Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Tonsil ve Lenf Nodu Diseksiyonları

Tonsil ve Lenf Nodu Diseksiyonları

--Lenfa ve Lenfatik sistemin temel fonksiyonu, vücudun çeşitli dokularındaki sıvıları, kan dolaşımına döndürerek sıvı dengesini ayarlamaktır. Dengenin bozulması hastalık nedenidir. Lenfatik sistem kalbin pompa görevi yaptığı kan dolaşımının aksine kendi pompalama aktiviteleriyle sıvının bölgesel lenf nodlarına ve devamında venöz dolaşıma geçişini sağlayan damarlar, organlar ve hücreleri içeren bir sistemdir.  

--lenf nodları; Antijenleri vücudun her yerinden toplayıp, en uygun kişisel immün yanıtın oluşması için filtrelendiği yerlerdir. Hastalık etkeni patojenler ve toksinlerin kontrolsüz bir şekilde vücuda yayılımını önlerler. Bilinenin aksine lenf nodu şişmelerinin (patolojilerinin) nedeni, kanserlerden çok infeksiyonlardır.

**LENF nodlarının foksiyonları:

1-Yabancı ve zararlı moleküllerin filtrelenme süzülme yeridir.

2-Lenfositler lenf nodlarında üretiler. (lenfositler=beyaz kan hücreleri)

3-Bakteri, toksin ya da ölü hücreler gibi yabancı maddelerin kontrolsüz bir şekilde vücuda yayılımını önlerler.  Atıkların toplanma ve arıtma merkezleridir.

--İnsan vücudunda kişilere göre değişen yaklaşık 500 ile 1000 arasında lenf nodu vardır. Lenf nodu sayısı ne kadar çok ve fonksiyonelse, kişi o kadar sağlıklı olur. (mç)

--Her bir lenf nodu grubu belirli bir doku, yapı veya bölgelerden sıvıyı direne eder. Bir bölgedeki infeksiyon lenf kanalları yoluyla ilgili lenf nodlarına ulaşır. Lenf nodları yeterli ise orada filtrelenir ve patojenlerin engelsiz yayılımı önlenir. (mç)

--Lenf nodları; Küçük gruplar halinde bir arada bulunurlar ve hepsi kanallar aracılığıyla birbirlerine bağlanırlar. Lenf nodları daha çok; boyunda, koltuk altlarında, göğüs boşluğunda, karında ve kasıklarda kümelenmiş halde bulunurlar. Kalp, Akciğer, Karaciğer ve Böbrek gibi organların ve bazı kan damarlarının etrafında yoğun olarak bulunurlar.

Lenf nodlarının eksizyonu sebebi ne olursa olsun, hastalıkların daha hızlı yayılmasına ve lenf ödeme sebep olur. (mç) çözüm yakında.      

--Lenfatik sistem yetersizlikleri; lenf ödem, ateroskleroz, tümör metastazı, fibrozis, obezite, inflamatuvar barsak hastalıkları ve sepsis gelişiminin yanında, performans düşüklüklerine ve erken yaşlanmaya neden olurlar.

Lenf nodlarının eksizyonu lenfatik sistem yetersizliklerine neden olur.  

Lenf ödem.

Kuşkusuz lenfatik sistem hastalıklarının en önemli belirtisi lenf ödemdir. Ödem intertisyel sıvının, her organ veya dokuda aşırı birikmesi ile oluşur. Lenf ödeme daha çok kanser tedavilerindeki hatalar neden olur. Kanser cerrahilerinde lenf nodu diseksiyonları, radyoterapi ve kemoterapilerin fibrozise neden olması nedeniyle, lenf nodlarını tıkanması neden olur. Gerek lenf ödemin etkisi, gerekse lenf ödem gelişen hastaların özellikleri nedeniyle obezite lenf ödeme sıklıkla eşlik etmektedir.

Lenf ödemin en önemli komplikasyonu, tekrarlayan lenfanjit atakları, ateş yükselmeleri, kırgınlık, halsizlik, bulantı, kusma gibi genel semptomlardır.

Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan bir madde olup akyuvar, alyuvar ve trombositleirn yapıldığı yerdir. Alyuvarlar dokulara oksijen taşır, akyuvarlar infeksiyonlarla mücadele eder, trombositler ise kanamanın durdurulmasını sağlar. Kemik iliğini etkileyen tedaviler zamanla sağlığın bozulma nedenidirler.

Bazı organ ve dokularda sıvı toplanmasının en önemli sebebi lenfatik sistemin yetersizliğidir. Yetersizliklerde en önemli etken lenf nodlarının diseksiyonudur.  

Lenf nodlarına uygulanan cerrahi, radyoterapi veya lenf nodlarını etkileyen kemoterapiler palyasyon sağlasada, uzun dönemde sağlığın bozulma nedenidirler.