Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Virüsler

Virüsler

Virüsler; salgınlar ve grip mevsimlerinde hatırlansalar da, içlerinde Kanserlerin de olduğu, bilinen ve bilinmeyen pek çok hastalığın etkenidirler.  -Virüslerin temel yapısı, nükleik asit ve proteindir. Bu iki temel yapının bileşimine NUKLEOPROTEİN denir. Nükleik asit kısmı, virüs ün genomunu oluşturur. Virüs genomu, virüs türüne göre ya RNA ya da DNA özelliğindedir.

Virüsler RESEPTÖR proteinlere bağlanarak hücrelere girerler ve kopyalarını üreterek hücrelerin parçalanmasına neden olurlar. (Bilim çevrelerinin ortak görüşü.) Bu görüş çelişkiler içeriyor, parçalanan hücreler bütünlüklerini kaybettikleri için ölürler ve atık oluşur. Bugün pek çok tedavi, hastalık gelişen hücrelerin öldürülmesine odaklanmıştır, tedavi başarısızlıklarının nedeni budur. (mç) Bir virüsün yerini, daha güçlü bir virüs alabilir, daha güçlü olan, daha patojen olur diye bir kural yok, yeni virüs insanlarda hastalık etkeni olmayabilir. Zaten pandemiler böyle biter. ALLAH, isterse.  (mç)

COVİD19 hastalarının, karşılıklı bulaştırması, patojeniteyi artırır. Bulaşan sadece COVİD19 olmaz. Bulaştıran kişinin daha önce etkilendiği bütün patojenler (= LATENT Enfeksiyonlar) ve toksik atıklarda bulaşır. Patojen çeşitliliği daha çok hücre grubunun etkilenmesine neden olur ve patojenite artar. Süper bulaştırıcı, Süpermen kadar gerçek. Aynı fonksiyonu gerçekleştiren hücre gruplarının fazla sayıda patojenden etkilenmesi bulaşma ve patojenitede artışa neden olur. (mç)

Korunma.- Bütün dünyada; Bikini benzeri, deneme yanılma kapanmalar, kuralsız kurallar ve faz çalışmalı aşılarla PANDEMİ mücadelesi PİRÜS Zaferleri benzeri sonuçlara neden olurlar. Bütün patojenlerin etkili olduğu bir dönem vardır her şey gibi patojen etki de sona erer.  (mç)

Oxford’un ‘’Parson’s Pleasure’’ bölgesindeki genelde çıplak girilen Cherwell nehrinde yüzen bir profesörün hikayesi…. Profesör tam nehirden çıkmak üzereydi ki, bir gurup öğrencisinin kayıkla geçtiğini gördü. Bunun üzerine havlusunu başının etrafına sardı. (Paul ARDEN)

Kanserlerin yaklaşık %20 si bana göre daha çok, bilim çevrelerince, RETRO Virüslerin onkojenik v-rsc geni taşıdıkları için kanserlere neden oldukları, genel kabul görse de, ONKOJENİK OLMAYAN HER HANGİ BİR NESNE YOK. Örneğin kök hücreler kanserlerin gelişimine neden olabilecekleri gibi, kanserlerin gelişimini önler ve tedavi edebilirler. (mç)

Patojenite: Patojenlerin, (bakteri virüs vbg) hastalık geliştirebilmesi için TEK KURAL; Reseptörlerin, patojeni konakçı hücreye taşıması ve konakçı hücrede değişikliğe neden olması ile gerçekleşir. Bireyde patojenin etkileyeceği konakçı hücre varsa hastalık gelişir, yoksa hastalık gelişmez. Hastalığın seyri, konakçı hücrenin konumuna, yoğunluğuna ve fonksiyonuna vbg pek çok etkene göre değişir.

Virüslerin neden olduğu hastalıklardan bilinenler

Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar; çiçek, suçiçeği, kızamık, kuduz, sarılık, nezle, grip, zatürrenin bazı tipleri ve bilmediğimiz pek çok hastalık. Virüsler direkt hastalık etkeni oldukları gibi pek çok hastalıkta yardımcı hastalık etkenidirler. Farklı virüslerin aynı veya temas hücre guruplarına ortak etkisi, kötü prognoz nedenidir. (Çoklu patojen etki)

Virüs, kanser ilişkisi

Virüslerin, neden olduğu bilinen kanserlerden bilinen bazıları;

Hepatit B ve C virüsleri, dünyada kanserlere bağlı ölümler içinde, üçüncü sırada yer alan karaciğer kanserlerinin başlıca nedenidir.

Merkel hücre polyoma virüsü (Merkel hücreli karsinom)

Papilloma virüsleri (serviks kanseri ve diğer anogenital kanserler)

Epstein – Barr virüsü (Burkitt lenfoması ve nazofarenks karsinomu)

Kaposi sarkomu – ilişkili herpes virüs (Kaposi sarkomu)

Erişkin T hücreli lösemi nedeni (bir Retro virüs olan T hücre lenfotropik virüstür)

HIV virüsü de AIDS’li hastalarda immün yetmezlik sonucunda gelişen kanserlerden dolaylı olarak   sorumlu dur. Bu bilgi doğru değil AIDS nedeni ve tedavi. (Yakında 2022 mç)