Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

RNA'nın İşlevleri

RNA'nın İşlevleri

Salgında etkili olması mRNA yı aşı yapmaz. Aşı yeni nesilde olsa, eski nesilde olsa, sadece patojenin etkili olacağı hücre grubunda etkili olmalıdır. Nasıl çok sayıda patojenin etkin olduğu hastalıklarda aşı üretilemiyorsa, bütün hücrelerde olan bir molekülde aşı oluşturmada kullanılamaz. Biyolojik aktivite değişimi bir hücre grubunda olursa aşı etkisinden söz edilebilir. mRNA  bütün hücrelerde yaklaşık %5 oranında var ve mmmmRNA aşısı aşı mantığına aykırı olarak bütün hücrelerde BİYOLOJİK AKTİVİTE değişimine neden olur.

--Harika moleküller olan RNA lar, yazılımın şifresidir. (Her insan farklı bir yazılımdır) RNA lar gelecekte daha sağlıklı bir yaşamın programlanmasında (yazılımda) kullanılabilecekler, ama gelecekte.  Aşı oluşturmada değil.

mRNA aşı uygulamaları bilimsellikten uzak, ATEŞ ettikten sonra NİŞAN almaya benziyor, o da hedefe değil. (mç)

RNA bütün hücrelerde var.

**AŞI.-Bir patojenden elde edilmiş; aynı patojenin tehlikeli formundan kaynaklanacak hastalığa karşı korunma sağlamak amacıyla hazırlanan materyal. (=preparat)

Aşılar hafif şekerlemeler değildir, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler.

*--Aşı bir korunma yöntemidir ve bu yöntem karşılıksız değildir. Aşılar kalıcı veya geçici hücre kayıplarına neden olurlar.  (mç) 

mRNA aşısını değerlendirebilmek için RNA konusunu bilmek gerekir.

1--RNA bütün hücrelerde var.

2--RNA bölünebilen bir moleküldür.

3--mRNA ve proteinler sadece gerektiğinde üretilirler.

--Bu nedenle mRNA aşı için uygun bir molekül değil. mRNA aşı değil. Doğru yerde ve doğru zamanda işlem görmesi sağlanamaz.

--Üç tip farklı RNA molekülü ortak işlevlerini sitoplazmada gerçekleştirirler ve bütün organizmalarda protein sentezine katılırlar. RNA moleküllerinin bütün türleri, hem nukleusta hemde sitoplasmada çeşitli tipteki ribonukleoprotein partiküllerindeki proteinlerle ilişkiye girerler.

--RNA

1.- Haberci RNA (Messenger RNA)

2.-Taşıyıcı RNA

3.-Ribozomal RNA

*Ribonükleikasitlerin (RNA ların) bilinenen fonksiyonlarından bazıları.

a*-- Genleri kapatıp açabilirler,

b* --Saldırılara karşı hücreleri korurlar,

c*.-- Molekülleri değiştirebilir ve genetik bilgileri saklarlar.

d*- RNA nın ŞEKLI, hücre içindeki fonksiyonunu belirler.

e*--Bazı RNA lar küçük RNA lara bölünürler.

f*--Bazı RNA lar protein parçacıklarını birbirine bağlarlar.

g*--Bazı RNA larda DNA ya bağlanırlar.

h*- -RNAKendi kendini kopyalayan bir moleküldür.

i*--Mikro RNA lar spesifik mRNA ların translasyonunu baskılarlar.

j*--Çift zincirli RNA, lar kendisiyle aynı diziyi içeren bütün hücresel RNA lerin parçalanmasına neden olurlar.

Ve bilinen diğerleri

1.—Nükleikasitler ‘’Beyin ve merkezi sinir sistemi’’ benzeri görev yaparlar. Nükleikasitler, doğru zamanda ve yerde proteinleri yapmak için kodlanmış bilgi taşıyan yaşamın en önemli makromolekülleridir.

NOT.- Nöronlar arasındaki sinapsislerde bazı özgül mRNAlar yerleşiktir. Buralarda yerleşik mRNA ların korunması öğrenme ve hafızada rol oynayan sinapsislerin korunabilmesi için gereklıdir.

2.--Hücrelerde, DNA dışında bulunan diğer genetik materyal RNA olup bu molekülün %80 i ribozomlar da bulunur. RNA molekülünün birinci görevi, DNA daki saklı genetik bilgiyi aminoasit dizileri halinde proteinlere çevirmektir.

3.--Mesajcı RNA ( =m RNA), transkripsiyon (=yazılım) olayında görev alır. DNA da bulunan genetik bilginin bir proteine çevrilmesinde rol oynar.

4.--DNA nın işlev görmesi için proteinlere, proteinlerinde var olmak için DNA ya ihtiyaçları vardır. RNA iki işi yapabiliyor;

1.Bilgi saklamak,

2.Kendini kopyalayarak hücreleri canlı tutmak ve böylece yaşamı devam ettirmek.

***5.--RNA lar, hem DNA nın, hemde proteinlerin yaptıklarını, hatta daha fazlasını yapan çok yönlü hücresel makinelerdir. Bazı bilim insanları RNA ları DNA ile proteinler arasında sadece bir haberci olarak görme yanlışına düşmüşlerdir.

6.--m RNA ların, çekirdekteki genetik kodları kopyalayabilmesi DNA ya bağlıdır.

7’’’’.--Son zamanlarda RNA ların, gen düzenleyen bir tipi keşfedilmiştir mikroRNA (miRNA).

Mikro RNA ların büyük çoğunluğunun işlevi henüz tam bilinmiyor. Son çalışmalar bütün insan genlerinin üçte birinin çeşitli dokulardan izole edilen yaklaşık 1000 mikro RNA,  tarafından düzenlendiği şeklindedir. Eğer miRNA ların çoğu gerçekten bu işlevlere sahipse, Yaklaşık 25.000 insan geninin önemli bir bölümünü (miRNA) genleri oluşturuyor demektir.

--Memelilerde yaklaşık 1000 tane kodlamayan küçük, çift iplikli düzenleyici RNA (mikroRNA olarak adlandırılır) tanımlanmış olup mikro RNA aracılı gen düzenlenmesinin hücre sinyal iletimi, hücre yaşaması kalp ve beyin gelişimi ve kanser gibi pek çok hücresel olayda önemli rol oynadığı gösterilmiştir. ***Herbir mikro RNA nın birçok m RNA hedefi vardır ve insan genlerininin yarısından fazlasınının mikro RNA lar aracılığı ile düzenlendiği tahmin edilmektedir.***

NOT; kodlanan 25.000 insan geni bilgisi ve fonksiyonu yanlış. Genlerle ilgili şimdi konuşulanların çoğu bilgi değil masal. Yanılt kazan (mç) 2022de,

8.--Bütün RNA ve DNA molekülleri vücudumuzda gelişerek  (evrim) fonksiyon görmeye devam ediyorlar. (Yazılım)

9.--DNA kararlı moleküldür, genetik bilgiyi saklar. RNA ise DNA dan aldığı bilgiyi protein üretebilmek için RİBOZOM a götürür. Aslında bir genin protein ürünü, mRNA protein sentezinin başlangıcından parçalanmasına kadar, ömrün her aşamasında düzenlenir. Bu nedenle genetik düzenleyici işlemlerde DNA kadar RNA da etkilidir.

10.--(DNA) da depolanmış bilgi, genler tarafından düzenlenir ve transkripsiyon sürecinde, ribonükleikaside (RNA) kopyalanırlar.

11.--DNA protein sentezi için bilgi depolamasına ve mRNA, DNA da kodlanmış bilgileri taşımasına rağmen yaşamda pek çok biyolojik aktivite PROTEİNLER le gerçekleştirilir.

12.-- tRNA sitoplazmada protein üretir. DNA dan bilgi akışı öncül m RNA da olur. Bu işlem çekirdekte başlar.

13.--mRNA lar bir hücrenin bütün parçaları ile iletişime geçip gerekli proteinleri gerekli zamanlarda bişikletbirlikte üretirler. Bir mRNA, kodladığı proteine çevrilmeden önce, nukleus dışına sitoplazma içine taşınmalıdır.

14.--Nöronlarda hücre gövdesinde nukleustan uzak sinapslardaki spesifik mRNA ların lokalizasyonu, öğrenme ve hafızada önemli işlev görürler.

--Hem DNA hemde RNA konusundaki bilgilerimiz, henüz emekleme aşamasında, yani yetersizdir. (mç) Bu kadar önemli ve çok sayıda işlevleri yerine getiren ve bütün hücrelerde bulunan RNA nın, aşı oluşturmada kullanılması, her yaş grubu için riskler içerir. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzu oluşturan trilyonlarca hücrenin uyumlu çalışması ciddi bir iletişim ve iş birliği gerektirir. İnsan vücudu tüp değil. Bir moleküldeki bir atomun yer değiştirmesi bile BİYOLOJİK AKTİVİTEyi değiştirir. (mç) Thalidomid faciası unutulmamalı.