Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Covid Etkisi

Covid Etkisi

● - COVİD-19 ETKİSİNİ;

Bireyin bütün hücreleri bazı yapısal özellikleri paylaştıkları için, olumlu veya olumsuz her şey az veya çok bütün hücreleri ve organları etkilerler.

COVİD-19 etkisini en çok ;

1.- Akciğerler,

2.- Karaciğer,

3.- Beyin,

4.- Üreme ve cinsel aktivite ile ilgili organlar,

5.- Kalp

     üzerinde gösterir.

1.- Akciğerler

1) COVİD-19 Etkilediği akciğer hücrelerinde hızlı ölümlere neden olarak nefes almayı güçleştirir.  (solunum sorunları, tüm doku ve organları etkiler.)      

COVİD-19 un hücreler üzerindeki etkisi, hücreleri parçalayarak öldürme şeklindedir. Hücre parçalanmaları, DNA nın nükleotidlerinin ayrılmasına ve DNA elementlerinde mikropatlamalarla nekroz gelişimine neden olurlar. Etkilenen hücrelerin moleküler yapısı bozulur ve toksik materyal çevreye yayılarak önce aynı grup hücrelerin sonrada temas ve ileti hücrelerinin ölümüne neden olur.

COVİD-19 az kişide gelişmesine karşılık son derece tehlikeli bir hastalıktır. COVİD-19 un etkisi hastalık ve ölümlerle sınırlı kalmaz. Latent virüs oluşumuna neden olarak geleceteki bütün hastalıklarda yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırır.(mç)

2.- Karaciğer

● - Karaciğer kişilere göre değişmekle birlikte, insanlarda en fazla hücre grubunun olduğu, bence bütün hücre çeşitlerinin (gruplarının) olduğu organdır. Karaciğer sağlıktaki olumlu ve olumsuzlukların merkezinde yer alır, bu nedenle ADVERS (=zararlı etki) reaksiyonlarda birinci sıradaki hedef organdır.

● - ADVERS, bilim çevrelerince, her hangi bir ekstre nin normal dozlarda kullanımında, amaç dışı zararlı etki gelişimi diye tarif ediliyor ki yanlış. Öncelikle normal ne onu bilmiyoruz ve ayrıca normal performansa göre değişir. Bazı kişiler için normal olan bir extre bazı kişiler için gereksizken, bazıları içinde eksik veya fazladır.  Bir moleküldeki bir atomun artması veya eksilmesi hatta yer değiştirmesi bile biyolojik aktiviteyi değiştirir. (izomerler)  (mç)

● - Sadece KARACİĞERİ KORUMAK, bütün yaşamın sağlıklı geçmesini sağlar ve karaciğeri koruyarak veya tedavi ederek başka doku ve organlardaki hastalıkları tedavi edebiliriz. (mç) 

3.- Beyin

İnsan beyninin karmaşıklığı inanılmazdır. 1.3 kg ağırlığındaki erişkin beyninin %78 su dur. Beyinde yaklaşık 10 üzeri 11 adet nöron adı verilen sinir hücresi bulunur. Beyin vücut ağırlığının yalnızca %2 si kadar olmakla birlikte, vücudun dinlenme enerjisinin %20 sini kullanmaktadır. Nöronların sayısı  glial hücrelerin onda biri kadardır.

BEYİN yönetim merkezidir bu nedenle anatomik olarak en korunaklı yerdedir.  Vücutta oluşan olumlu olumsuz her şey den etkilenir ve her şeyi etkiler. Vücuttaki bütün hücreler gibi beyin hücreleride farklı seçici geçirgendir. (Hücre seçici geçirgenliği, hücrelerin hem fonksiyonu, hemde korunması içindir.)  Beynin cehaletten başka bariyeri yoktur. COVİD19 ve mRNA aşıları er geç etkilediği kişilerin, etkilenen hücre grubunun fonksiyon ve yoğunluğuna göre, beyin fonksiyonlarını etkileyecektir.

4.- Üreme ve cinsel aktivite

Üreme ve cinsel aktiviteyi gerçekleştiren hücreler ergenlik döneminde oluşurlar. COVİD-19 etkilediği hücreler de, ergenlik döneminde oluşurlar. COVİD-19 geçirenler ve m RNA aşısı olanlarda, üreme ve cinsel fonksiyonlar COVİD-19' dan olumsuz etkilenirler.

Aynı dönemlerde oluşan hücreler, aynı dönemlerde gelişen fonksiyonlarda diğer hücrelerlede koordine olmakla birlikte aktivitede ön planda yer alırlar.  

5.-Kalp; 

Kalp kası hücreleri insan yaşamının erken dönemlerinde henüz 23 günlük embrio iken, (3mm den daha kısa) tek ve çift nukleuslu olarak oluşurlar ve böylece kalp atmaya başlar. Kalp kası hücreleri yaşam boyu süren çok özel bir kasılmayı yerine getirmek için evrimleşmişlerdir. Kalp inanılmaz kasılabilir bir organdır. Bilim çevrelerine göre kalp kası hücreleri, yaşamın erken dönemlerinde oluştuğu için, örneğin kalp krizi sırasında oluşan hasara yanıt olarak yenilenmezler şeklindeki görüşü yanlış, temel bilimlere aykırı, bozulan her şey onarılabilir. Kalp kasında hasara neden olan en önemli etken, doğumsal bir anomali yoksa, kalbi besleyen damarlardaki hastalıklara bağlı fonksiyon kayıplarıdır. Ayrıca her organda gelişen patoloji ve değişen aktivite kalbin çalışmasını etkiler. Özellikle ısı (vücut ve çevre) değişiklikleri, üzüntü, sevinç, solunum sorunları, obezite ve performans gerektiren her türlü etken kalpte hastalığa neden olur.  

(Molecular Cell Biology 6E) 

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

(mç)