Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Hakkımda

Hakkımda

26 yıllık kanser uzmanı her ihbarında sürgün yedi.
 
Tayinlerim siyasî değil. Bütün tayinlerimden önce, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili sayısız dilekçe veriyorum ve sonuç; ‘Sen misin soruşturma isteyen’ deyip tayin yiyorum.
 
Kanser uzmanı Dr. Muzaffer Çavuşoğlu, 12 yılda yaşadığı 5 tayinle devlet memurlarının başına gelebilecek ibretlik tayin hikayelerinden birine sahip. Her ihbarında bir sürgün yiyen 22 yıllık onkoloji uzmanı, bitmeyen tayinlerinin ardındaki sebebin yolsuzlukları deşifre etmek olduğunu iddia ediyor. “Tayinlerim siyasi değil. Bütün tayinlerimden önce yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili sayısız dilekçe veriyorum ve sonuç: Sen misin soruşturma isteyen deyip tayin yiyorum.” diyen Çavuşoğlu, tayinlerinden sonra mahkeme kapılarında verdiği mücadele ile hukuku da öğrendiğini vurguluyor. Tayinlerinin siyasi olmadığını ise üç ayrı bakanlık döneminde tayin edilmesine bağlıyor. Tayinlerinin haksızlığını ortaya koyan davayı 4 Mart 2005’te kazanan Dr. Çavuşoğlu, şimdi de tazminat davası açmak istiyor.

Çavuşoğlu’nun serüveni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay’ın bakanlığı sırasında başladı. Çavuşoğlu, Okmeydanı Onkoloji Kliniği’ndeki cihazların kasıtlı olarak fazla hasta yüklenerek bozulduğu ve bunun yeni cihaz alımlarına zemin hazırladığı düşüncesiyle şikayette bulundu. Şikayetinden sonra SSK Konya Meram Hastanesi’ne radyolog olarak tayin edildi. Bakan Moğultay durumu öğrendiği gün yeniden SSK Okmeydanı Hastanesi’ne tayin edildi. Yaşar Okuyan’ın bakanlığı döneminde SSK Paşabahçe Hastanesi’ne radyolog olarak atandı. Bakanın durumdan haberdar edilmesiyle eski hastanesine döndü. Tayin sebebi yine cihazların kasıtlı bozulmasını ihbar etmesiydi. Tamir edilebileceği anlaşılmasın diye parçalanarak hurdaya ayrılan cihazlarla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi. Üçüncü tayin ise Murat Başesgioğlu’nun SSK Okmeydanı Hastanesi’ndeki yolsuzluklarla ilgili bir danışmanını görevlendirmesi ve bu danışmanın Dr. Çavuşoğlu’ndan yardım almasıyla başladı. Çavuşoğlu, iki yıldır cihazları arızalı olduğu için çalışmayan Vakıf Gureba Hastanesi’ne ihtiyaçtan tayin edildi. Üç aylık geçici görevle yapılan tayin, bakan emriyle aynı gün durduruldu. Benzer sebeplerle bir kez daha Vakıf Gureba Hastanesi’ne tayin edildi. Bakan emrine rağmen ancak 40 gün sonra Okmeydanı Hastanesi’ne dönebildi. Bu dönemde hastane yönetiminin almak istediği pek çok cihazın alımına pahalı ve gereksiz olduğu için karşı çıktı. 6 Ekim 2003’te ise SSK Paşabahçe Hastanesi’ne radyolog olarak tayin edildi. Bakan Başesgioğlu’nun tayin durdurma talimatı bir hafta uygulanmayınca devreye Başbakanlık girdi. Başbakanlık’ın ve bakanlığın emirlerinin uygulanmaması üzerine, Dr. Çavuşoğlu, İstanbul 5. Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dr. Çavuşoğlu tayinlerinin haksızlığını ortaya koyan davayı 4 Mart 2005’te kazandı.

Çavuşoğlu’na göre tayinlerin sebebi Onkoloji Kliniği’ndeki yolsuzluklar. Hastaneye hediye edilen ve demirbaşa kayıtlı olması gereken pek çok cihazın bazı doktorların evlerinde bulunması da sebeplerden biri. Bir adet barkovizyon, mini buzdolabı, klima ve bilgisayardan oluşan bağışlar, hastane adına 2002 sonu ve 2003 başında fatura edilmiş. Dr. Çavuşoğlu, bağışlanan cihazların demirbaşlara kayıt edilmediğini, sadece teşekkür yazıları ile doktorların evlerinde kullanıldığını ihbar etmiş.

Dr. Çavuşoğlu’nun tayin serüvenindeki en ilginç hikayelerden biri de Nisan 2003’te yaşanmış. Vakıf Gureba Hastanesi’ne görevlendirilen Çavuşoğlu hakkında Temmuz 2003’te tutulan sanal müfettiş raporlarıyla disiplin ve maaş kesme cezaları uygulanmış. Raporun gerekçesi ise Çavuşoğlu’nun Okmeydanı SSK’da tedavi edilmesi gereken hastayı özel muayenehanesine yönlendirmesi. Rapor hazırlanırken Dr. Çavuşoğlu’nun Vakıf Gureba’da çalıştığı atlanmış, üstelik başka bir doktorun hastası Çavuşoğlu’nun hastasıymış gibi gösterilmiş. Raporun düzmece olduğu hastanın noter tasdikli itirafı, bakanlık kayıtları ve mahkeme kararı ile ortaya çıkmış. Buna rağmen müfettiş raporuyla Personel Yönetmeliği’nin 124. maddesi gereği aylıktan kesme cezası uygulanmış. Çavuşoğlu’nun Mart 2005’te kazandığı davaya bakan Bölge İdare Mahkemesi, olmayan doktor, olmayan hasta ve bulunulmayan hastane sebebi ile maaş kesme cezasını iptal etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı’na devredildiği gün ise Çavuşoğlu’nun sicil notu amirlerinin olumsuz düşünce beyanı sebebiyle düşürüldü. 2004 yılı ikramiyelerinin ödenmemesi kararı alındı ve Dr. Çavuşoğlu’na yeniden mahkeme yolları gözüktü.