Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Yanlış Bilinenler

Yanlış Bilinenler

● - PLASEBO

Bilimsel çalışmalarda, etkinlik belirlemede, suyun etkisiz olarak düşünülmesi yanlışların başlangıcıdır. Su yaşamın en önemli molekülüdür. (mç) --Kişilere ve kişilerin hücrelerine göre değişmekle birlikte, hücrelerin ağırlık olarak %70 ile 85 i, vücut ağırlığının ise %40 ile75 sudur. Bu değerler yaş, cinsiyet ve obezite ile değişmektedir.---Su, insan vücudundaki tüm süreçler için çözücüdür. ---Su besinleri hücrelere taşır.---Hücre içine giriş çıkışla, hücre hacmini belirler.---Atık ürünleri idrar yoluyla uzaklaştırır.---Terleme yoluyla, vücudun soğumasını sağlar. Clinical Chmistry  (Bıshop, Fody, Schoeff)  (mç)*--Plaseboda çok az su veriliyor, etkisi olmaz veya önemsiz görüşü yanlış. Herhangi bir moleküldeki bir atomun yer değiştirmesi bil, molekülün biyolojik aktivitesini değiştirir.*--Yaşamın işleyişinde az çok veya yeteri kadar bilim değildir. Bir molekülün farklı izomerleri, farklı biyolojik aktivite gösterirler.--Hücre doku ve organizmanın düzgün fonksiyonu, en küçüğünden en büyüğüne yapıyı oluşturan moleküllere bağlıdır. Su yaşamın en önemli molekülüdür. Yaşam için tek bir protonun (H+) kimyasal etkisi, yaşamsal dev bir DNA molekülü kadar gerekli (önemli) olabilir. Moleküllerin birbirleri ve su ile kimyasal ilişkisi yaşamın doğasını belirler.

(Molecular Cell Biology 6E)     

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

(mç)

(Lippincott’s Illustrated Reviews)

(Nalini Chandar, Susan Viselli)

● - ANTİOKSİDAN

Kendi kendine oksitlendiğinde, oksidasyonu engelleyici her madde diye tarif ediliyor. (Öncelikle,  kendi kendine ve sebepsiz oksitlenme olmaz, temel bilimlere aykırı.)  Bilim çevrelerince (E) ve (C)vitamini örnek olarak gösteriliyor, ölçü ne her şeyin azı ve çoğu hastalık nedeni, vücut kitle endeksi veya referans aralığı, asla sizin için doğruyu göstermez ve yanılgılara neden olur. Tüpte gerçekleşen hiçbir reaksiyon, insan vücudunda birebir gerçekleşmez. Tüp veya tüpteki deneyler aynı, insanlar 8 milyar ve farklı. (mç)

● - LENF NODU DİSEKSİYONLARI

LENFATİK SİSTEM Lenfa ve Lenfatik sistemin temel fonksiyonu dokuların sıvı dengesini ayarlayarak, vücudun çeşitli dokularından sıvıları kan dolaşımına döndürmektir. Her bir lenf düğümü grubu belirli doku, yapı veya bölgelerden sıvıyı direne eder. Bir bölgedeki enfeksiyon lenf kanalları yoluyla ilgili lenf düğümlerine ulaşır.  Her lenf düğümü grubu yabancı ve zararlı molekülleri filtreleyerek bariyer oluşturur ve atıkları toplama ve arıtma görevi görür. Patojenlerin kontrolsüz vücuda yayılımını önler. Lenf düğümleri küçük gruplar halinde bir arada bulunurlar ve hepsi kanallar aracılığıyla birbirlerine bağlıdır Lenf sıvısının toplam hacmi kanın toplam hacminin üç katından fazladır. Lenf düğümleri, antijenleri vücudun uzak bölgelerinden toplayıp en uygun inmün yanıtın oluşması için immün sisteme sunulduğu filtreler olarak düşünülebilir. (İmmün sistem kelimesi yanlış, immünite kişisel) Lenfatik istem- vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasıdır ama bu savunma kişiseldir. Kan damarları gibi tüm vücudu dolaşan lenf=ak kan damarlarından oluşur. Bu lenf damarları içinde ak kan adı verilen lenfositlerden zengin bir sıvı dolaşır. Lenfatik sistemde tüm vücutta lenf düğümleri (nodları) bulunur. . Ayrıca lenfatik damarlar dokular arası sıvının uzaklaştırılmasında kardiyovasküler sisteme yardımcı olurlar.  

LENFATİK ORGANLAR 1-Lenf nodları 2-Lenf damarları 3-Dalak 4-Tonsil 5-Peyer plaklarını kapsar.

LENF NODLARI – İnsan vücudunda kişilere göre değişen yaklaşık 500 ile 1000 arasında lenf nodu vardır. Bu nedenle lenf düğümlerinin ne sebeple olursa olsun eksizyonu hatalıdır. Lenf düğümlerinin alınması geçici olarak sağlıklı gibi görünse de, yoklukları hastalıkların tüm vücuda engelsiz olarak yayılma nedenidir. LENF nodları vücudun süzgeçleri ve barajlarıdır. Yakın lenf nodlarının kanserler nedeniyle alınması, kanserler dahil bütün hastalıkların hızlı yayılma nedenidir.   Bazı organ ve dokularda sıvı toplanmasının en önemli sebebi lenfatik sistemin yetersizliğidir. Yetersizliklerde en önemli etken lenf nodlarının diseksiyonudur. Lenf nodları, antijenleri vücudun her yerinden toplayıp en uygun kişisel yanıtın oluşması için filtrelendiği yerlerdir. Atık toplama ve arıtma merkezleridir. Lenfositler (beyaz kan hücreleri) lenfatik dokularda oluşur ve depolanır. Lenfositler yabancı hücreleri molekülleri mikropları tanımak ve onlara karşı antikor oluşturmak için programlanmıştır. Lenf kapillerleri, tüm vücut boyunca pleksus oluşturarak, intertisyel sıvıyı gerektiğinde absorbe ederler. Kalbin pompa görevi yaptığı kan dolaşımının aksine kendi pompalama aktiviteleriyle sıvının bölgesel lenf nodlarına ve devamında venöz dolaşıma akışını sağlarlar. Lenf nodlarının görev yapamaması veya sayısının azalması her türlü hastalığa zemin hazırlayarak performans düşüklüklerine ve erken yaşlanmaya neden olurlar.  Lenfositler lenf düğümlerinde toplanır, lenf damarları vasıtasıyla normal kan dolaşımına karışarak tüm vücutta dolaşırlar. Büyümüş lenf nodlarının en önemli sebebi kanserler değil, başta mikroplar olmak üzere atılamayan atıklardır. Akyuvarların işlevlerini gerçekleştirebilmeleri için kan dolaşımından ayrılıp dokulara girmeleri gerekir.   Lenfatik fonksiyonun bozulması, lenf ödem, ateroskleroz, tümör metastazı, fibrozis, obezite, inflamatuvar barsak hastalıkları ve sepsis gelişimine neden olurlar.

● - VARYANT

Mutasyonla gelişen yeni virüs. (Bilim çevreleri böyle demiş ama mutasyonla yeni virüs gelişmez, mutasyon değiştirir, geliştirmez.) (mç)               

Uzun süren pandemiler, karşılıklı bulaştırma ile patojeniteyi artırır ve GENETİK değişikliklere neden olabilirler. Pandemi süresi uzadıkça, karşılıklı bulaştırma ile latent virüsler aktif hale gelirler. Farklı coğrafi konumdaki ve sağlık sistemleri yetersiz olan ülkelerin latent virüsleri farklıdır ve patojenite açısından riski artırırlar.  Şu varyantı bu varyantı şeklinde konuşmaların bir anlamı yoktur.

Varyantlar hastalık etkeni virüslere bağlı olarak gelişmezler. Varyantların nedeni LATENT VİRÜSler(=ilave hastalık etkeni) ve toksik atıklardır. (toksik atıklar, tıkanma nedeni).

Varyant için aynı fonksiyonu gerçekleştiren başka bir hücre grubunun veya aynı hücre grubundaki başka bir reseptörün etkilenmesi gerekir.

● - MUTASYONLAR.

MUTASYON; Bilim çevrelerine göre mutasyon, bir canlının genomu içindeki DNA veya RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişimlere denir. Bu görüş yanlış, yaşadığımız evrende hiçbir değişim kalıcı değildir. Evren var olduğu sürece değişim devam edecektir. Ayrıca, ters mutasyonla hücre onarılabilir. Bir şey bozuluyorsa onarılabilir demektir, canlı cansız fark etmez.  Sadece teknoloji. (mç iki ay içinde)

Mutasyon için, zaman, etken ve en önemlisi de bir NEDEN gerekir. Sebepsiz mutasyon olmaz.(mç)

Bir patojen mutasyon geçirirse, patojenitesi değişir.

1.- Bu değişim bilinenin aksine, patojenin insanlarda hastalık etkeni olmasını önleyebilir.

2.- Bir patojende mutasyon gelişirse, hastalık geliştirdiği hücre grubunda artık hastalık geliştiremez.

3.- Hastalık geliştireceği hücre grubu insanlarda olmayabilir.

4.- Patojenite değişimi, artık farklı hücre grubunda hastalık etkeni olacağı anlamına gelir. Hastalık gelişecek hücre grupları insanlarda olmayabilir.

5.- Doğa Boşluğa izin vermez, güçsüz olanın yerini daha güçlü olan alır, daha güçlü daha patojen olur diye bir kural yok.

6.- Çok güçlü bir virüs insanlarda hastalık etkeni olmayabilir ve salgınlar böyle sona erer. (Allah isterse.)

Cehalet mazeret üretir. Elma varyantı, armut mutasyonu gibi. Yakında. Bildiklerinizi unutun. (mç)

Bir hücrenin moleküler yapısı değişince;

1.- Hücre çevresinden izole olur ve ölür. (atık ve nekroz oluşur.)

2.- Temas hücrelerinin moleküler yapısının bozulmasına neden olur. (fonksiyon kaybı ve yaşlanma)

3.- Moleküler yapısı değişen hücre grubu, daha önce etkilendiği patojenden etkilenmez, başka patojenlerin etki alanına girer. Benzer patojenler, benzer hücre gruplarında hastalıklara neden olurlar.

Bir hücrenin zamanından önce veya sonra bölünmesi, hücrenin farklılaşmasına neden olur. Farklılaşan hücre ya ölür, ya da mutasyonlara neden olur. Hücre bölünmesini hızlandıran destek adı altındaki mucizevi nesnelerin kullanımı, başlangıçta performansı artırsa da, gerçekte amaçlananın tam tersini yapar ve mutasyonlara neden olurlar.

Apoptoz, hücre değişimine neden olur, yenilenme sine değil. Apoptozda da hücre sayısı eksilmeye devam eder. (mç)

● - AKILLI İLAÇ

Bütün ilaçlar akıllıdır, doktor kadar. Akıllı ilaç kanser tedavisinde hedefe yönelik sonuç almayı sağlayan yöntem diye tarif ediliyor.

Öncelikle bütün tedavilerde amaç hedefe yöneliktir. Böyle bir yöntem 240 hücre grubumda, (insanlar yaklaşık 240 farklı hücre grubundan oluşurlar) kanser hastalarında işe yarıyorsa, bir hücre grubunda hastalık geliştirerek pandemiye neden olan COVID-19 da kesin çözüm olurdu. Akıllı ilaç üretmenin yanında, akıllı aşı üretmek çocuk oyuncağı kalır.

Yaşam hücreyle başlar, hücre her şeydir. Hücre ölümlerini hedef alan girişimler geçici palyasyon sağlasa da, TEDAVİ değildir, akıllı hiç değildir. (mç)

● - YAŞASIN YALAN

Hücre bölünmesini hızlandıran veya yavaşlatan (=kalori azaltılması veya artırılması) destek adı altındaki nesnelerin hesapsız, kitapsız rast gele kullanımı, gerçekte söylenenlerin tam tersini yapar. Program dışı hücre ölümleri, (yavaş veya hızlı=apoptoz dışı hücre ölümleri) nekrozlara ve atıklara neden olurlar. Hızlı veya yavaş hücre bölünmesi (=üremesi) DNA’nın sarmal yapısında kopmalara, nükleotidlerin ayrılmasına, hatalı nükleotid oluşumlarına DNA’nın elementlerinde mikro patlamalara, neden olarak, kanser dahil hastalıklara neden olurlar. Her insanın yaradılışı farklı yazılımdır. Yazılımdaki bozulmalar sağlığın bozulma nedenidir. (mç)

● - PATOLOJİK BOYUT

Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi kanserler kast edilerek söyleniyor ama, boyutla patoji farklı şeylerdir. Bütün hastalıklar nano ölçekte başlar. Lenf nodu büyümelerinin asıl nedeni kanserler değil enfeksiyonlardır. Lenfatik sistem var tüm insanlarda immün sistem se kişiseldir, sistem olarak isimlendirilmesi yanlış. Lenf nodları patojenler için süzgeçtir.

● - HASTALIKLARIN ORGAN ADILARI İLE İSİMLENDİRİLMESİ

Her hangi bir doku veya organda hücre grubu sayısı kadar farklı hastalık gelişir. İnsanlar yaklaşık 240 farklı hücre grubundan oluşurlar. Her insanın hücre grup sayı ve dağılımı farklıdır. Bireyde gelişen herhangi bir hastalık, herhangi bir organla sınırlı değil. Hücre grubunun olduğu bütün doku ve organlarda, hücre grubunun yoğunluk, dağılım, temas hücre farkı farklı bileşen oluşumuna neden olur, bu nedenle farklı etkilenirler.

● - TOPLUMSAL veya SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI;

Nüfusun %70 şinin aşılanması ile toplumsal bağışıklık sağlanacağını söylemek, pandemiyi bilmemenin yanında, KURBAĞA nın PRENS olması kadar gerçek.  

Her hangi bir patojen, bütün insanlarda hastalığa neden olmaz. Özelliklede virüsler son derece kısıtlı konakçı yelpazesine sahiptirler. Bilimde helede pandemilerde sürü bağışıklığı olmaz. (mç)

Toplumsal veya sürü bağışıklığı; Toplumda aşılananan veya hastalığı atlatan kişilerin, aşılanmamış veya hastalanmamış, kişileri koruması olarak tarif ediliyor. Akıl alır gibi değil, deli saçması desem, deliler bu kadar saçmalamaz. Aşılananlar manyetik alan oluşturarak aşısızları koruyor olmalı, şaka desem, şakada değil. Peki PANDEMİ nedir, nasıl gelişir.  

● - KANSER ve PATOLOJİ

Canlı cansız her şey, insanlar, bitkiler, hayvanlar, hemen her şey, tüm dünya, hatta tüm evren PROTON, NÖTRON ve ELEKTRONların farklı dizilimleri ile oluşmuştur.

Bizler tek bir hücrenin büyüyüp bölünmesi (2-4-8-16 gibi) ve fonksiyonlar için farklılaşması ile oluşuruz.  Hücre sayısı gelişimini tamamlamış sağlıklı kişilerde, erkeklerde yaklaşık 100 kadınlar da ise yine yaklaşık 80 trilyon kadardır. Hücreler farklı fonksiyonları yaklaşık 240 farklı hücre tipi (=grubu) ile gerçekleştirirler. Bütün hücrelerimiz yapısal bazı değerleri paylaşırlar. Organlarımız ortak ve farklı yüzlerce hücre gruplarından oluşurlar. Her hangi bir hücre grubunun fonksiyonu, konumuna göre (bulunduğu organa göre) değişir. Her yaş grubundaki insanlar arasında, trilyonlarca benzerliğin yanında katrilyonlarca da farklılıklar vardır.

İnsanlar farklı hücre gruplarından oluşurlar. Aynı fonksiyon, farklı kişilerde farklı hücre grupları tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle patojenlerden etkilenmeler farklıdır. Aynı doku ve organda hücre gurubu sayısı kadar farklı hastalık gelişebilir ve hepsi farklı seyreder. Farklı patojenler farklı hücre gruplarında hastalık geliştirirler. Bütün farklılıkların nedeni, hücrelerin farklılığı ve dizilimidir.  (mç)