Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

İmmün Sistem (AUT)

İmmün Sistem (AUT)

Damarlar, organlar ve hücreleri içeren birbirine bağlı bir sistemdir ve kişiye özeldir. Farklı kişilerin immün sistemleri farklıdır ve immün sistem sabit değil değişkendir, her salise her şeyle aldığımız oksijen içtiğimiz su ve bulunulan mekanla değişir. İki farklı bireyde işleyiş farklıdır, herhangi bir nesne bir birey için GEREKSİNİM ken bir başka birey için GEREKSİZ olabilir. (vücut için gereksiz her şey atıktır) Bu nedenle bunda bu var bunu yapar, bilim dışı ticari bir sözdür.

Patojenitede prognozu, etkilenen hücre grubunun, sayısı, konumu, yoğunluğu ve fonksiyonu belirler. Etken fazla ise, etkilenmede fazla olacaktır. Farklılıkların nedeni budur. Latent virüslerin yoğunluğu ve çeşitliliği, patojenite artışının nedenidir. Süper bulaştırıcı şaka olmalı.

OKSİJEN yaşamın en önemli ELEMENTİ, SU da en önemli molekülüdür. Hem suda (H2o) hemde karbonmonoksitte (C0) bir atom OKSİJEN vardır, bazıları çıkarlarından ötesini göremez.

Her doku ve organ yüzlerce farklı hücre grubundan oluşur ve her organda hücre grubu sayısı kadar farklı hastalık gelişebilir. Birileri için elzem olan bir nesne, başkaları için gereksiz ve zararlı olabilir.

İnsanlar farklı hücre gruplarından oluşurlar. Aynı fonksiyon, farklı kişilerde farklı hücre grupları tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle patojenlerden etkilenmeler farklıdır. Aynı doku ve organda hücre gurubu sayısı kadar farklı hastalık gelişebilir ve hepsi farklı seyreder. Farklı patojenler farklı hücre gruplarında hastalık geliştirirler. Bütün farklılıkların nedeni, hücrelerin farklılığı ve dizilimidir.  (mç)

Vücudun sağlıklı işleyişi dengelere bağlıdır. Miktar değişince denge değişir, denge değişince biyolojik aktivite değişir.

 

Kazanılmış immün yanıtın anahtar molekülü olan (antijene özgül) ANTİKORLAR 1905 yılında Emil Von Behring ve Shibosabura Kitasato tarafından keşfedilmiştir. Şimdi VON BEHRİNG’ in antikorlarının, İMMÜNOGLOBULİN ler olarak adlandırılan serum proteinleri olduklarını biliyoruz. biliyoruz.

İMMÜNOGLOBULİNLER sadece bakteri toksinlerini nötralize etmek le kalmaz, aynı zamanda virüslere bağlanarak, virüslerin konak hücreye bağlanmasını önlerler. (Bu görüş yanlış ama, daha fazlasını bilmiyoruz. ŞİMDİLİK)

İMMÜNO GLOBULİNLER antikor aktivitesinden sorumlu serum proteinleridir. Patojen değişince  immünoglobulin de değişir.

Zaman ve hastalıkların etkisi hücre ölümlerine, hücre ölümleri atıklara, atıklar tıkanmalara, tıkanmalar, hücreler arası beslenme ve iletim bozukluklarına, bunlarda fonksiyon kayıpları ile yaşlanmaya neden olurlar. Kısaca her şey hücrelerle ve hücrelerde gerçekleşir. Yaşamın değişmeyen tek sistemi budur. (mç)

FARKLILIKLARIMIZDAN BAZILARI

1) İnsanlar, aynı sayı ve çeşitte hücre ve hücre gruplarından oluşmazlar.

2) Bütün hücrelerin şekil ve boyutları farklıdır.

3) Bir hücre grubunun fonksiyonu, konumuna (bulunduğu doku veya organa) göre değişir.

4) Bir hücre grubunun fonksiyonu, yoğunluğuna göre değişir.

5) Bir hücre grubunun fonksiyonu, o fonksiyonda görev yapan hücre grubu sayısına  (çeşitliliğine) göre değişir.

6) Bir hücre grubunun fonksiyonu, yaşanan çevreye göre ve çevre koşullarına göre değişir.

7) Bir hücre grubunun fonksiyon, temas ve ileti hücrelerine göre değişir.

8) Bir hücre grubunun fonksiyonu, diğer hücre gruplarıyla, koordinasyonuna göre değişir.

9) Bir hücre grubunun fonksiyonu, fiziksel yapı ve dağılıma göre değişir.

10) Hücre grup sayı ve fonksiyonları, yıllara göre değil, hücre grup ve fonksiyonlarına göre değişir.

11) Aynı yaştaki her bireyin, hücre sayı, konum ve fonksiyonları farklıdır.  Ortak yaşta ortak hücrede kriter değildir.

12) Bir hücre grubunun fonksiyonu, her ne kadar çoğunluğu ilgilendirmesede zeka ile değişir.   

İnsan nüfusu kadar farklılık, 8 milyar varken sistemden bahsedilebilirmi.

insanlar, aynı fonksiyonu gerçekleştiren, farklı hücre ve hücre gruplarından oluşurlar. Bu nedenle fonksiyonlar ve patojenlerden etkilenmeler de farklıdır.

Bir hücre grubunun fonksiyonu konum (konumda temas hücreleri değişir) ve yoğunluğuna göre değişir. Organlar yüzlerce farklı hücre gruplarından oluşurlar.

Her hangi bir patojen, bireyin bir organının bütün hücrelerinde hastalığa neden olmaz.  (mç)

SİSTEM (TDK) aralarında ilişki bulunan, belirli bir amaca ulaşmak için, birbirleriyle etkileşimde olan elemanlar grubu.

Sistem.-bir amaca yönelik olarak bir araya gelen ve aralarında düzenli ilişkiler bulunan öğelerin oluşturmuş oldukları bir bütündür.

İMMÜN SİSTEM, cehaletten yararlanarak, pazarlama ve kolay para kazanmak için oluşturulmuş yapı.

Bireyin hücreleri, kişiye özeldir. Hücrelerin yaşam süreleri, fonksiyonları konum ve yoğunluklarına göre değişir. Yaşam sürelerimizi hücrelerimizin sayı ve konumları belirler. Farklılıklarımızın nedeni, hücre farklılıklarımızdır, uydurulan sistemler değil. (mç)

1) Patojenlerin hepsi,  insanlarda hastalık yapmaz.

2) Her patoen, her insanda hastalık yapmaz.

3) Herhangi bir insanda hastalık etkeni olan patojen, o kişinin bütün doku ve organlarında hastalık yapmaz.

4) Bir patojen bireyin, bir doku veya organının her yerinde hastalık yapmaz. Yaşam bu yaradılış mucizesi nedeniyle, hastalıklara rağmen devam eder.  Aksi durumda, her hastalık, ölümcül, her salgın soyların sonu olurdu.

Belkide benzer kelimesinin anlamını bilmiyoruz, benzer aynı değil, farklı demektir. (mç)

Hastalık gelişiminde TEK KURAL Patojenlerin, (bakteri, virüs vbg) hastalık geliştirebilmesi için, olmazsa olmaz kural; RESEPTÖR proteinin, PATOJENİ (antijeni= hücre dışı materyali) KONAKÇI hücreye taşıması ve konakçı hücrenin moleküler (=kimyasal) yapısının değişmesine neden olmasıdır. Konakçı hücre varsa hastalık gelişir. Konakçı hücre yoksa hastalık gelişmez. Hastalık seyrini ise 100 trilyona yakın hücrelerin dizilimi belirler. Uydurulan sistemler değil. (mç) Bildiklerinizi unutun, kimse aklından ötesini göremez. (mç)

Hayvan ve bitki hücrelerinin karşılaştırılmasında, yapıları oluşturan malzemelerin çoğunun aynı, konum ve yoğunluklarının farklı olduğu görülecektir. Aynı atomların farklı dizilimleri, farklı organizma oluşumlarının nedenidir.