ergenlik öncesi ve sonrası farklı. Hücreler bölünüp çoğalırken fonksiyonlar için farklılaşırlar, organizmalar böyle oluşur.

Bireylerin organları yüzlerce farklı hücre gruplarından oluşur. Farklı hücre grupları farklı patojenlerden etkilenirler, yaşamın devamı bu farklı etkilenmeye bağlıdır. Şekillerimiz, yeteneklerimiz her şeyimiz farklı. Bu nedenlerle başta patojenler olmak üzere her etkenden farklı etkileniriz.  (mç)  

Erkekler kadın, kadınlar erkek, çocuklar ergenlik öncesi, farklı hastalıklara yakalanırlar. Çocuklarda pek çok hücre ve hücre grubu ergenlik döneminde gelişir.   

Akut veya kronik aynı kişide hücre grubu sayısı kadar (yaklaşık240) farklı hastalık gelişebilir. Akut veya kronik kelimeleri hücre grupları bilinmeden, tek başlarına bir anlam ifade etmezler.

FARKLILIKLARIMIZDAN BAZILARI

1) İnsanlar, aynı sayı ve çeşitte hücre ve hücre gruplarından oluşmazlar.

2) Bütün hücrelerin şekil ve boyutları farklıdır.

3) Bir hücre grubunun fonksiyonu, konumuna (bulunduğu doku veya organa) göre değişir.

4) Bir hücre grubunun fonksiyonu, yoğunluğuna göre değişir.

5) Bir hücre grubunun fonksiyonu, o fonksiyonda görev yapan hücre grubu sayısına  (çeşitliliğine) göre değişir.

6) Bir hücre grubunun fonksiyonu, yaşanan çevreye göre ve çevre koşullarına göre değişir.

7) Bir hücre grubunun fonksiyon, temas ve ileti hücrelerine göre değişir.

8) Bir hücre grubunun fonksiyonu, diğer hücre gruplarıyla, koordinasyonuna göre değişir.

9) Bir hücre grubunun fonksiyonu, fiziksel yapı ve dağılıma göre değişir.

10) Hücre grup sayı ve fonksiyonları, yıllara göre değil, hücre grup ve fonksiyonlarının eksilmesi ile değişir.

11) Aynı yaştaki her bireyin, hücre sayı, konum ve fonksiyonları farklıdır.  Ortak yaşta hücrelerin konum sayı ve fonksiyonları ortak değildir. Kriter her zaman, zaman değil hücredir.

12) Bir hücre grubunun fonksiyonu, her ne kadar çoğunluğu ilgilendirmese de, zeka ile değişir. Allah herkesi zekası kadar korur.     

VİRÜSLER;

Virüsler; salgınlar ve grip mevsimlerinde hatırlansalar da, KANSER lerin de içinde olduğu, bilinen ve bilinmeyen pek çok hastalığın etkenidirler.  -Virüslerin temel yapısı, nükleik asit ve proteindir. Bu iki temel yapının bileşimine NUKLEOPROTEİN denir. Nükleik asit kısmı, virüs ün genomunu oluşturur. Virüs genomu, virüs türüne göre ya RNA ya da DNA özelliğindedir.

Virüslerin çoğu, sınırlı konakçı yelpazesine sahip olup, genelde (=çoğunlukla) bazı bakteri, bitki ve hayvanları enfekte edebilirler.  Çok az sayıda virüs insanlarda ve insanların bazılarında hastalık geliştirirler. Her virüs, her insanda hastalığa neden olmaz. Virüslerin asıl tehlikesi hastalık geliştirdikleri kişilerde, konakçı hücreleri parçalayarak, toksik materyaller oluşturmaları, nekroz geliştirmeleri ve pandemi oluşturabilmeleridir. İlgilenenler, WEB SİTEMDE Akciğer kanseri ile COVID-19 un akciğerler üzerindeki yıkıcı etkilerinin karşılaştırılmasını görebileceklerdir. COVID-19 un akciğerler üzerindeki etkisi, akciğer kanserlerinden çok daha yıkıcıdır. Hafife alınan COVID-19 son derece tehlikeli bir hastalıktır.  COVID-19 un patojenitesi ve gelecekte gelişecek hastalıklar üzerindeki olumsuz etkisi, pandemi sonlansa da yaşam boyu, yaşama dair her şeyi etkileyecektir.

Ayrıca virüsler, hücresel yapıda olmayan parazitlerdir, kendi başlarına büyüyüp çoğalamazlar. (Bu, canlı olmadıkları anlamına gelir.) Hücreleri parçalayıp dokuları tahrip ettiklerinden, viral enfeksiyonlar bazı kişiler için öldürücü olabilirler. Organizmaların en göz alıcı yeteneği çoğalmadır. Çoğalma sadece hücresel yapıda olan canlılar için söz konusudur. Patojenite için çoğalma gerekmez. (virüslerin etki mekanizması, çok yakında) 

Bir moleküldeki bir atomun eksilmesi veya artması değil, sadece yer değiştirmesi bile biyolojik aktiviteyi değiştirir. Vücudun işleyişi de ülkelerin işleyişine benzer, bozulma için dış etken gerekmez, iç düzeneği bozmak yeter. Sorunları dışardan geliyor gibi görmek, içerde olanların farkına varmamak veya varmak istememektir. Tedavi yetersizliklerinin nedeni budur.(mç)

Virüsler, konakçı hücrelerde apoptoz dışı hücre ölümlerine neden olarak toksik materyallerin ortama salınmasına neden olurlar. Hücrelerin moleküler dengesinin bozulması ile toksik materyaller oluşur, tıpkı fırtınalar gibi. Toksik materyallerde, domino etkisi ile hücrelerde nekrozlara ve hücre ölümlerine neden olurlar.  Bütün hastalıklar böyle başlar.

VİRÜSLER, KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA DOĞADA ve LABORATUVARLARDA OLUŞTURULABİLİRLER.

1) BİR VİRÜSÜN, Binlerce mutasyon geçirmesi söz konusu olamaz.  Böyle bir şey olsaydı, yaşayan insan kalmazdı. Virüs değişirse, patojenitesi de değişir. Binlerce mutasyon, binlerce farklı hücre gurubunda, farklı hastalık yapabilme anlamına gelir. İnsanlarda yaklaşık 240 farklı hücre grubu var. Sallarken dikkat. (mç)

Mutasyon gelişimi çok uzun bir süreç gerektirir.  Ayrıca kontrol edilemeyen salgınlarda ve karşılıklı bulaştırmada farklı reseptörlerde etkilenerek patojenite artar. Bu mutasyon değildir. Nekroz ve toksik atıklarda patojeniteyi değiştirir, her değişim mutasyonu değildir. Aynı hücre grubunda daha çok reseptörün etkilenmesi, patojeniteyi, dolayısıyla bulaşı artırır. Böyle durumlarda konak hücrede etkilenen reseptör sayısı artar, her reseptör etkilenmesi farklı hastalığa neden olur.

Virüsün etkili olduğu hücre gurubu değişmişse, bu virüs mutasyonu değil farklı bir virüstür. -- Mutasyonla karıştırılan, hastalık etkeni virüsün yerini, daha güçlü bir virüs alabilir. (doğa boşluğa izin vermez) Daha güçlü virüs, daha patojen olur diye bir kural yok, güçlü virüs insanlarda hastalık yapmayabilir ve genelde salgınlar, böyle sona erer. (Allah isterse)

Virüsler (hatta bütün patojenler) bütün iç ve dış yüzeylerden bulaşırlar. Bulaştıkları yerlerde değil, reseptörle etkileşime girebildiklerinde, konakçı hücrelerin olduğu doku veya organlarda hastalıklara neden olurlar.

Virüslerin replikasyonu (=kopyalanması) konak hücre SİTOPLAZMASI ve NUKLEUS ile sınırlıdır. Virüsler hücrelere serbest haldeki virüs partikülleri (virionlar) ve HÜCRE-HÜCRE temas yolu ile girerler.  Antikor, antijene özgül olarak oluşur, bu aşı ile kazanılmış immün yanıtın özelliğidir. Bu nedenle hiçbir aşı VARYANT olarak isimlendirilen LATENT VİRÜSlerde etkili olmazlar.  (mç)

COVID-19 veya herhangi bir patojen, bütün yaş gruplarında, çocuk, yetişkin, kadın ve erkek kişiye bulaşmışsa, hastalık geliştirsin veya geliştirmesin LATENT VİRÜS lerin oluşumuna neden olurlar.

Doğru hazırlanmış bir aşı, asla varyantlarda etkili olmaz. Tam tersi, başka bir reseptörde veya hücre grubunda etkili olan aşı, latent virüslerin hem nedeni hem de, tetikleyicisi olabilir.

Ergenlik öncesi çocuklara aşı önerisi hata;--COVID-19 için geliştirilmiş bütün aşı çeşitleri  çocuklarda,  %100 etkili çıkacaktır, hatta plasebo bile. (bu arada plasebo söylendiği gibi etkisiz değil) Çocuklarda COVID-19 ile etkileşime girecek, reseptör ve konakçı hücre yoktur. Bu nedenle ergenlik öncesi çocuklarda COVID-19 hastalığa neden olmaz.

Gelişme döneminde; hücre farklılaşmasının herhangi bir aşamasında yapılacak bir hata, organizma için dönüşümsüz sorunlara, hatta ölümlere neden olabilir. Çocuklar da aşı önerisi, HATA.

Sağlıklı bir kişide hücre büyümesi, bölünmesi, doku ve organların oluşum ve fonksiyonu, yerinde,  zamanında ve ortak koordinasyonlarla gerçekleşirler. Fonksiyonlarda bütün hücreler etkin olsalar da  ayını dönemlerde oluşan hücreler, o dönemdeki fonksiyon farklılıklarının nedenidirlerdir. Doğurganlık ve cinsel aktiviteyi gerçekleştiren hücreler ERGENLİK döneminde oluşurlar. Bu oluşum şekli, COVID-19 un er geç, CİNSEL AKTİVİTE ve ÜREMEYİ etkileyeceği anlamına gelir. (mç)      

Çocuklarda hücre grubu sayısının azlığı, daha az sayıda patojenden etkileneceği için avantaj gibi görünse de, fonksiyonlar az sayıda hücre grupları tarafından gerçekleştirildiğinden, her hangi bir patojen etkide, hücre grubu azlığı fonksiyon eksilmesine ve patojenitenin artışına neden olur. 

Çocuklarda istisnai COVID-19 olguları, gelişimsel bir anomali (çok düşük olasılık) veya COVID-19 latent virüsünün, bir nedenle aktifleşmesi ile gerçekleşir.

Pandemi süresi uzadıkça karşılıklı bulaştırmanın, patojeniteyi artırması, latent virüs oluşum ve etkileşimini artıracak, özelliklede bebekler ve çocuklar, çok ciddi risk altında olacaklardır. Pandemilerde diğer bir risk, sadece hastalananlar değil COVID-19 dan etkilenen hamileler için söz konusu olacaktır. Bilim olacakları olmadan bilmek içindir, çoğunluk tehlikenin farkında değil.

Patojenitede prognozu, etkilenen hücre grubunun, sayısı, konumu, yoğunluğu ve fonksiyonu belirler. Etken fazla ise, etkilenmede fazla olacaktır. Farklılıkların nedeni budur. Latent enfeksiyonların fazlalığı ve çeşitliliği, patojenite artışının nedenidir. Süper bulaştırıcı şaka olmalı.

Pandeminin ciddiye alınmaması, aşı etkisinin abartılması, (aşı konak hücre grubunun ölümüne neden olmamışsa, etkisi kişilere göre değişkenlik gösterir. Konuşulan etkinlik sürelerinin bilimsel bir anlamı yok.) sınırsız sınırlar, korunmanın ihmal edilmesi, BİKİNİ açma kapanmalar, dalgalı kararlar. Sonuç RUS RULETİ etkisi, pandemilerde kimse % 100 güvende olmaz. Bu arada yalan yanlış rapeller COVID-19 dan daha fazla zarar verirler.  (mç)

Aşıda düşük doz etkisiz kalırken, yüksek doz, konakçı ve temas hücre guruplarında, hücre ölümlerine, nekrozlara ve aşı reaksiyonlarına neden olurlar.

Örnek, COVID-19 un etkilediği (hastalık geliştirdiği) kişilerin, COVID-19 dan etkilenen hücrelerinin konum, yoğunluk ve fonksiyonları aynı kişide bile farklıdır.  Herhangi bir organımız yüzlerce farklı hücre gruplarından oluşur ve farklı her organda, aynı hücre grubunun fonksiyonu farklıdır.

● - AŞI

COVID-19.

Bir patojenden elde edilmiş; aynı patojenin tehlikeli formundan kaynaklanacak hastalığa karşı korunma sağlamak amacıyla hazırlanan materyal. (=preparat)

Aşı uygulamaları;

1.- Tedavisi bilinmeyen hastalıkların ve salgınların önlenmesinde,

2.- Sosyoekonomik koşullar veya değişik nedenlerle, tedavi uygulama zorluklarında,

3.- Özellikle kötü yönetilen epidemi ve pandemiler de, çağdaş olmayan, mucizevi yöntemlerdir. Başarılı aşılar zaferdir, ama PİRÜS zaferi.

Aşı üretmek fikir olarak çok basittir sorun;

1.- Aşı olması gereken kişilerin belirlenmesi,

2.- Uygulanması gereken doz,  

3.- Uygulanacak aşının sayısı ve aralığı,

Bilimsel olarak belirlenebilmesi ve uygulanması imkansız.

a) Her patojen her insanda hastalık yapmaz. (İnsanlar aynı fonksiyonu gerçekleştiren farklı hücrelerden oluşurlar)

  1. b) Her patojen hastalığa neden olduğu kişilerin her hangi bir doku veya organının, her yerinde hastalık yapmaz.
  2. c) Her insan, her şeyi ile farklı yaratılmıştır. (farklı yazılımdır) Tek yumurta ikizlerinde bile moleküllerin dağılımı farklıdır. Kaldı ki moleküler yapı aynı olsa bile ki değil. Aynı moleküldeki bir atomun eksikliği veya fazlalığı bir tarafa, Atomun yer değiştirmesi bile BİYOLOJİK AKTİVİTE yi değiştirir.

İnsanlar farklı. Aşılar,  dozları ve uygulamaları aynı.

ANTİKOR varlığı ve yoğunluğuna göre aşı rapel sayı ve aralığı belirlemek, aşı etki mekanizmasının yeterince bilinmediğinin göstergesidir.

Faz bilimsel bir ölçü değil, çağlar öncesinde de değildi. (8) Milyar insan, en az (8) milyar farklılık anlamına gelir. Gelişimini tamamlamış sağlıklı her bireyde, her şeyi ile farklı 80 (kadın)-100 (erkek) trilyon hücre vardır.

BENZERLİKLER ÜZERİNDEN PLANLANAN TEDAVİLERİN, aşıların nasıl hatalara neden olabileceğini anlamak için hiç alakasız gibi görülen insan ve hayvan hücrelerini karşılaştırmak yeterlidir.

Hayvan ve bitki hücresi resmi

Örnek, COVID-19 un etkilediği (hastalık geliştirdiği) kişilerin, COVID-19 dan etkilenen hücrelerinin konum, yoğunluk ve fonksiyonları aynı kişide bile farklıdır. Farklı kişilere de aynı görmek, bilim körlüğüdür. Herhangi bir organımız yüzlerce farklı hücre gruplarından oluşurlar.

Aşıda düşük doz etkisiz kalırken, yüksek doz, konakçı ve temas hücre guruplarında, hücre ölümlerine, nekrozlara ve aşı reaksiyonlarına neden olurlar.

Pandemi süresinin uzaması, bilimsellikten uzak aşı oluşturma ve uygulamaları, karşılıklı bulaştırmaların doğal olarak patojenite artışına neden olacağının bilinmemesi. Hücre, hücre temas ile komşu (=temas) hücrelerin latent virüslerin aktif hale gelmesi uydurulan varyant masalları, pandemiyi içinden çıkılamayacak bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Latent virüslerin yardımcı hastalık etkeni olduğu ve başarısız tedavi veya aşılamalarda aktif hale geleceğinin bilinmemesi gibi sayısız örnek.  İNGİLTERE de Hindistan varyantının görülmesinin normal bir işleyiş olmasına karşılık, hayretle karşılanması.  Ülkeler arası seyahatler ve karşılıklı bulaştırma ile yüzlerce varyant gelişebileceğinin öngörülememesi gibi, gibi.  Neden İngiltere de MARS VARYANTI değil de, Hindistan varyantı şaşkınlığı; şaka gibi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi nihayet, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) PANDEMİYİ önleyecek dahiyane ! buluşu. VARYANT lar bundan sonra Yunan Alfabesi harfleri ile isimlendirilecek açıklaması, bilim insanlarının (kendileri öyle söylüyor, ben onların yalancısıyım) DSÖ nün bu mucizevi buluşuna, karşı çıkmaması, olsa olsa KABUS olur. VARYANT zaten uydurma bir terim ama, en azından ülke adı belirtilmesi, hastalığın hangi ülkelerden bulaştığının bilinmesi anlamına gelir ki, bu durum, korunma ve tedbirler açısından çok önemlidir.  Ayrıca varyantların çeşitliliğine Yunan Alfabesinin harfleri yetmez.  

COVID-19 un hastalık geliştirebilmesi için konakçı hücre iletisi ile hücrenin moleküler yapısının bozularak parçalanmasını sağlaması gerekir. Aşının etki şekli de yine konakçı hücrenin moleküler yapısında değişiklik veya antijenin antikorla bloke edilmesi şeklindedir. Antikor blokajı yaşam boyu sürmez ve antikor bulaştırması söz konusu olur.  Konakçı hücredeki değişim, aşının etkisi kalıcı veya geçici ne olursa olsun TEMAS hücresinin moleküler yapısında değişikliğe neden olur, bu etkileşim domino etkisi ile devam eder.

COVID-19 pandemisi asla covidle sınırlı kalmaz, bulaşan sadece COVID-19 olmaz. Bulaştıranın bütün hastalık ve  toksik atıkları da bulaşır. Özellikle sınırları korunmasız olan ülkelerin insanları, sağlık açısından yabancı ülkelerden gelenlerin latent enfeksiyonlarının hedefinde olurlar. Böyle bir durum, yakın ve uzak gelecekte, bütün hastalıkların seyrinde patojenite artışına neden olacaktır.

AŞI OLUN, KORUNUN, KORUYUN -hiç birisi sizi tek başına korumaz, daha da geç olmadan.

Aşılar hafif şekerlemeler değildir.

Kalıcı etki patojenin hastalık geliştireceği hücre grubunun ölümüyle gerçekleşir.

Geçici etki ise konakçı hücrenin moleküler (=kimyasal) yapısında geçici değişikliklerle olur. Kişinin sağlık durumuna göre, aşıdan etkilenen hücre grubunun, yeniden önceki moleküler yapısına dönmesine kadar aşı etki süresi devam eder. Bu etki süresi kişilere göre değişir.

Günümüzde aşılama ile elde edilen başarılardan en belirgin olanı, çiçek hastalığı virüsüne karşı üretilen aşılardır. Başarının nedeni sığır çiçek virüsünün insan çiçek virüsüne, kimyasal olarak çok benzemesidir. Benzer taraflar çiçek hastalığının önlenmesinde mucizevi bir çözüm olmuştur. Genelde benzerlikler üzerinden yapılan tedaviler modern tıbbın gelişiminde engel teşkil etmiştir.(benzer, farklı demektir). Sığır çiçek virüsü kullanılarak hazırlanan aşıların, başarıyı getirme nedeni budur. Diğer başarılı bir örnek olarak poliovirüs aşıları gösterilmektedir.  Poliovirüsün zayıflatılmış formda aşısı bulunmasına karşılık, aşının daha virülan poliovirüs türlerini geliştirebileceği endişesi ile,  günümüzde ölü poliovirüs içeren aşılar kullanılmaktadır.

Salgın ve aşı bilgilerimiz, çağ dışı olduğu için, aşılarda çağdışı. Daha iyi tedaviler ve aşılar bulunana kadar, KORUNUN, KORUYUN, AŞI OLUN.

Ülkelerin çoğunda ortaçağın bile gerisinde olan pandemi yönetimi, aşı uygulamalarını, mucizevi ve zorunlu kılıyor. Aşı yaptırma şansı olanlar bunu fırsat olarak görmeliler. AŞI, keyfiyet değil ZORUNLUK.  

Aşı bir korunma yöntemidir ve bu yöntem karşılıksız değildir. Aşılar kalıcı veya geçici hücre kayıpları nedeniyle fonksiyon kayıplarına, neden olurlar, fonksiyon kayıpları da hastalanma ve yaşlanmaya.

1- AŞI patojeni öldürür ve o patojen, tekrar bulaşana kadar hastalık etkeni olmaz. Atık oluşur.

2- AŞI patojenin etkili olduğu hücre grubunu öldürür, bir daha o patojen hastalık etkeni olmaz.

3- AŞI etkilenecek hücre grubunun moleküler yapısını değiştirerek, o hastalığa neden olacak bileşen oluşumunu önler.  Hücre grubu ve reseptör yeniden oluşana kadar, aşı etkisi sürer. Bu etki süresi kişilere göre çok değişkenlik gösterir, kişi ne kadar sağlıklı ise bu süre o kadar kısalır.

a) Bu durumda hücrenin moleküler yapısında geçici değişiklik olur, hücre fonksiyon kaybına uğrar. Moleküler yapısı değişen hücre; COVID-19 dan etkilenmez ama başka patojenlerin etki alanına girer.

Bu durum göründüğü kadar cazip değil, moleküler yapısı değişen hücre benzer fakat farklı patojenlerin etki alanına girer. Bu patojenin mutasyonu değil, hücrenin mutasyonudur. Mutasyon gelişimi, yani değişim, hastalık nedenidir, insanlar hastalanıyor ama COVID-19 mutasyon geçiriyor. Kimse zekasın dan ötesini göremez.

b) Veya moleküler yapısı (=kimyasal yapısı) bozulan hücre zamanla, çevresinden izole olarak ölür ve atık olur. Bu tür hücre ölümleri apoptoz dışı hücre ölümlerdir, nekroz gelişir toksik materyaller oluşur ve zamanla mutasyonlara neden olurlar.

4- İşleyiş tam bilinmemekle birlikte, aşı antijene karşı oluşan antikor miktarını artırır. Bu artışın herhangi bir ölçüsü yok.  Bilindiği kadarıyla antijene özgü antikor etkisi, antikorun antijeni bloke etmesi şeklindedir. Bu etki antikor varlığının süresi ile sınırlıdır. Antikor etkisi ortadan kalkınca, antijen yeniden hastalık geliştirebilir, hatta antikor bulaştırması söz konusudur. Bilinenin aksine uzun süreli antikor varlığı OTOANTİKOR olarak adlandırılan, kişinin kendi hücrelerine karşı antikor geliştirmesi gibi çok ciddi sorunlara neden olan etkidir. Aşı ve antikor konuları henüz bilimsellikten çok uzaktır. Bilim çevrelerinin, uzun süreli antikor baskısında, vücut kendi hücrelerine karşı antikor oluşturur (Oto antikorlar) şeklindeki görüş, mantıktan ve bilimsellikten uzaktır. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmaz. Bilim gelişmeyince cehalet gelişir.

ANTİKOR varlığının uzun süreli oluşu, antijen baskısını gösterir, tam tersi aşı veya tedavi başarısını değil. (iki ay içinde) Kimse zekasın dan ötesini göremez.

Bir nesnenin (aşı veya ilaç) iki veya üç misli kullanılması (=artırılması) etkiyi o oranda artırmadığı gibi, tam tersi etki gösterir. Bir çiçeğe suyu eksik verirseniz kurur, fazla verirseniz çürür. Çürüme nekroz gelişimidir.  Her şeyin ama her şeyin (oksijen ve suyun bile) azı ve fazlası zararlıdır. Aşı etkinliklerinin, fazlarla belirlenmesi bilim değil istatistik. İstatistikler, istisna içerir bilimde istisna olmaz. Dünyada (8) milyardan fazla insan var, birebir aynı iki kişi yok. Her insan farklı iken, aşı etkisinin farklı olmasından doğal ne olabilir. Bir moleküldeki, bir atomun, bırakın, artması veya eksilmesini yer değiştirmesi bile molekülün BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİ değiştirir. (stereoizomerler)

İnsanlar aynı fonksiyonu gerçekleştiren farklı hücre gruplarından oluşurlar ve farklı hücre grupları farklı patojenlerden etkilenirler. Etkilenme farklılıklarının nedeni, ( immün sistem ki böyle bir şey yok.) hücre grubu farklılıklarıdır. Konunun uydurulan immün denilen sistemle ilgisi yok. Henüz COVID-19 un kimlerde hastalığa neden olup olmayacağını bile bilmiyoruz. COVID-19 herkeste hastalığa neden olmaz, bu bütün patojenler için geçerli, aksi durumda herhangi bir patojen, aynı zamanda bütün insanlarda hastalığa neden olurdu. Herhangi bir hastalık bir insanın organının belirli yerlerinde değil, her yerinde olurdu. Tüm insanları etkileyen bir patojen insan ırkının sonu olurdu. Hesapsız kitapsız antikor seviyesine göre aşı sayılarını artırmanın ciddi sonuçları olacaktır. Balık yemi görür, oltayı görmez. (Çin ATASÖZÜ)

Aşıların etkinliği uygulama aralığı ve dozları, aşılar oluşturulurken belirlenir. Rast gele rapeller olmaz. Bu av değil ki, rast gelmezse ne olacak. Farklı aşıların etki mekanizmaları farklıdır ve farklı bileşenler oluşturarak hastalıkları önlerler. Aşılar aşçı yemeği değil karıştırılmaz. Şaka gibi, bilim bilgi ve ciddiyet gerektirir. Bazılarının aklına karma aşılar gelmiş olabilir, karma aşı fikri zaten yanlış.  (bir, iki ay içinde, bildiklerinizi unutun.)

Toplumsal veya sürü bağışıklığı; Toplumda aşılananan veya hastalığı atlatan kişilerin, aşılanmamış veya hastalanmamış, kişileri koruması olarak tarif ediliyor. Akıl alır gibi değil, deli saçması desem, deliler bu kadar saçmalamaz. Aşılananlar manyetik alan oluşturarak aşısızları koruyor olmalı, şaka desem, şakada değil. Peki PANDEMİ nedir, nasıl gelişir.  

Aşılar da antikorlar, bir antijen özgü oluşur. Etkili aşılar farklı antijenlere karşı antikor oluşturmazlar.

NOT; COVID-19, aşının bendeki etki ve yan etkilerine göre yapmam gerekenleri biliyorum.  Aşı üretim, uygulama ve sonuçlarının sorgulanması aşı karşıtlığı değildir.

İnsanlar farklı, birebir aynı iki insan yok. Aşılar ve dozları aynı, bu bile tek başına, sorgulanmayı gerektirmez mi.

Yakın bir gelecekte çok tehlikeli virüsler ve aşıları laboratuvarlarda kolayca üretilebilecektir.

Aşı etki süresinde, belirleyici olan konak hücrenin yeniden oluşup oluşmamasıdır. Konak hücre yeniden oluşursa aşı etkisi ortadan kalkar. Bu süre belirsiz ve kişiseldir. Dört (4) ay altı (6) ay gibi söylemlerin bilimsel bir anlamı yoktur.

Aşı uygulamalarının tüm dünyada aynı zamanlarda ve aynı zaman aralıklarında yapılması gerekir. Aksi durumda bir aşı karmaşası ve etkisizliği ortaya çıkar. Bazı kişilerde aşı etkisi ortadan kalkarken, (ki bu süre asla bilinemez, kişi sayısı kadar farklıdır.) bazılarında etki yeni başlar. Nüfusun tamamı aşılansa bile,  aşı etki süresi kişiye göre değişik olduğu için, COVID-19 tüm dünyada etkinliğini kaybetmeden kimse  %100 güvende olmaz.  Aşı sizi, kendinizi koruduğunuz kadar korur. Her şey gibi COVID-19 un da etkili olduğu bir süre vardır, Allah ne zaman isterse o zaman biter.

Aşılarla oluşturulmaya çalışılan, konak savunma sistemi, sadece serbest haldeki virüsleri ve bakterileri değil, aynı zamanda bu patojenleri barındıran hücreleri de yok etmelidir.

(mç)

MOLECULAR CELL BIOLOGY 6E

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

Aşı etkili ise, aşı olanlara, patojenin tekrar bulaşması durumunda, reseptör ve konakçı hücre olmayacağından, patojen etkisiz kalır. (LOTUS ETKİSİ)

AŞI oluşturma ve uygulamaları, gelecekte tıbbı en çok meşgul edecek konulardan biri olacaktır.(mç)

Hastanelerde yatanların çoğunluğunun, aşı olmamış olanlar olması değil, aşı olanların neden hasta olduğunun araştırılması bilimdir.

Kişi ne kadar sağlıklı ise yeniden reseptör ve konakçı hücre oluşumu o kadar hızlı olur. Aşı etki süresi etkilenen hücre grubunun ve kişilerin sağlık durumları ile birebir ilişkilidir.

AŞI UYGULAMALARINDA, ciddi yan etki gelişmedi sözü şaka gibi!

Aşının etkisi varsa, yan etkisi de vardır. (faz çalışmaları ile yan etkisiz aşı oluşturulamaz) Ciddi yan etki gelişmediyse ye gelince, semptom gelişimine göre yan etki değerlendirilmesi cehaletin boyutlarını göstermesi açısından ilginç.

ATEŞ (lokal veya genel),  DNA’nın sarmal yapısında kopmalara, nükleotidlerinin ayrılmasına, hatalı nükleotid birleşmelerine ve DNA’nın elementlerinde mikro patlamalara neden olur. Kızarıklık, ağrı ve şişme; etkilenen hücrelerin moleküler yapısının bozulması ile kanama ve ödem gelişimini gösterir. Sonuçta damarlardaki geçirgenlik artar ve doku hasarı oluşur. Yan etkinin kısa süreli olması önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bütün hastalıklar nano ölçekte başlar.  Vücut önemsenmeyen eksileri toplar, hastalıklar ve yaşlanma böyle gerçekleşir.

Halsizlik, (=denge kusuru= güçsüzlük) Kimyasal sinyaller bilgiyi bir nörondan ötekine, bir kasa ya da başka bir hedef hücreye taşırken, elektriksel sinyaller, bilgiyi sinir hücreleri boyunca taşırlar. Kas hücrelerinde bulunan, nikotinik asetilkolin reseptörleri nöromüsküler bağlantı yerlerinde kas kontraksiyonlarını kontrol ederler.( bu etki kademelidir başlatır, bitirir.) Ayrıca asetilkolin reseptörlerinin eksikliği; hafıza kaybı, öğrenme yetersizlikleri, şizofreni, epilepsi, uyuşturucu bağımlılığı ve Alzheimer gibi hastalıklarda da gözlemlenir. Hastalıkla sağlıklı olma arasındaki ilk belirgin fark halsizliktir. Halsizlik vücudun dengesinin bozulma halidir önemli değil mi.

Ağrı, kızarıklık, şişme ise etkilenen hücrelerin moleküler yapılarının bozulması (değişimi) kanama ve ödem ve nekroz gelişimini gösterir.  

Benzer patojenler, farklı hücre gruplarında aynı moleküllerde etkili olurlar (=hastalık geliştirirler.) Bu kadar çok mutasyon, varyant uydurulmasının nedeni HÜCRE, PATOJEN etkileşiminin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. (mç)

Bireyin farklı ve aynı hücrelerinin yaşam süreleri konum, fonksiyon ve performansa göre değişerek yaşam sürelerimizi belirlerler. (Yazılım) Yazılım değiştirilebilir onarılabilir. İki ay içinde, bildiklerinizi unutun, kimse zekasın dan ötesini göremez. (mç)

PANDEMİ SÜRESİNİN UZAMASI, korunma tedbirlerinin ve aşıların ciddiye alınmaması nedeniyle normalde çocuklarda hastalığa neden olmayacak olan COVID-19,  latent virüslerin aktif hale geçmesi ile her yaşta hastalığa neden olurlar. Çocuklarda istisnai covid olgularının nedeni latent virüslerin aktif hale geçmesidir.

Not; Pandemi süresinin uzaması, karşılıklı bulaştırma, aşı etkinlik sürelerinin (kişilere göre değişir) başlangıç ve bitimlerinin bilinememesi (kişilere göre farklı, bazen de etkisiz, hatta zararlı) uzayan pandemi dönemlerinde, latent virüslerinde sayı ve etkinliklerinin artacak olması COVID-19 un patojenitesini artıracak ve pek çok insanda ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır.

SINIRLARIN KORUNMASI, ülkelerin korunmasının yanında, başka ülkelerin hastalıklarından da korunma anlamına gelir. Başka toplumlarda hastalık etkeni olmayan patojenler, farklı toplumlarda hastalık etkeni olabilirler. Sağlık sorunları fazla olan toplumların, ülkelerin varyantları da farklı ve daha tehlikeli olacaktır. O varyantı, bu varyantı demek bilim değildir.

Özellikle bilinçsiz çok göç alan veya turist çeken ülkelerde bu günün tedbirleri ile pandemiler asla önlenemez. Çok sayıda ve farklı varyant söz konusu olacaktır, ayrıca pandemi süresince aktifleşen ve oluşan LATENT Enfeksiyonlar toplumların gelecekteki yaşamlarını olumsuz etkileyecektir.  Çocuklarda hücre ve hücre grubu sayısı azdır ve fonksiyonlar, az sayıda hücre grupları tarafından gerçekleştirilirler.  Çocuklarda gelişecek enfeksiyonlar nedeniyle, hücre gruplarında olacak, fonksiyon kayıpları, ciddi sorunlara neden olacaktır. Çocukların geleceği için, korunun, koruyun, şimdilik daha iyisi olmadığına göre aşı olun.

NOT; Çocuklarda ve hücre grup sayısı azalmış kişilerde, normalde hastalık geliştirmeyip sadece yardımcı hastalık etkeni olan latent virüsler, fonksiyon eksikliği durumlarında hastalık etkeni olurlar. Örnek olarak çocuklarda gelişen COVID-19 olgularını gösterebiliriz.  

Ülkelere, bölgelere ve kişilere göre toplumların geçirilmiş farklı hastalıkları, hastalığa neden olmasa da, latent enfeksiyon ları vardır. (bütün hastalıklar birbirlerinin yardımcı hastalık etkenidirler) Pandemilerin uzaması karşılıklı bulaştırmalar, latent enfeksiyonlar nedeniyle patojenite artışına neden olurlar.

Covidin hastalık geliştirdiği hücre grubunda, daha önce geçirilmiş hastalıklar latent virüslere neden olmuşsa, veya COVID-19 la varyant aynı fonksiyonu etkiliyorsa patojenite artar. Varyant ilave patojen etkidir. Herhangi bir aşı farklı iki patojende etkili olmaz. Aşı etkisini, geniş spektrumlu antibiyotik etkisi ile karıştırmamak gerekir. Çok değil biraz B.

PANDEMİLER de, Aşı+ kusursuz korunma gerekir. Aşı çok etkili olsa bile, pandemileri korunmasız önleyemez. Tüm dünyada aynı zaman aralıklarında aşı uygulamak teknolojik olarak mümkün olmadığına göre yapılacak şey, çok ciddi karantinalar ve korunmalarla pandemileri AŞI yardımıyla önlemektir. Pandemilerde, toplumsal veya sürü bağışıklığı gibi saçma sapan bağışıklık gelişmez.

Varyantların sayısı kişinin etkilendiği patojen (latent virüs) sayısı kadar çoktur, fakat bu patojenler genelde (genel, daha çok anlamındadır, bilimsel bir anlamı yoktur.) farklı hücre gruplarında bulunurlar. Hücre grupları herhangi bir patojenden etkilenmezse latent virüsler hastalık geliştirmezler. Bireyin bütün latent virüsleri aktif hale geçse yaşam mümkün olmaz. Yardımcı hastalık etkeni sayısı, kişilerin patojenle temas edipte hastalık oluşturmayan patojen sayısı kadardır. Ülkelere, çevre koşullarına, yaşam biçimlerine, geçirdikleri hastalıklara, hastalıklardaki tedavi başarı ve başarısızlıklarına ve varyant gelişen hücrenin konum yoğunluk ve fonksiyonlarına göre değişkenlik gösterirler. Aşılar varyantlarda etkili olmazlar bu nedenle herhangi bir aşının başarı oranının bilimsel bir anlamı olmaz.

COVID-19 un hastalık geliştirmesi önlenebilir. (İKİ AY İÇİNDE)

COVID-19 tedavi edilebilir. (iki ay içinde )

Varyantlar için aşı sayısı artırmak (rapel) veya farklı aşı fikri yanlış.

Varyantlar, pandemi sürecinin karşılıklı bulaştırma ile, gizli kalmış geçmişte tek başına hastalık oluşturamamış veya tamamen iyileşmemiş hastalıkların patojen kalıntılarının, aktif hale gelmesi ile gerçekleşir.

LATENT VİRÜS ün olduğu hücre grubunu etkileyen patojenler, bu hücre grubunun fonksiyonuna göre patojeniteyi artırırlar. Latent enfeksiyonlar, bebekler, çocuklar ve bir nedenle hücre sayısı azalmış kişilerde hastalığın daha agresif seyretmesine neden olurlar.

Karşılıklı bulaştırmalarda patojenite değişimi iki şekilde gerçekleşir;

1.- COVID-19 un etkili olduğu hücre grubunun konum, yoğunluk ve fonksiyonu ile

2.- COVID-19 un etkili olduğu hücre grubundaki latent virüse göre değişir.

Varyantın COVID-19 la aynı fonksiyonu gerçekleştiren hücre gruplarında etkili olması, fonksiyonu eksiltir. Böyle durumlarda, aşı etkinliği değil, varyantın neden olduğu fonksiyon eksikliği söz konusudur.

Çocukların ve ileri yaştakilerin hastalıklar karşısındaki hassasiyeti HÜCRE GRUBU SAYISI ile ilgilidir. Şu yaşlarda, şu kadar sayıda hücre olur diye bir şey yok. Öyle olsaydı, yaşam sürelerimiz aynı olurdu. Tek bir hücreden, gelişme dönemi sonunda, yaklaşık 80-100 trilyon hücreye ulaşılır. Gelişme dönemi tamamlandıktan sonra hücreler azalmaya başlarlar ve sonuçta fonksiyonlar azalır, bu doğal bir süreçtir.

Yaşam, sayısız nedenle HER BİREYDE FARKLI OLARAK ölüme programlanmıştır. Konunun immün sistemle değil hücre dağılımı ile ilgisi vardır. Bir insan (A) grubu hücresinden (A) grubu patojen nedeniyle hastalanırken, diğer insanın (B) grubu hücresi (B) grubu patojeni nedeniyle hastalanır. (A)dan veya (B) den hastalanmamanın immün sistemle ki böyle bir sistem yok, ille de immünite kelimesi kullanılacaksa, kişisel bir patojene karşı immünite denilmesi gerekir. Kişisel immünite hücre sayı ve dağılımı, yaşam biçimi ve çevre koşulları ile hem şekillenir, hem de değişir.  Kaldı ki her patojen ve zaman farklı yıpratır, metalleri bile. (mç)

Genelde sağlıklı olmak, doku ve organlardaki, hücre grubu sayısının fazlalığı ve fonksiyonların çok sayıda hücre grubu tarafından gerçekleştirilmesinde söz konusudur.

Benzer farklı demektir, tıpta aynı gibi algılanıyor. (benzer=aynı değil)

Proteinlerdeki tek bir aminoasit farklılığı veya bir moleküldeki, bir atomun yer değiştirmesi bile BİYOLOJİK aktiviteyi değiştirir.  Varyant farklı bir patojenin (=latent virüsün)  COVID-19 teması ile aktif hale geçerek patojeniteyi artırmasıdır. Varyantların farklı isimlendirilmesinin nedeni farklı latent virüslerin etkilerinin farklı olmasıdır.