Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Organlarda, COVİD19 etkisi

Organlarda, COVİD19 etkisi

COVİD19 geçirenler ve mRNA aşısı olanlar. (Pseudocovid değil.)

--Bireyin bütün hücreleri bazı yapısal özellikleri paylaştıkları için, (hücre grubu konum, yoğunluk ve fonksiyonuna göre değişmekle birlikte) olumlu veya olumsuz her şey, az veya çok bütün doku ve organları etkiler. Virüsler hücreleri parçalayıp öldürdüklerinden toksik hücre materyali çevreye yayılır. Hücre eksilmeleri bütün vücutta fonksiyon kayıplarına, fonksiyon kayıpları ise hastalıklara ve yaşlanmayaya neden olur. Eksilen hücreler yeniden oluşturulmazsa (oluşturulabilir mç yakında)  fonksiyon kayıpları yaşam boyunca artarak devam eder.

 Yaşam sayısız etkenle ölüme programlanmıştır, kazalar dışında etken ne olursa olsun (hastalıklar veya yaş) hücre eksilmeleri ile gerçekleşir.

COVİD19 etkisini en çok ;

1.-akciğerler,

 2.-karaciğer,

3.-beyin,

 4.-üreme ve cinsel aktivite ile ilgili organlar,

ve

5.-kalp

     üzerinde gösterir.

1.-Akciğerler.

COVİD19 un akciğerler üzerindeki etkisi, akciğer kanserlerinden çok daha yıkıcıdır. Hafife alınan COVİD19 son derece tehlikeli bir hastalıktır.  COVİD19 un patojenitesi ve gelecekte gelişecek hastalıklar üzerindeki olumsuz etkisi, (pandemi sonlansada) yaşam boyu, yaşama dair her şeyi etkileyecektir.

1)COVİD19 en görünür etkisini, akciğer hücrelerinde hızlı hücre ölümlerine neden olarak gösterir. Hücre ölümleri ile oluşan toksik materyal, akciğerlerde fonksiyon kayıplarına neden olur. Solunum sorunları, tüm organizmayı olumsuz etkiler performans düşüşlerine neden olur.

Parçalanarak ani hücre ölümleri, DNA nın sarmal yapısında kopmalara ve nükleotidlerin ayrılmasına, nükleotidlerin ayrılması hatalı nükleotid oluşum ve birleşmelerine ve DNA nın elementlerinde mikropatlamalara neden olur. Mikropatlamaar nekroz gelişimi ve DNA da mutasyonlara neden olurlar. COVİD19 çok az kişide gelişmesine karşılık son derece tehlikeli bir hastalıktır. COVİD19 un etkisi bulaştığı kişilerde hastalık ve ölümlerle sınırlı kalmaz. Hastalık geliştirdiği ve geliştiremediği kişilerde latent virüs oluşumuna neden olur. Latent virüsler, bir nedenle aktifleştiklerinde bütün hastalıklarda yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırırlar. (mç)

2.-Karaciğer

--Karaciğer kişilere göre değişmekle birlikte, insanlarda en fazla hücre grubunun olduğu, (bence bütün hücre çeşitlerinin yaklaşık 240 olduğu) organdır. Karaciğer sağlıktaki olumlu ve olumsuzlukların merkezinde yer alır. Bu nedenle ADVERS (=zararlı etki) reaksiyonlarda birinci sıradaki hedef organdır.

--ADVERS, bilim çevrelerince, her hangi bir ekstre nin normal dozlarda kullanımında, amaç dışı zararlı etki gelişimi diye tarif ediliyor ki yanlış. Öncelikle normalin ne olduğunu bilmiyoruz, normal kişilere ve performansa göre değişir. Bazı kişiler için normal olan bir extre bazı kişiler için gereksiz, bazı kişiler için eksik veya fazla olabilir. Bir moleküldeki bir atomun yer değiştirmesi bile biyolojik aktiviteyi değiştirir. (izomerler)  (mç)

--Sadece KARACİĞERİ KORUMAK, bütün yaşamın sağlıklı geçmesini sağlar ve karaciğeri tedavi ederek bütün doku ve organları tedavi edebiliriz. Tersi de geçerli, herhangi bir organ veya dokuda gelişen her hastalık karaciğeri olumsuz etkiler. Bilinen karaciğer tetkiklerinin referans aralıkları içinde olması sağlıklı olduğunuzu göstermez. (mç) ayrıntılar yakında.

3.-Beyin

--İnsan beyninin karmaşıklığı inanılmazdır. 1.3 kg ağırlığındaki erişkin beyninin yaklaşık %78i su dur. Beyinde yaklaşık 10 üzeri 11 adet nöron adı verilen sinir hücresi bulunur. Beyin vücut ağırlığının yalnızca %2 si kadar olmakla birlikte, vücudun dinlenme enerjisinin %20 sini kullanmaktadır.

(Not—Nöronlar çok fonksiyonel olmalarına karşılık, sayı olarak glial hücrelerin onda biri kadardır.)

BEYİN yönetim merkezidir. Vücutta oluşan olumlu olumsuz her şey den etkilenir ve her şeyi etkiler. Vücuttaki bütün hücreler gibi beyin hücreleride farklı seçici geçirgendir. (Hücre seçici geçirgenliği, hücrelerin hem fonksiyonu, hemde korunması içindir.) Beynin cehaletten başka bariyeri yoktur. COVİD19 ve mRNA aşıları er geç etkilenen kişilerin, etkilenen hücre grubunun konum ve fonksiyonuna göre beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyecektir. (mç)

COVİD19 kişilik bozukluklarına neden olur. Bilim çevrelerine göre benzerlikler ve farklılıklar içeren 10 farklı kişilik bozukluğu vardır.

Bir kaçı;

A .-Tuhaf exantrik (paranoid, şizoid, şizotipa)

B.-dramatik duygusal, tutarsız (Antisosyal, borderline, histrionik, narsistik)

      ***Narsistik kişilik bozukluğu olanlar devasa egolara sahiptirler. Eleştirilmeye tahammülleri yoktur. Kendilerini çok üstün görürler, başarılı zamanlarda kendilerine yakıştırılan, kral, imparator, padişah gibi lakapları gerçek sanırlar. Onlarsız dünyanın dönmeyeceğini düşünürler. Onlara hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz, başarısızlık asla onların kusuru değildir.)

c.-Anksiyete, ürkeklik (çekingen, bağımlı, obsesif-kompulsif kişilik bozuklukları)

4.- Üreme ve cinsel aktivite

Üreme ve cinsel aktiviteyi gerçekleştiren hücreler ergenlik döneminde oluşurlar. COVİD19 etkilediği hücreler de, ergenlik döneminde oluşurlar. COVİD19 geçirenler ve m RNA aşısı olanlarda, üreme ve cinsel fonksiyonlar COVİD19 dan olumsuz etkilenirler.  

NOT; --Üreme organizmaların en hassas işlevidir. Gelişim sırasında, veya çoklu hücre ölümlerinde yazılımı etkileyen her değişiklik, organizmalarda üremeyi engelleyerek veya organizmanın ölümüne neden olarak, türlerin korunmasını sağlar. (YARADILIŞ ve YAŞAM MUCİZESİ) (mç)

5.-Kalp; 

***Kalp kası hücreleri insan yaşamının erken dönemlerinde henüz 23 günlük embrio iken, (3mm den daha kısa) tek ve çift nukleuslu olarak oluşurlar ve böylece kalp atmaya başlar. Kalp kası hücreleri yaşam boyu süren çok özel bir kasılmayı yerine getirmek için evrimleşmişlerdir. Kalp inanılmaz kasılabilir bir organdır. Bilim çevrelerine göre kalp kası hücreleri, yaşamın erken dönemlerinde oluştuğu için, örneğin kalp krizi sırasında oluşan hasara yanıt olarak yenilenmezler şeklindeki görüşü yanlış, temel bilimlere aykırı, bozulan her şey onarılabilir. Kalp kasında hasara neden olan en önemli etken, doğumsal bir anomali yoksa, kalbi besleyen damarlardaki hastalıklara bağlı olarak kalp kasının yeterince beslenememesidir.  Ayrıca her organda gelişen patoloji ve değişen aktivite kalbin çalışmasını etkiler. Özellikle ısı (vücut ve çevre) değişiklikleri, üzüntü, sevinç, solunum sorunları, obezite ve performans gerektiren her türlü etken kalpte hastalığa neden olur.  

                                                            *** (Molecular Cell Biology 6E) 

                                 (Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)                                                                                           

                                                                                 (mç)