Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Sporcularda Kolay Sakatlanma, Geç İyileşme – COVİD19 ve mRNA İlişkisi

Sporcularda Kolay Sakatlanma, Geç İyileşme – COVİD19 ve mRNA İlişkisi

*İnsan yaşamının en temel ve basit biçimine hücre denir. Yaşamda her şey hücrelerle, hücrelerde gerçekleşir. İnsan gibi karmaşık organizmalar, gelişen, farklılaşan hücrelerin tür ve cinslere göre, belli bir planla (=yazılım) bir araya gelmeleri ile oluşurlar.

*İnsanlar benzer fonksiyonları, farklı hücre grupları ile farklı gerçekleştirirler. Her patojen, her insanda hastalığa neden olmaz. Patojenler hastalıklara neden oldukları kişilerin bütün organlarında ve organları oluşturan hücre gruplarında hastalıklara neden olmazlar. Aksi durumda yaşam mümkün olmazdı. Hastalık seyrini ise; hücre grubunun şekli konumu, yoğunluğu ve fonksiyonu belirler.

(Benzer, farklı demektir.)

--Cehalet içinde yaşamak, bilgiyle yaşamaktan kolaydır, şanslı olanlar cahilce yaşamaya devam ederler. (Paul ARDEN)

COVİD19 geçirmiş veya mRNA aşısı olmuş herkesin, özelliklede sporcuların kolay sakatlanma ve geç iyileşmelerinin nedeni;

  1. COVİD19 hücre ölümüne neden olararak,
  2. mRNA aşısı ise, mRNA bütün hücrelerde olduğundan,

       biyolojik aktivite değişimine neden olurlar. Biyolojik aktivite değişimi fonksiyon sırasında kısa devrelere, kısa devreler nekrozlara, nekrozlar sakatlanmalara ve iyileşme sürecinin uzamasına neden olurlar.

COVİD19 çok ciddi bir hastalıktır, enaz bir hücre grubunun ölümüne neden olur ve etkisini hücre grubunun olduğu bütün doku ve organlarda gösteriri. Covid19 etkisi en çok akciğerler, karaciğer, kalp, beyin ve üriner sistemde görülür. Kolay sakatlanma ve geç iyileşmelerin nedeni CORONA VİRÜSÜN covid geliştirdiği kişilerin organ ve dokularındada hücre ölümlerine neden olarak, biyolojik aktivite değişikliğine neden olmasıdır. Kolay sakatlanma ve geç iyileşmelerin nedeni budur. Covid19 etkisi hücre gruplarının konum, şekil, yoğunluk ve fonksiyonuna göre değişir.

Ağır COVİD geçirmiş kişilerin beyin hücrelerindeki ölümler, algılama kusurlarına, güçsüzlük, hafıza kaybı ve öğrenme yetersizliklerine neden olurlar. Bu etki hücre sayısı ve hücreler arası iletim azaldıkça artarak devam eder. Benzer etkiler, mRNA bütün hücrelerde olduğundan, mRNA aşısı olmuş kişilerdede farklı zamanlarda biyolojik aktivite değişimine göre görülür.

***RNA aşı çin uygun molekül değil, bu nedenle mRNA aşısı denilen ekstreler aşı değil.

Muhtemelen yaşamın moleküler anahtarı olan RNA larla ilgili bilgiler; RNA nın işlevleri (Bak veb site)

*RNA gerektiğinde bölünebilen bir molekül olduğundan mRNA aşısından etkilenme düzensizdir. mRNA aslında aşı değildir, etkisini moleküler yapıda değişikliğe neden olarak, biyolojik aktiviteyi değiştirerek gösterir. Ayrıca mRNA bütün hücrelerde olduğundan mRNA aşısı denen etken bireyin bütün hücrelerini etkiler. Hastalık etkeni patojenlerse başlangıçta sadece bir hücre grubunda hastalığa neden olurlar.

COVİD19 ve mRNA aşıları pek çok yıldız sporcu, yönetici ve bilim insanının yıldızını geçici veya kalıcı olarak etkileyecektir.

*Pandemi süresinin uzaması ve karşılıklı bulaştırma ile latent virüslerin reaktivasyonu patojeniteyi artırır. Süper bulaştırıcı diye bir şey yok. Bulaştıran kişinin hastalıkları ile bulaşan kişinin hastalıklarının oluşturduğu bileşenler, patojeniteyi belirler.

*COVİD19 gelişecek hücre grubu olmayan kişilerde ve çocuklarda, corona virüs bulaşması ve mRNA aşıları, latent virüs gelişimlerine, latent virüslerin bir etkenle aktif hale geçmesi ise, latent virüs reaktivasyonlarına neden olatak PSEUDOCOVİD geliştirirler. Pseudo virüs gelişimlerinde PCR testleri pozitif çıkar.

COVİD19 nüfusa oranlandığında çok az kişide gelişir, buna karşılık çok ciddi bir hastalıktır.

NOT; Daha fazla bilgi için veb site; Latent virüsler ve organlarda covid etkisi.

*COVİD19 latent virüs birikimleri, gelecekte özellikle şimdiki çocuklarda olmak üzere, bütün insanlarda, reaktive olduklarında çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacaklardır.

COVİD19 tanı yöntemleri bilimsellikten uzak.

1.-PCR test pozitifliği kişinin mutlaka COVİD19 olduğunu veya negatifliği olmadığını göstermez.

2.-Radyoloji çok gelişmiş olmasına karşılık tespit ve yardımcı tetkiktir.

*Gelişimini tamamlamış kişilerde, çoklu COVİD19 tanılarıda, PSEUDOCOVİD olgularıdır. İkinci veya üçüncü COVİD19,  SÜPERMENİ bile geri dönmemek üzere KRİPTONA gönderir.

NOT; Ergenlik öncesi çocuklarda COVİD19 a neden olacak hücre grubu henüz oluşmamıştır. Bu nedenle çocuklarda covid19 gelişmez. Ergenlik öncesi çocuklardaki PCR test pozitiflikleri pseudocovid olgularıdır. Çocuklarda sakatlanma ve iyileşme süreci covid19 gelişmediği için corona virüsten etkilemez.

PCR test pozitif hastaların çoğu, pseudocovid olgularıdır. Pseudocovid olguları nezle tarzında seyreder yaklaşık 5-10 günde iyileşme gerçekleşir ama sık tekrarlanır. Bu olgular latent virüs reaktivasyonu ile gerçekleşen pseudocovid olgularıdır. Coronavirüs bulaşıpta hastalık gelişmeyen kişiler gibi, mRNA aşısı olmuş kişilerde RNA bütün hücrelerde olduğundan, latent virüs gelişim veya reaktivasyonlarına neden olurlar.

Sakatlanmalar ve geç iyileşmeler

1.-VİRÜSLER hücreleri parçalayıp dokuları tahrip ettiklerinde, enfekte olan hücrelerin parçalanması sonucunda ortama salınan organeller etkilerini dokuların yapısını bozarak gösterirler.

2.-Kalıcı etkili aşılar patojenin etkili olacağı hücre grubunun ölümüne neden olduklarından fonksiyon kaybına neden olurlar.

3.-Geçici etkili aşılar ise patojenin etkili olacağı hücre grubunun moleküler yapısını bozarak, aşının etkili olduğu dönemlerde biyolojik aktivitede eksilmelere neden olurlar. Bu dönemde performans düşüşü nedeniyle sakatlanmalar artarken iyileşme süreci uzar.

4.-Travmalarda, yoğun hücre ölümlerine neden olurlar.

*Bu dört (4) hücre ölümüde APOPTOZ dışı hücre ölümleridir. Apoptoz dışı hücre ölümleri ile oluşan toksik materyal, ECM in moleküler yapısını bozarak doku ve organlarda yetersizliklere neden olurlar. Bu etkileşimler travma etkisini artırırken, onarım (=iyileşme) sürecinide uzatırlar.

**Hücre ölümü iki süreçten biri yoluyla meydana gelir.

1.-Apoptoz;

Apoptoz fizyolojik bir süreçtir. Hasarlı hücrelerin elimine edilmeleri apoptozun önemli bir fonksiyonudur.

2.-Nekroz;

Nekroz hücre ölümleri sonucunda gelişir. Hücreler parçalanarak öldüklerinden, enzimleride içeren bileşenlerini extraselüler ortama salarak doku fonksiyonlarının bozulmasına neden olurlar.

Patolojik bir süreç olan NEKROZ (doku hasarı ve enflamasyonla sonuçlanan) travmatik bir süreçtir.

Nekroz varlığı ise sakatlanmayı kolaylaştırırken iyileşmeyi geciktirir. Nekroz gelişimi DNA nın sarmal yapısında kopmalara, DNA nın nükleotidlerinin ayrılmasına ve hatalı nükleotid birleşmelerine neden olur. Hatalı nükleotid birleşmeleri DNA nın elementlerinde kısa devrelere, kısa devreler mikropatlamalara, mikropatlamalar DNA da mutasyonlara neden olurlar.

Patojenite;

*Bir bireyde herhangi bir fonksiyondaki hücre grubu sayısı (=çeşidi) fazlalığı patojeniteyi azaltırken, hücre grubu sayısı azlığı, patojeniteyi artırır. Güç ve etkinlik her zaman avantaj sağlamaz. Güçlü olmayı sağlayan yapılarda gelişebilecek patolojilerde ise tam tersi patojenite artar. Bir diğer etken ise lenfatik sistemin fonksiyonudur, buradada lenf nodu sayı ve etkinliği sağlamlığı artırırken, eksikliği azaltır. Hangi nedenle olursa olsun lenf nodu diseksiyonları hastalıkların yaygınlaşmasını ve yaşlanmayı öne alır.

*Hiçbir patojen hiçbir zaman her insanda ve o insanın bütün hücre gruplarında hastalığa neden olmaz. Olsaydı hastalıklı yaşam mümkün olmazdı. (mç)

ETKİLEŞİMin biyolojisi;

1.-Asetilkolin reseptörleri

2.- ECM (ekstracelüler matrix)

1.-Asetilkolin reseptörleri;

Asetilkolin.- Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka tür bir hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallara verilen isim.

Nötotransmitter. Kimyasal bir sinapsta, presinaptik bir nöron tarafından salınan sinyali postsinaptik hücreye ileten hücre dışı sinyal molekülü.  

Asetilkolin özellikle sinir kas bağlantılarında etkin olan nörotransmiter. (uyarıcı ve önleyici olabilir.)

**COVİD19 geçirenlerde, vede mRNA aşı sı olanlarda, kas ağrı ve güçsüzlüklerinde NİKOTİNİK ASETİLKOLİN reseptörlerindeki yetersizlikler etkenlerdendir.

*Asetil kolin reseptörleri kalp atışında, kan basıncının düzenlenmesinde, hava yollarındaki düz kasların kasılmasında, vücut ısısının ayarlanmasında motor ve duygu kontrolünde, hafıza öğrenme gibi daha karmaşık olayların düzenlenmesinde rol alır.

*Asetilkolin reseptörlerinin eksikliği; şizofreni, epilepsi, uyuşturucu bağımlılığı ve Alzheimer gibi hastalıklardaki güçsüzlük, hafıza kaybı ve öğrenme yetersizliklerindede görülür.

--Kas hücrelerinde bulunan, nikotinik asetilkolin reseptörleri nöromüsküler bağlantı yerlerinde kas kontraksiyonlarını kontrol ederler. Kas kasılmasının bir motor nöronla uyarılması birçok sinaptik kesecikten neredeyse eş zamanlı asetilkolin salgılanmasını gerektirmektedir. (Asetilkolin sinir kas bağlantılarında işlev görür.) Kimyasal sinyaller bilgiyi bir nörondan ötekine, bir kasa ya da başka bir hedef hücreye taşırken, elektriksel sinyaller ise bilgiyi sinir hücreleri boyunca taşırlar.

2.- ECM (ekstracelüler matrix)

Dokular sadece hücrelerden oluşmazlar. Doku hacimlerinin çok önemli bir kısmını, ekstraselüler matrix oluşturur. ECM hücrelerin arasında bulunan ve onları destekleyen kompleks bir yapıdır. Bağ doku ECM içine gömülü hücrelerden oluşur. ECM in özellikleri, dokunun özelliklerini belirler. ECM in protein ve polisakkaritleri dokuların hücreleri tarafından salgılandıkları için, selüler ve ekstraselüler maddeler, farklı dokularda farklı oranlarda ve farklı şekillerdedir. Fonksiyonlerı bulundukları dokulara ve kişilere göre değişir. Örneğin tendonlara güç katarken, böbreklerdeki filtrasyonlara katılırlar, derinin yapısını ve şeklini belirlerler.

COVİD19 ve biyolojik aktivite değişimine neden olan mRNA aşıları, ECM in yapısını değiştirerek işleyişini bozar. Bu değişim, insanlarda performans düşüşlerine kolay ve sık sakatlanmalara iyileşme sürecininse uzamasına neden olur. Bütün vücut dokularının önemli bir bileşeni olan ECM proteinler ve karbonhidratlardan oluşur.

ECM;

*ECM hücre hareketine yön verir ve gelişimsel olaylar için sinyal üretir.                                       

*Dokular ve hücreler fonksiyonları ECM le birlikte gerçekleştirirler.

*Epitelyal doku az miktarda ECM ten oluşurken, bağ doku daha çok ECM ten oluşur.

ECM en temel görevi, tam olarak dokuyu bir arada tutmaktır. ECM moleküllerindeki değişiklikler bir hücrenin çevresi ile olan etkileşimlerini değiştirirler. Hücre - matriks ve hücre - hücre etkileşimindeki aksaklıklar dokularda yıkıcı sonuçlara neden olabilirler.

ECM hücreler tarafından sentezlenmesine rağmen, son bilgiler ECM in hücrelerin davranışlarını önemli ölçüde etkilediği şeklindedir.

ECM üç ekstraselüler makromolekül kategorisinden oluşur.

1.-Proteoglikanlar

2.-Fibröz proteinler.

3.-Adhezif proteinler.

1.-Proteoglikanlar (basınçlı, darbeli güçlere karşı direnç sağlarlar.

2.-Fibröz proteinler. (kollajen ve elastin içerirler.)

   *Hücrelerin yapısal işlevlerinin çoğu proteinler tarafından gerçekleştirilir.

a)-Kollajen; İnsan vücudundaki en yaygın protein olan kollajen kayma gücüne karşı dirençli olan protein fiberlerini oluşturur, kemik, tendon ve derideki başlıca protein türüdür. Tendonlardaki kollajen demeti mukavemeti sağlar. Kemikteki kollajen fiberleri, herhagi bir yönden uygulanacak mekanik kayma gerilimine karşı direnç oluştururlar. ECM içindeki kollajen destek ve güç sağlar. Kollajen 28 farklı türden meydana gelen bir protein ailesidir. Tüm kollajenler birlikte vücut protein kütlesinin %25 ini oluştururlar.

Kollajen ve elastin bağ dokunun olduğu kadar deri ve kan damarı duvarlarınında önemli bileşenlerindendir. Doku hasarları, dokuların fiziksel özelliklerini değiştiren anormal fibröz proteinlere neden olabilirler ve dokuların fonksiyonlarını bozarlar, sonuçta kan damarları kırılgan hale gelir, çürükler oluşur, iyileşme yavaşlar.

b)-Elastin, ECM içindeki diğer önemli fibröz protein elastindir. Derinin damarların ve ciğerlerin yırtılmadan esneyip eski haline gelmelerini sağlar.

Kollajen ve elastin dokularda önemli yapısal görevleri yerlerine getirirler, bu nedenle artmaları, eksilmeleri veya yapılarının bozulması hastalık la sonuçlanır.

3.-Adhezif proteinler. (Fibronektin ve lamin içerirler.)

Fibronektin ve laminin,

a)ECM in onarımında

b)Hücre adezyonu ve büyümenin yönlendirilmesin de,

c)Hücre şeklinin değiştirilmesinde rol oynar.

Proteinler; Proteinlerin çoğu, (binlerce kimyasal reaksiyonun hızını artırarak) katalizör olarak görev yapan enzimlerdir. Yaşamın işleyişinde son derece etkindirler.

*Herhangibir proteinin azlığı veya fazlalığı kas dokusunda dejenerasyon lara neden olur. Tıpkı su eksikliğinde çiçeğin kuruması, fazlalığında ise çürümesi gibi. Vücut fazlayı atamaz, fazlayı atabilseydi eksiği tamamlardı.

*Glikoproteinler matriksin ve hücrelerin sıralı dizilmesinden sorumludurlar.

KÜPE

*Hücre ölümleri, temas hücre değişimleri, atık oluşumu ve biyolojik aktivite değişimleri vbg etkenler organizmada doku ve sonuçta fonksiyon kayıplarına, fonksiyon kayıpları zorlanmalara, zorlanmalar sakatlıklara neden olurlar. Biyolojik aktivite değişiklik ve kayıpları geç iyileşme veya iyileşememelerin nedenir. Bilim dışı tedavi yöntemleri (sözde destek tedavileri) ve ağrı kesiciler, sorunların büyüme nedenidir.

Sporcular tamamen iyileşmeden, özelliklede ağrıkesici kullanarak asla oynamamalı ve kapasitelerini zorlamamalılar. Ağrı hastalığın pusulasıdır, çok ağrının nedeni az ağrıdır. Ağrı kesiciler pusulayı bozar.

Jean de La FONTEN 1621 – 1625 neden yaşıyor düşündünüzmü.

*Fedakarlık yapmayan, ihanete uğramaz. (mç)

Bildiklerinizi unutun.

YAŞAMDA HERŞEY AMA HER ŞEY HÜCRELERDE ve HÜCRELERLE GERÇEKLEŞİR.