Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Covid Etkisi

Covid Etkisi

Covid-19'un olumsuz etkisini en çok

1.-) Akciğerler,

2-) Karaciğer,

3-) Beyin

4-) Üreme ve cinsel aktivite ile

5-) Kalp üzerinde gösterir. Semptom gelişen organlar Covid-19'un nbütün vücudu etkilediği ve çok ciddi alınması gereken bir pandemi olduğunun  kanıtı.

Hastalık geçiren ve geçirmeyenlerde, hatta çocuklarda LATENT VİRÜS gelişimine neden olarak, kişilerin gelecekte geçirecekleri hastalıklarda yardımcı hastalık etkeni olarak Patojeniteyi artırırlar ve yaşlanmayı öne alırlar.

● - AKCİĞERLER       

Covid-19 etkisini öncelikle akciğerlerde gösterir ve solunum fonksiyonlarını bozar. Covid-19 geçiren sporcularda, her bireyde farklı olmakla birlikte Solunum sorunları, tüm doku ve organlarda fonksiyon kayıplarına neden olurlar. Bazı sporculardaki performans (=güç)  kayıplarının nedeni bu sporcuların Covid-19 nedeniyle uğradıkları hücre kayıplarıdır. Covid-19 etkisi, etkilenen hücre grubunun konum, yoğunluk ve fonksiyonuna göre farklı etki gösterir, sporcunun kendisine iyi veya kötü bakması, yaşı veya immünsistem zırvası ile hiç ilgisi yok. Her şey hücrelerle ve hücrelerde gerçekleşir.

Covid-19'un akciğerler üzerindeki etkisi, akciğer kanserlerinden çok daha yıkıcıdır. Hafife alınan Covid-19 son derece tehlikeli bir hastalıktır.  Covid-19 un patojenitesi ve gelecekte gelişecek hastalıklar üzerindeki olumsuz etkisi, pandemi sonlansada yaşam boyu, yaşama dair her şeyi etkileyecektir.

Covid-19'un hem hastalık gelişiminde, hemde etkili Covid-19 aşılarında kas ağrı ve güçsüzlüklerinde nikotinik asetil kolin reseptörlerindeki değişiklikler etkendir.  NAC hem uyarıcı hemde inhibe edici etki gösterir.

    

                           

● - KARACİĞER  

Kişilere göre değişmekle birlikte, her insanda en fazla hücre grubunun olduğu, (bence bütün hücre çeşitlerinin =gruplarının) olduğu organdır. Karaciğer sağlıktaki olumlu ve olumsuzlukların merkezinde yer alır, bu nedenle ADVERS (=zararlı etki) reaksiyonlarda birinci sıradaki hedef organdır. ADVERS, bilim çevrelerince, her hangi bir extre nin normal dozlarda kullanımında, amaç dışı zararlı etki gelişimi diye tarif ediliyor ki yanlış. Normal ne, bazı kişiler için normal olan bir extre bazı kişiler için gereksizken, bazıları içinde eksiktir. Bir moleküldeki bir atomun artması veya eksilmesi değil, yer değiştirmesi bile biyolojik aktiviteyi değiştirir. (izomerler)  (mç)

Sadece KARACİĞERİ KORUMAK, bütün yaşamın sağlıklı geçmesini sağlar ve karaciğeri tedavi ederek bütün doku ve organ hastalıklarını tedavi edebiliriz. Tersi de söz konusu, bütün hastalıklar, karaciğerde hastalığa neden olurlar. Yakında (mç)

● - BEYİN

Yönetim merkezidir. En korunaklı ve seçici geçirgenliğin en etkili olduğu bölge olmasına karşın bütün olumsuzluklardan az veya çok etkilenir. C19 er geç beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Bütün hücreler farklı seçici geçirgendir. Fonksiyon farklılıkları seçici geçirgenliğe bağlıdır. Herhangi bir nesne (madde) reseptörle etkileşime girerse etkinliği, konak hücrenin yoğunluğuna, konumuna ve o hücre grubunun fonksiyonuna göre farklı etki gösterir. Ayrıca, beynin cehaletten başka bariyeri yoktur. Hücre seçici geçirgenliği, hücrenin hem fonksiyonu hemde korunması içindir.

Kimyasal sinyaller bilgiyi bir nörondan ötekine, bir kasa ya da başka bir hedef hücreye taşırken, elektriksel sinyaller ise bilgiyi sinir hücresi boyunca taşırlar. Kas hücrelerinde bulunan, nikotinik asetilkolin reseptörü sinir kas bağlantılarında işlev görür. Nikotinik asetilkolin reseptörü nöromüsküler bağlantı yerlerinde kas kontraksiyonlarını başlatırlar. Bu etki uyarıcı ya da önleyici olabilir. Öğrenme ve hafızada önemli olan bu reseptörlerin kaybı şizofrenide, epilepside, uyuşturucu bağımlılığında ve Alzheimer hastalığında da gözlenirler.

● - ÜREME ve CİNSEL AKTİVİTE

Üreme ve cinsel aktiviteyi gerçekleştiren hücreler ergenlik döneminde oluşurlar. C19 un hastalık geliştirdiği hücreler de, ergenlik döneminde oluşur. C19 un hastalık geliştireceği hücre grubu olan ve C19 a yakalanan kişilerin,  üreme ve cinsel fonksiyonları hastalıktan olumsuz etkilenirler.

● - KALP

Kalp kası hücreleri insan yaşamının erken dönemlerinde henüz 23 günlük embrio iken, 3mm den daha kısa, tek ve çift nukleuslu olarak oluşurlar. Yaşam boyu süren çok özel bir kasılmayı yerine getirmek için evrimleşmişlerdir. Kalp inanılmaz kasılabilir bir organdır. Bilim çevrelerine göre kalp kası hücreleri, yaşamın erken dönemlerinde oluştuğu için, örneğin kalp krizi sırasında oluşan hasara yanıt olarak yenilenmezler şeklindeki görüşü yanlış, temel bilimlere aykırı. Bozulan her şey onarılabilir. Kalpte hasara neden olan en önemli etken, doğumsal bir anomali yoksa, kalbi besleyen damarlardaki fonksiyon kayıplarıdır. Her organda gelişen patolojiler kalbin çalışmasını etkilerler. Özellikle vücuttaki ısı değişiklikleri, solunum sorunları ve yorucu her türlü etken kalbin atımını etkiler. (mç)   

(Molecular Cell Biology 6E) 

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

(mç)

Covid-19 hastası kişilerin, karşılıklı bulaştırması, patojeniteyi artırır. Bulaşan sadece Covid-19 değil, kişinin daha önce etkilendiği bütün patojenler, toksik atıklar ve hücre-hücre teması ile aktif hale gelen LATENT ENFEKSİYONlardır. Süper bulaştırıcı diye adlandırılan bu etki, bulaşan kişide alıcı reseptör ve konakçı hücre yoksa bulaşma söz konusu değildir. Böyle durumlarda LOTUS etkisi söz konusudur.

Covid-19 kimlerde hastalığa neden olur.

Kişilerde, örnek Covid-19'un etkili olduğu, hücre gurubu var ise, (insanlar aynı fonksiyonları gerçekleştiren farklı hücre gruplarından oluşurlar, herhangi bir hücre grubu her insanda ve ergenlik öncesi çocuklarda yoktur) erkek, kadın, hastalıklı, hastalıksız, genç, yaşlı fark etmez,  hastalık herkeste gelişir.

Hastalıkların seyri ise, etkilenen hücre grubu nun ;

1- çeşitliliğine =sayısına (Herhangi bir doku veya organda, hücre gurubu sayısı ne kadar çok ise, kişi o kadar sağlıklı olur.)

2- yoğunluğuna,

3- konumuna,

4- fonksiyonuna göre değişir.

İmmünite hücrelerle ilgili değişken ve kişiseldir. Her patojen, her hücre grubunda hastalık yapmaz. Birebir aynı hücrelere sahip iki kişi bile olmadığından,  sistemden söz edilemez.

PANDEMİLER;

Pandemiler, insanlığın sorunudur, yönetimleri; bilgisiz ve bilinçsiz kişilerin tercihlerine ve ülkelerin ekonomilerine bırakılamaz. Dünya Sağlık Teşkilatı veya Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarca tek elden yönetilmelidirler. Pandemi yönetimleri ile ilgili tüm dünyada geçerli yasalar çıkarılmalı hatalar, insanlık suçu kabul edilmelidir.  (mç)

Bikini benzeri, deneme yanılma kapanmalar, kuralsız kurallar ve faz çalışmalı aşılar la PANDEMİler önlenemez.  Pandemi önlemi, pandeminin anlamı biliniyorsa ilk olarak sınır kapılarının kapanması gerekir. Bütün patojenlerin etkili olduğu bir dönem vardır, her şey gibi patojen etki de sona erer. Pandemiler böyle sona erer, Allah isterse. 

Pandemilerde karantina süreleri ile ilgili konuşulanların bilimsel bir anlamı yok, SÜRE VAKALAR SIFIRLANANA KADARDIR. Hem de sadece bir ülkede değil, bütün dünyada. Aşı kimseyi %100 güvenli kılmaz. Palyatif tedbirler kontrollü ölüm kararıdır. Pandemi için bir kişi yeter.  

Covid-19, hastalık geliştirdiği kişiler de, etkilenen hücre grubunun bulunduğu bütün doku veya organlarda er geç hastalık gelişimine neden olur. Özellikle Akciğer, karaciğer, beyin, kalp ve üreme ile ilgili doku ve organlarda fonksiyon kayıpları kaçınılmazdır.

PANDEMİLER, sadece aşılarla asla önlenemez, aşılar pandemileri önlemede çok programlı uygulanırlarsa yardımcı olurlar. Tüm dünyada aynı zaman aralıklarında aşı uygulamak teknolojik olarak mümkün olmadığına göre yapılacak şey, aşı ile birlikte korunmadır. Pandemilerde toplumsal veya sürü bağışıklığı gibi saçma sapan sözlerin bir anlamı yoktur. Zaten bu tarz aşılamalarla aşı etkinliklerinin belirlenmesi, mümkün değil. Şaka gibi hastanelerde yatanların yüzde bilmem kaçı yani çoğunluğu aşı olmamış kişilermiş böyle bilim olurmu. O zaman aşı olanlar neden hastalanıyor, araştırılması gereken bu, bu aynı zamanda aşıların geliştirilmesini sağlar.

KURALLAR

Kurallar, kural gerektirir. Kuralların birinci kuralı, kural koyucunun kurallara uymasıdır. Kurallar zeki beyinlerin ürünüdür, her kesin anlaması ve uyması beklenemez, kimse aklından ötesini göremez, ceza bu nedenledir. Caydırıcı olmayan ceza, ceza değildir, böyle durumlarda ibret cezaları gerekir. (mç)

Kuralsızlar, Seri katiller den, pek çok doğal felaketten, hatta pek çok savaştan fazla, ölümlere neden olurlar.

ANTİJEN

Yabancı cisme karşı tepkiyi ortaya çıkaran her hangi bir (genellikle yabancı) materyal

ANTİKOR

Antikorlar, kan proteinleridir. Antijene karşı vücudu korumak için, sipesifik (=yalnız bir türe özgü) olarak üretilirler. Antikorlar, antijene özgül olarak tanıma ve bağlanma (bloke etme) özellikleri taşırlar. Yoğun patojen temasta antikorlar etkisiz kalırlar. Yoğun patojen temas bilim çevrelerinin söylediği gibi patojen yoğunluğu değil etkilenen hücre grubunun yoğunluğu ve çeşitliliğidir. Antijen değişince, antikorda değişir. Antikor, sadece o an bilinen bir patojene değil, olan başka patojenlere ve LATENT ENFEKSİYON lara karşı da gelişir.

Antikor oluşumu ve yoğunluğu, etkilenen hücre gruplarının; yoğunluğu, konumu, fonksiyonu gibi etkenlere göre değişir. --Uzun süreli ve yoğun antikor varlığı OTOİMMÜN denilen, bazı hastalıkların

oluşumuna neden olur. Aslında otoimmün kelimesi, bilim dışı uydurmadır. Tüm evrende canlı ve cansız yaşamda, hiçbir şey kendiliğinden (otomatik) oluşmaz.

Antikor varlığının uzun sürmesi, bilinenin aksine antijen baskısının devam ettiğini gösterir, iyi korunduğunu değil. Antikor yoğunluğu ve süresine göre etkinlikten bahsetmek trajedi dir.

Yoğunluk ise, Covid-19 un etkili olduğu hücre gurubunun hacmi ile ilgilidir. İnsanlar aynı fonksiyonu gerçekleştiren farklı hücre gruplarından oluşurlar, bu farklılık aynı zamanda etkilenmenin farklı oluşununda nedenidir. Antikorlar, sadece patojenlere değil, aşılara ilave enfeksiyon lara ve latent enfeksiyonlara karşıda oluşur. Antikorlar antijenleri bloke ederek, partikül sayı ve yoğunluğunu artırarak, damar tıkanmalarına neden olurlar. Farklılıklara karşın, bütün aşılar partikül artışı ve toksik atıklara neden olurlar.

Antikor (antibadi=immünoglobulin),zararlı maddelerden korunmada görev alan ve plazma hücreleri tarafından salgılanan moleküldür.  

Hedef hücre reseptörlerinin öldürülmesinde yer alan antikorlar, (hangi patojene karşı gelişmişse)  (B) serisinin LENFOSİTLERİ tarafından üretilir. 

İmmün yanıt için,  antijenlerin vücudun değişik yerlerinden lenfatik sistem tarafından toplanıp lenf düğümlerine gelmesi ve orada süzülmesi gerekir. İmmün denilen sistemle, lenfatik sistem çok farklı şeydir.

(mç)

(The Dictionary of Cell & Molecular Biology)

(Lackıe, Blackshaw, Brett, Curtis, Dow, Edvards, Lawrence, Moores)

MolecularCellBıology6E

(Lodısh,  Berk,  Kaıser,  Kriger,  Scott,  Bretscher,  Ploegh,  Matsudaira)

Her patojen, herkeste hastalığa neden olmadığı gibi, hastalığa neden olan patojen aynı kişide, aynı organda ve organın her yerinde de hastalığa neden olmaz. Bazı patojenlerden, çocuklar etkilenirken, bazı patojenler den büyükler etkilenirler. Etkinlik farkının nedeni hücre farklılıklardır.