Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Latent Virüsler (Tıbbın Kör Noktası)

Latent Virüsler (Tıbbın Kör Noktası)

Konak genomla (genom=genetik materyal) bütünleşmiş ama aktif olmayan virüs. Bazen virüsler semptomlu veya semptomsuz olarak konağa girdiklerinde bazı hücrelerde replikasyon (=kopyalama, çoğalma) göstermeden hayat boyu kalabilirler. (O hücrede o virüsün hastalık geliştireceği konakçı hücre yoktur.) Herhangi bir etkenle tetikleninceye kadar, hastalığa neden olmazlar. Tek bir latent virüsün aktif hale gelmesi, uygun konakçı hücre olmadığından tek başlarına ciddi sağlık sorunlarına neden olmazlar ama yinede yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırırlar. Latent virüsler ülkelere, bölgelere ve kişilere göre farklılıklar gösterirler. Herhangi bir kişide çok sayıda virüse bağlı olarak latent virüsler gelişebilir. 

Bilgisizlik, hassas laboratuvar yöntemlerinin gelişmemiş olması veya düşünülmemesi, ön plandaki patojenin tek etken olarak görülmesi, patojenite artışında mutasyon veya direnç gelişti mazereti vbg pek çok cehalet, latent virüslerin, tıbbın kör noktası olma nedenidir. (mç)

Bilim çevrelerinin görüşlerinin aksine bütün mikroplar, latent virüs gelişimine neden olabilirler. Sebebi bilinmeyen pek çok hastalığın gelişiminde latent virüs reaktivasyonları yardımcı hastalık etkeni olarak yer alırlar. (mç)

Sebebini bilmediğimiz pek çok hastalık; otoimmün, nörodejeneratif vbg hastalıklarla, otoantikor oluşumunda, latent virüsler etkendir. (mç)

Yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırırlar. Hücrelerin moleküler yapılarında değişikliklerle fonksiyon kayıplarına neden olurlar. Yaşlanmanın görünmeyen etkenlerindendirler. (mç)

Özellikle çocuklarda Latent COVİD19 enfeksiyon reaktivasyonu, gelecekte çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır.

Reaktivasyon; hastalığın yeniden çıkması, geri dönmesi

Latent; gizli, henüz belirgin hale geçmemiş, hissedilir, klinik belirti vermeyen daha doğrusu bilinmeyen etkendir. (mç)  

Latent virüs veya enfeksiyon ların varlığı sağlıklı yaşamın en önemli engellerinden biri olmasına karşın belirgin semptom geliştirmedikleri için bilinmezler.

Latent virüsler

1) İlave virütik ve virütik olmayan patojenlerin aynı hücre grubunda veya aynı fonksiyonda hastalık geliştirdiklerinde,

2) Toksik atıklarla,

3) Ultraviyole veya değil ışınlarla,

4) Aktive edici çeşitli uyaranlarla,

5) Sepsis nedeniyle,

6 ) Hücre grubunun moleküler yapısında değişime neden olan sayısız etkenle,

7) Latent virüslerle aynı hücre grubunda hastalığa neden olan patojenlerle, aktif hale gelebilirler.

COVİD19 un, latent taşıyıcısı olacak kişiler, aynı hücre gurubunda veya aynı fonksiyonu gerçekleştiren hücre guruplarında, etkili olacak enfeksiyon larda, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır. (mç)                                                                   

COVİD19 da, Latent virüslerin yoğunluğu ve çeşitliliği, patojenite artışının nedenidir. Süper bulaştırıcı şaka.

Pandemi süresi uzadıkça, karşılıklı bulaştırma ile latent virüslerin yoğunluğu ve çeşitliliği artar. Latent virüsler, kişilerin, toplumların, ülkelerin geçirdikleri hastalıklara ve bölgelere göre değişkenlikler gösterirler. Farklı coğrafi konumdaki ve sağlık sistemleri yetersiz olan ülkelerin latent virüsleri daha farklı vede daha patojendir. Bu kişiler, temas ettikleri kişilere, latent virüsleri bulaştırarak, patojenite artışına neden olurlar.

NOT; Türkiye, pandemi başlangıcında COVİD19 tedavisinde öncelikle sıtma ilacı kullanılarak başlandığını ve bu uygulamanın başarıyı getirdiği açıklamıştır. (eğri gemi doğru sefer) Sıtma ilacı, sadece latent plazmodyum olgularında başarıyı getirmiştir. Latent enfeksiyonları ekarte edecek tedaviler, rast gele değil de, tanı konularak olmalıdır.  (mç)

Latent virüslerin yardımcı hastalık etkeni olduğu ve başarısız tedavi veya aşılamalarda aktif hale geleceğinin bilinmemesi gibi sayısız örnek.  İNGİLTERE de Hindistan varyantının görülmesinin normal bir işleyiş olmasına karşılık, hayretle karşılanması.  Ülkeler arası seyahatler ve karşılıklı bulaştırma ile yüzlerce varyant gelişebileceğinin öngörülememesi gibi, gibi.  Neden İngiltere de MARS VARYANTI değilde, Hindistan varyantı acaba.

Varyantlar bundan sonra Yunan Alfabesi harfleri ile isimlendirilecekmiş. VARYANT zaten uydurma bir terim ama, en azından ülke adı belirtilmesi, hastalığın hangi ülkelerden bulaştığının bilinmesi, korunma ve tedbirler açısından çok önemlidir.  Ayrıca varyantların çeşitliliğine Yunan Alfabesinin harfleri yetmez. (mç)

Doğru hazırlanmış aşılar latent virüslerde asla etkili olmazlar. Latent virüsler ülkelere, çevrelere ırklara göre farklılıklar gösterirler. Farklı ülkelerde yaşayan insanların latent virüsleri farklıdır, göçler ve temaslar patojenite artışlarının nedenidir.