Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kısa Bilgiler

Kısa Bilgiler

1.-) Hücre

İnsan yaşamımım en temel ve basit biçimine hücre denir. Yaşam hücre ile başlar, her şey hücrelerle, hücrelerde gerçekleşir.

Vücuttaki her doku, devam eden hücre çoğalması ve daha sonra belli hücre tiplerinin farklılaşması ile ortaya çıkar. İlk hücre (= Döllenmiş yumurta=zigot) içerik, büyüklük, biçim, renk ve yüzey yapıları bakımından farklılıklar gösteren yüzlerce farklı hücre çeşidini ortaya çıkarır. Kas, deri, kemik, sinir, kan hücreleri gibi hücreleri yapmak insan vücudunu yapmak için yeterli değildir. Hücreler, dokular, organlar uygun şekilde dizilip organizmayı oluşturmalıdır.

İnsan vücudu, bir hücrenin büyüyüp bölünmesi ve farklılaşması ile oluşur. Hücreyi bilmeden yaşamın işleyişini bilemeyiz. Canlı bir hücre çevresi ile sürekli temas halindedir ve çevresinden izole olan hücre ölür. Bizler bir tek hücreden oluşuruz. Bu nedenle bütün hücreler yapısal bazı değerleri paylaşırlar.

Gelişme, döllenmiş bir yumurtanın; ikiye, dörde sonra sekiz hücreye bölünmesi ile başlar ve böylece ilk embrio oluşur. İnsan gibi karmaşık organizmalar ve vücuttaki her doku, devam eden hücre çoğalması, sonra belli hücre tiplerinin farklılaşması ile ortaya çıkar. Hücre fonksiyonları konum ve yoğunluklarına göre değişir. Organlarımız ortak ve farklı yüzlerce hücre gruplarından oluşurlar. Organizmanın oluşumu sırasında hücreler, çoğalıp farklılaşarak her biri, farklı görevler için özelleşirler.

Çeşitli hücre tipleri şaşırtıcı derecede karmaşık bir şekilde organize olarak dokuları ve organları oluşturarak fonksiyonları yerine getirirler. Etkilenme ve fonksiyonlarımız gibi şekillerimizide hücrelerimiz belirler. Yaşamda her şey hücrelerle, hücrelerde gerçekleşir. (mç)

Hücreler, bir yada daha fazla sayıda spesifik fonksiyonları, dokularla organize olarak yerine getirirler.

Hücre sayısı gelişimini tamamlamış sağlıklı erkeklerde yaklaşık 100 trilyon, sağlıklı kadınlarda ise yine yaklaşık 80 trilyon kadardır. Hücreler farklı fonksiyonları yine yaklaşık 240 farklı hücre tipi (=grubu) ile gerçekleştirirler. Hücre ve hücre grupları tüm insanların bütün doku ve organlarında, sayı, şekil yoğunluk, fonksiyon gibi pek çok özelliklerle farklı dağılmışlardır. (mç)

Hücrelerin yapısal ve işlevsel özelliklerinin çoğu proteinlere bağlıdır ve hücreler ihtiyaçlara göre gen ifadelerini düzenlerler. Hiçbir hücre çevresinden izole yaşayamaz. Kompleks bir organizmanın oluşumu ve yokoluşu hücrelerle olur. Hücrelerin uyumlu çalışması iletişim ve iş birliği gerektirir. Bir hücrenin yaşamı, binlerce kimyasal ilişki ve reaksiyonun hassas koordinasyonuna bağlı olup, hücrenin grenetik yönlendirmesi ve çevresi ile bağlantılıdır.

Yaşam sayısız etkenle, farklı zamanlarda ve farklı şekillerde ölüme programlanmıştır, ölüm ertelenebilir, önlenemez.

Ölen hücreler, atık oluşumuna neden olur ve hücreler arası iletileri azaltırlar. Hücrelerin moleküleri arasında benzer ve farklı yapılar vardır. Hücre ölümleri örgü mantığı ile farklı fonksiyonlar için bir araya gelen hücreler arasındaki uyumun (=iletişimin) bozulmasına neden olurlar.                                                                                 

Kök hücre büyüme ve bölünmesi ile oluşan, iki yavru hücre AYNI GENETİK materyali taşısada hücreler büyüklük, biçim ve içerik açısından farklı olabilirler (şekiller böyle belirlenir.) Değişik hücre tiplerine farklılaşan, KARDEŞ HÜCRELERİN AKIBETLERİ de farklı olur. (cehaleti genlere bağlamak yanlış) İki kardeş hücreyi ortaya çıkaran bu çeşit bölünme bazen asimetrik hücre bölünmesi olarak adlandırılır. Kök hücre bölünmesi asimetrik bölünmenin özel bir şeklidir. İki kardeş hücreden biri ana hücreye benzerken¸diğeri örneğin bir kan hücresi olacak şekilde farklılaşır. Vücudumuzdaki çoğu doku kök hücrelerden oluşur. Memelilerde en temel kök hücre döllen miş yumurta olup, erken embrioyu üreten bu hücre vücuttaki tüm dokuları oluşturma potansiyeline sahiptir.

Canlı, cansız, her şey; insanlar, hayvanlar, bitkiler, tüm dünya, hatta tüm evren; nötron, proton ve elektron ların farklı dizilimleri ile oluşmuştur. İnsanlar aynı fonksiyonu, farklı gerçekleştiren, farklı sayı ve yoğunlukta, farklı hücre gruplarından oluşurlar.  Farklılıklarımızın nedeni.(mç)

HAYVAN ve BİTKİ gibi alakasız görünen iki canlının hücrelerini karşılaştırdığımızda, akıl almaz benzerlikler görmek mümkün. (Alttaki 2 şekil)

Benzerlikler üzerinden bilimsel çalışma yapmanın ne kadar yanlış olduğunu göstermermesi açısından ilginç. **** Benzer farklı demektir. (mç)

 

Bir elektron, protonun kütlesinden yaklaşık 1800 defa küçüktür ve bir elektron aynen protonun sahip olduğu elektrik yüküne sahiptir. (Carl SAGAN)

Bizler atomlardan oluşuruz,  insan vücudunda, fille kelebek dengelenir. Dengenin bozulması yaşlanma ve hastalık nedenidir.

2.-) Patojenite; (mç)

1.- Patojenlerin tamamı, insanlarda hastalığa neden olmaz.

2.- Her patojen, her insanda hastalığa neden olmaz.                                                                                                   

İnsanlar benzer fonksiyonları, farklı gerçekleştiren, farklı hücre gruplarından oluşurlar. (farklılıkların nedeni) Farklı hücre gruplarında etkili olan patojenler, farklı hastalıkların gelişimine neden olurlar.

3.- Herhangibir patojen hastalığa neden olduğu doku ve organın her yerinde (=her hücresinde hastalığa neden olmaz.) Hastalıklara rağmen yaşamın devamı bu yaradılış mucizesi sayesindedir. Aksi durumda, her hastalık, ölümcül, her salgın soyların sonu olurdu. *--(mç) Kimse zekasın dan, ÖTESİNİ GÖREMEZ.

4.- İnsanlar farklı çeşit ve sayıda hücre gruplarından oluşurlar. Hücre gruplarının fonksiyonları ve patojenlerden etkilenmeleri, konumlarına göre ( bulundukları doku ve organlara) göre değişir.

5.- Aynı kişinin aynı organındaki bir hastalık, hastalıktan etkilenen hücre grubunun yoğunluğuna, konum ve fonksiyonuna göre değişir ve farklı seyreder.

Genelde hücre grubu fazlalığı, daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelir.

Patojenlerin, (bakteri virüs vbg) hastalık geliştirebilmesi için TEK KURAL; RESEPTÖRlerin, patojeni konakçı hücreye taşıması ve konakçı hücrede zararlı bileşen oluşturmasıdır. Bireyde patojenin etkileyeceği konakçı hücre varsa hastalık gelişir, yoksa hastalık gelişmez. Hastalığın seyri, konakçı hücrenin konumuna, yoğunluğuna ve fonksiyonu gibi, pek çok etkene göre değişir. (mç)

3.) Virüslerle ilgili bilgiler

NOT; Virüsler sonderece kısıtlı konakçı yelpazesine sahiptirler ve insanların çoğunda hastalığa neden olmazlar. Hastalığa neden olduklarında ise hücreleri parçalayıp dokuları tahrip ettiklerinden viral infeksiyonlar çaresiz ve yıkıcı olabilirler.

Daha önce COVİD19 geçiren kişilerle temas edip hastalanmayan kişilerde, pandemi süresinin uzaması ve karşılıklı bulaştırma çok sayıda LATENTVİRÜS gelişimine neden olur. (Bilim çevrelerinin? aksine, virüsler başta olmak üzere, bütün patojenler latent virüs ve latent infeksiyon gelişimine neden olurlar.) (mç)

Latent virüs etkisi (patojenitesi), etken ve etkilenenlere göre değişir. Latent virüslerin bir etkenle tetiklenmesi hastalık gelişmeyecek kişilerde yardımcı hastalık etkeni olarak, hastalık gelişimine neden olabilir veya patojeniteyi artırır. COVİD19 da omikron adı altında patojeniteyi artırdığı gibi.

COVİD19 olgularının, zamanla daha küçük yaşlarda gelişme nedeni, karşılıklı bulaştırma ve latent virüs reaktivasyonları nedeniyledir. (mç)

Reaktivasyon; hastalığın yeniden çıkması, geri dönmesi.

Latent; gizli, henüz belirgin hale geçmemiş, hissedilir, klinik belirti vermeyen potansiyel patojen etkendir. NOT; Latent virüslere bilim çevrelerinin söylediği gibi belirli virüsler değil bütün virüsler neden olurlar. Latent virüs gelişiminin nedeni o kişide o virüsün etkili olacağı konakçı hücrenin olmamasıdır.(mç)

Nekroz.- Doku hasarı ve patolojik durumlardan kaynaklanan hücre ölümü. Nekroz gelişimi hücrelerin şişmesi, patlaması ile hücre içeriklerinin çevreye salınımı sonucu gerçekleşir. Hücresel hasar ya da kaza sebebiyle uyarılan hücrelerin çoğunlukla gruplar halinde aynı anda ölmeleri ile sonuçlanan pasif ve patolojik bir süreçtir. Nekrotik hücrelerin sitoplasma ve organellerinin çevreye yayılması ile temas ve ileti hücrelerinde inflamasyona neden olurlar.

Çok ve boş konuşulduğu için yazdım.

Pandemiler;

Pandemi; Tüm dünyada, çok geniş alanlarda yayılan, (ülkeler - kıtalar) salgın hastalıklara (epidemilere) verilen genel addır. Orta çağda, bile pandemi ve önlemleri biliniyordu.

Pandemiler; çok kısa sürede, tüm dünyadaki sağlık sistemlerini çökertebilir ler ve etkileri, ölümlerle sınırlı kalmaz. (mç)

Pandemiler, insanlığın sorunudurlar, yönetimleri; bilgisiz ve bilinçsiz kişilerin tercihlerine ve ülkelerin ekonomilerine bırakılamaz. Dünya Sağlık Teşkilatı veya Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarca tek elden yönetilmelidirler. Pandemi yönetimleri ile ilgili tüm dünyada geçerli yasalar çıkarılmalı, hatalar insanlık suçu kabul edilmelidir.  (mç)

Pandemi süresinin uzaması ve karşılıklı bulaştırma,(ülke içi veya ülkeler arası) patojeniteyi artırırken, aşı ve tedavilerin etkisini azaltırlar. Patojen etki bulaştıran ve bulaşan kişiye göre değişir. Her patojenite artışı mutasyon değildir. Bulaşan sadece corona virüs olmaz, hastalıklar ve toksik atıklar da bulaşır. (mç)

DNA dışındaki mutasyon konusu, özellikle patojenlerle ilgili olan (bakteri, virüs vbg) yalan ve yanlışlarla doludur. Doğa boşluğa izin vermez, bir patojenin yerini daha güçlü bir patojen alır, daha güçlü patojen, daha güçlü hastalık etkeni olabileceği gibi, insanlarda hastalık etkeni olmayabilirde. Pandemiler böyle sonlanır, Allah isterse. (mç)

Hastalık gelişim ve seyrinde olağan sabıkalılar,

Gen

Mutasyon

İmmün sistem

Cehaletin mazeretleridir.

Cehaletin cazibesi, beynin sıfır (0)km oluşudur. (mç)

Kimse aklından ötesini göremez.

Kurallar; Kurallar, kural gerektirir. Kuralların birinci kuralı, kural koyucunun kurallara uymasıdır. Kurallar zeki beyinlerin ürünüdür, her kesin anlaması ve uyması beklenemez, kimse aklından ötesini göremez, ceza bu nedenledir. Ceza caydırıcı olmalıdır. Gerektiğinde ibret cezaları uygulanmalıdır.

Kuralsızlar, Seri katiller den, pek çok doğal felaketten, hatta pek çok savaştan fazla, ölümlere neden olurlar.

Korunma. Bütün dünyada; Bikini benzeri, deneme yanılma kapanmalar, kuralsız kurallar ve faz çalışmalı aşılar la PANDEMİ mücadelesi PİRÜS ZAFERleri benzeri sonuçlara neden olurlar. Bütün patojenlerin etkili olduğu bir dönem vardır her şey gibi pandemide sona erer.  (mç)

Karantina süreleri ile ilgili konuşulanların bilimsel bir anlamı yok, SÜRE VAKALAR SIFIRLANANA KADARDIR. Hem de sadece bir ülkede değil, bütün dünyada. Aşı kimseyi %100 güvenli kılmaz. Palyatif tedbirler Rus Ruleti benzeri kontrollü ölüm kararıdır. Pandemi için bir kişi yeter. (mç)

Tek sağlıklı ve ucuz çözüm rastgele sürelerle değil, vakalar sıfırlanana kadar KARANTİNA ve karantina sürecinde aşı ve tedavidir. Vakaları sıfırlamayan önlemler, sadece ölümleri azaltır.  Pandemi için bir kişi yeter. Palyatif tedbirler, kontrollü (= SEÇİCİ ölüm) kararıdır.(mç)

 

Oxsford’un ‘’Parson’s Pleasure’’ bölgesindeki genelde çıplak girilen Cherwell nehrinde yüzen bir profesörün hikayesi…. Profesör tam nehirden çıkmak üzereydi ki, bir gurup öğrencisinin kayıkla geçtiğini gördü. Bunun üzerine havlusunu başının etrafına sardı. (Paul ARDEN) 

Hücre tedavisi hayal ötesi başarıdır, yinede, yaşam ölümün kıyısında yürüyüştür.(mç)

Aşılarla ilgili bigiler

AŞI.

Aşılar, etkilerini patojenler üzerinde değil, patojenlerin etkileyeceği hücreler üzerinde gösterirler.

(mç)                                                                                      

1.- Aşılar patojenin etkili olacağı hücre grubunda, geçici moleküler değişikliklere neden olurlar= GEÇİCİ ETKİLİ AŞI. (etki süresi belirsiz)

2.- Aşılar patojenlerin etkili olacağı hücre gruplarının ölümlerine olurlar= KALICI ETKİLİ AŞI.

Bilim çevrelerinin söylediği gibi. Aşı olmuş kişilerin hücrelerinin, tekrar bulaşma durumunda, o patojenleri tanımaları gibi akıl dışı bir şey yok. Orman varsa orman yangını olur, orman yoksa orman yangınıda olmaz. Bir kere yanan orman yangın çıkarsa bir daha yanmıyormu. Böyle düşünenlere göre, pardon düşünemeyenlere göre, demekki orman ateşi tanıyamıyor. Şaka gibi ama şaka değil. Hücre patojen etkileşimi, uygun reseptör varlığına bağlıdır, RESEPTÖRLER hücreler tarafında oluşturulur. Uygun reseptör yoksa konakçı hücre yok demektir. (lotus etkisi)

Kalıcı etkili aşılarda hücreler patojenleri tanıyorda, geçici etkili aşılarda neden tanımıyor, biraz beyin. Yaşamda her şey hücrelerle, hücrelerde gerçekleşir. Ayrıca hücreler değişir. Olan şey, kalıcı etkili aşılarda hücre grubunun ölümüdür. (Orman yoksa orman yangınıda olmaz.)

(mç)

Konak savunmasına genel bakış;

Etkin bir konak savunma sistemi sadece serbest hadeki virüsleri ve canlı bakterileri değil, aynı zamanda bu patojenleri barındıran hücreleride yok edebilmelidir.

Molecular Cell Biology 6E     

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

Moleküler yapı, aşı öncesi yapıya gelince aşı etkisi ortadan kalkar. Aşı etkisinin kalkışı, bilinenin aksine kişinin sağlıklığına kavuştuğunu gösterir.

2.- Aşılar patojenlerin etkili olacağı hücre gruplarının ölümlerine olurlar= KALICI ETKİLİ AŞI.

Hastalanan kişilerde, aşı etkisizliğinin nedeni; patojenin hastalık gelişecek hücrelerle aşıdan önce bileşen oluşturması nedeniyle, aşının bileşen oluşturacak reseptör bulamamasındandır. Aşı ile patojen aynı hücre grubunda farklı bileşen veya bileşenler oluştururlar. Patojenlerin oluşturduğu bileşenler hastalık etkeni olurken, aşıların oluşturduğu bileşenler, hastalık oluşumunu önlerler.

Reseptör (=protein) ECM bileşenlerini birbirine bağlar, hücre dışı materyali hücre içine taşır. (İletiyi sağlayan ortak protein, sinyal proteini olarak ta adlandırılabilir.) Bir hücrede 1000 ile 50.000 arasında hücre yüzey reseptörü vardır. Tipik bir memeli hücresi yaklaşık 1010 toplam protein molekülü ve 106 zar proteini içermektedir. Sinyal ileti molekülleri için olan reseptörler, yaygın olarak plazma zar proteinlerinin yalnızca %0.1 ile % 0.5 lik kısmını oluştururlar.

AŞILAR etkilerini patojenler üzerinde değil hücreler üzerinde gösterirler. (mç)

Çocuk, yetişkin kadın ve erkek; Benzer fonksiyonları farklı hücre grupları ile gerçekleştirirler. (benzer farklı demektir.) Aşıların veya ilaçların dozlarının, vücut kitle indeksi ile belirlenmesi yanlış.

(Fiziksel olarak küçük birinde hücre sayı ve yoğunluğu büyük birinden fazla olabilir.)

1.- Her patojen her insanda hastalığa neden olmaz, hastalığa neden olduğu kişilerin bütün hücre gruplarında hastalığa neden olmaz. Aksi durumda her patojen hastalık geliştirdiği kişilerin ölümüne neden olurdu. (Hangi patojenler, kimlerde hastalığa neden olur. (Nisan2022mç)

Hücre gruplarının fonksiyonları konumlarına ve bulundukları doku ve organlara göre değişir.

Aynı doz farklı kişilerde farklı bileşenlere neden olur. Aşı etki farklılıkları veya etkisizliklerinin nedeni budur. Bir atom oksijen, iki atom hidrojenle, yaşamın en önemli molekülü suyu oluştururken, bir atom oksijen bir atom karbonla, karbonmonoksiti oluşturur.

Aşılar hücre gruplarına göre üretilmeli ve dozları hücre gruplarının konum, yoğunluk ve fonksiyonları belirlenerek uygulanmalıdır. (mç)  (Nisan2022)

Kanserlerle ilgili bilgiler

KANSER

Bilim çevrelerine göre? KANSER gelişimi, kanser gelişen hücrelerin kontrolsüz üremesi (=bölünmesi) şeklindeki görüştür.

BU GÖRÜŞ, KANSER OLUŞUM ve TEDAVİSİNDEKİ BAŞARISIZLIKLARIN NEDEDENİR

Bildiklerinizi unutun.

Kanser etkeni, TEDAVİ olarak seçilmiş.

Özellikle kanserlerde, mutasyona uğramış veya ölmüş herhangi bir hücrenin üremesi söz konusu değildir.

Üreme organizmaların en hassas işlevidir. Türlerin korunması için hücrelerin moleküler yapılarındaki değişiklikler veya DNA daki mutasyonlar öncelikle üreme hücrelerinin fonksiyonlarını engelleyerek veya öldürerek veya organizmayı öldürerek, TÜRLERİN korunmasını sağlarlar.

Ayrıca kanserler sarmaşık değildir bütün vücudu sarmazlar. Bütün hastalıklar (kanserlerinde içinde olduğu) hangi hücre grubunda gelişmişse o hücre grubunun bulunduğu bütün doku veya organlarda hastalık gelişir. (mç)

Kanser oluşumu ÜREME değil, tam tersi, hücre ölümüdür. Hücre ölümleri sağlıklı temas hücrelerinin ölümüne neden olur.(mç)

Kanser hücresi diye bir hücre yoktur. Kanser gelişince hücreler, hücre vasıflarını kaybederler. Olmayan hücre ne kontrollü nede kontrolsüz çoğalmaz, çok değil biraz beyin. (mç)

KANSER veya hastalık gelişen hücreleri öldürmek, çözüm değil, TERS MUTASYON mümkün. Organların oluşması gibi, fizyolojinin bozulması da hücreseldir.

Kanser ve metastazlar haber vererek geliyor, önlenebilir, tedavi edilebilir.

Kanserlerin oluşum şekli ve tedavileri çok yakında. (Nisan2022mç)

Gelişimle ilgili bilgiler

Gelişimle ilgili düzenlemeler esnasında olabilecek herhangi bir değişiklik, GENETİK denilen bozulmaların nedenidir. Gelişimin karmaşık sürecine, sadece hücre proliferasyonu ve farklılaşması değil, aynı zamanda hücre ölümüde katılır. Programlı hücre ölümü organizmanın korunması için hasarlı ve potansiyel tehlikeli hücreleri yok eden bir savunma mekanizmasıdır. Yaşam ölüme programlanmıştır.

Doğumsal anomali, kanser, dejeneratif hastalık, infeksiyon hassasiyeti vbg hastalıklar yazılım hataları ile gerçekleşir. Bu kişilerde AMİGDALA nın etkilenmesi ciddi sonuçlara neden olur.            

EMBRİO nun gelişiminden itibaren anne ve babadan alınan genetik miras (iyi veya kötü) artık embrio ya geçer, doku ve organlar geliştikçe genetik mirasta yerleşir. (1980 li yıllardan beri kötü miras embrio aşamasında belirlenebiliyor). Bu durumdaki kişilerin, çocuklarının sağlıklı veya sağlıksız olacağı EMBRİO aşamasında belirlenerek, tedavi edilebilir.

Bunlara benzer, sayısız örnek verilebilir, birileri ZEKA nızla alay ediyor , FARKINDAMISINIZ.

GELİŞİMLE ilgili düzenleyicilerin herhangi birinde olan genetik BOZUKLUK, kanser (kalıtımsal kanserler) doğumsal anomali, (kromozom anomalisi), dejeneratif hastalık ve enfeksiyon hassasiyeti nedenidir.