Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Karma Aşı Fikri ve Uygulaması Yanlış.

Karma Aşı Fikri ve Uygulaması Yanlış.

Karma aşılar, uygulama kolaylığı için tercih edilmiştir, hatalı bir seçimdir. Yararlılık açısından bilimsel tarafı yok. Kısa zaman aralığında daha fazla hücre gurubunun değişimi veya ölümü neden olarak fonksiyon kayıplarına neden olurlar. Aşılarda kalıcı etki, patojenden etkilenen hücre grubunun ölümüyle gerçekleşir. Tanışma merasimi ile tanıma, şaka değilse CEHALET. (mç) 

Aşı fikri; Çağlar öncesinde, insanların aynı hücre gruplarından oluştukları ve aynı patojenlerden, aynı şekilde etkilendikleri düşüncesiyle hazırlanmış ve uygulanmıştır.

KARMA AŞILAR çocuklarda bu patojenlerin hepsinin hastalığa neden olacağı fikriyle uygulanırlar.

Bunlar; (Çocuklarda)

Hepatit B, BCG, KPA (konjuge pnömokok bakterisinin sebep olduğu menenjit, ortakulak iltihabı ve zatüre), 5li karma aşı, KKK ve suçiçeği aşısıdır. 18. ayda Karma aşının içeriği; difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio ve hemofilus inflüanza tip B aşısıdır.

--Bir patojen (çocuk veya yetişkin) kişilerin hepsinde hastalığa neden olmaz. Hangi aşı olursa olsun herkese aynı aşının yapılma fikri yanlışken birde bunların bazılarının karıştırılarak uygulanması kabul edilebilir değil. (mç)

--İnsanlar aynı fonksiyonu farklı gerçekleştiren farklı hücre gruplarından oluşurlar. Farklı hücre gruplarında, farklı patojenler hastalıklara neden olurlar. (mç)

--Aşılar aşçı yemeği değildir ve asla karıştırılmamalıdırlar.

AŞI.-Bir antijene karşı geliştirilir, iyi geliştirilmiş aşılar sadece patojenin hastalık geliştireceği hücre gruplarında etkili olurlar. Kalıcı etkili karma aşılar, en az aşı sayısı (=çeşidi) kadar hücre grubunun ölümüne neden olurlar. Bu ciddi bir travmadır. (mç)