Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Yanlış Bilinenler (2)

Yanlış Bilinenler (2)

Antioksidan

Kendi kendine oksitlendiğinde, oksidasyonu engelleyici her madde diye tarif ediliyor. Öncelikle,  kendi, kendine (sebepsiz) oksitlenme olmaz, temel bilimlere aykırı.  Bilim çevrelerinde (E) ve (C)vitaminin antioksidan etkisi konuşuluyor.  Ölçüsü ne, birileri için gereksinim olan bir nesne, birileri için gereksiz olabilir. Her şeyin azı ve çoğu hastalık nedenidir, oksijenin, suyun bile. Suyun azı kurutur, çoğu çürütür. Vücut kitle indeksi ile doz belirleme zaten yanlış. Orta çağ bilgisi. (mç)

Bizler, amino asitlerimizi, moleküllerden sentezleriz ya da tükettiğimiz, proteinlerin yıkımından sağlarız. Sentezleyemediğimiz ve sağlık için besinlerden almamız gereken temel (esansiyel, elzem) amino asitler sekiz (8) tanedir. Bunlarda garip isimli destek adı altında pazarlanan mucizevi besin veya nesnelerde değil, mısır ve fasulyededir.

Mucizevi nesneler, hücrelerin zamanından önce ve ya sonra bölünmesine neden olarak, farklılaşmasına neden olurlar. Farklılaşan hücreler çevrelerinden izole olarak ölürler. DNA mutasyonları hücre ölümleri ile başlar. Yaşlanma ve kanserler böyle gelişirler. (mç)

Mucize aptal olmamaktır. (mç)

Vücut Kitle İndeksi

Vücut kitle endeksi ile doz belirleme bilimsel değil. Her insan, aynı fonksiyonu farklı hücre grupları ile gerçekleştirir. Bireylerin hücre grupları, hücre gruplarının doku ve organlara dağılımı ve yoğunluğu farklıdır. Fiziksel olarak çok küçük birinde herhangi bir patojenden etkilenen hücre grubunun sayı ve yoğunluğu, büyük birinden daha fazla olabilir. Vücut kitle indeksi ile doz belirlemek yanlış, doğrusu yakında. (mç) Bildiklerinizi unutun.

Posa

Besinlerin bir bileşeni olarak insan vücudunun sindiremediği, emilimini yapamadığı kopleks karbonhidratlara verilen isimdir. (Aracı boş viteste çalıştırmaya benzer.) POSA enerjiye dönüşmediğinden, ihtiyaç olan enerji için sindirim hücreleri daha çok çalışmak zorunda kalırlar. Daha çok çalışmak sindirim hücrelerinin büyüyerek moleküler yapılarının bozulmasına neden olur. Moleküler yapıları bozulan hücreler yeterince fonksiyon göremezler ve sindirim problemleri başlar. Sonuçta mide hacmi büyür. Posaların atılımı sürtünmeye, sürtünme ısıya, ısı DNA'nın nükleotidlerinin ayrılmasına ve sarmal yapıda kopmalara neden olur. Hatalı nükleotid birleşmeleri ile DNA nın elementlerinde mikro patlamalar ve mutasyonlara kadar giden bir süreç başlar.

Beslenme konusundaki rantın akıl dışı büyüklüğü, bilim dışı çözüm önerilerinin nedenidir.

Bilinçsiz Göçler

Sağlık kontrolsüz göç alan veya turist çeken ülkelere gelen kişiler, geldikleri ülkelerin latent virüslerini ve bütün hastalıklarını beraberlerinde getirirler ve temas ettikleri kişilere bulaştırarak, patojeniteyi artırırlar. Ülkelerin sağlık sistemlerini çökertebilirler. Bu ülkelerde bugünün tedbirleri ile pandemiler asla önlenemez ve ölümcül varyantlar söz konusu olur. Pandeminin sona ermesi latent virüs oluşumlarını önlemez. Bilim çevrelerinin görüşünün aksine, bütün virüsler latent virüs oluşumuna neden olurlar (mç)

Pandemi süresi uzaması, insan çeşitliliğinin artışı, karşılıklı bulaştırma ile latent virüs yoğunluğu ve patojenitesi artar. Latent virüsler, kişilerin, toplumların, ülkelerin geçirdikleri hastalıklara ve bölgelere göre değişkenlikler gösterirler. Farklı coğrafi konumdaki ve sağlık sistemleri yetersiz olan ülkelerin latent virüsleri daha farklı ve de daha patojendir. Bu kişiler, temas ettikleri kişilere, latent virüsleri bulaştırarak, patojenite artışına neden olurlar.

Türkiye çok riskli ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle latent virüs reaktivasyonları, şimdi ve gelecekte Türkiyede ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır. (mç)

Birleşik Devletler nüfusunun %85 i geçirilmiş stomegalovirüs(=CMV) taşıyıcısıdır. Tek başına CMV reaktivasyonu ABD de tedirginlik nedenidir.

The MD Andersen Manuel of Medical Oncology

(H.M.Kantarjian, R.A. Wolff, C.A.Koller)

COVİD19 düşük oranda nüfusu etkilemesine karşılık patojenite açısından çok ciddi bir hastalıktır.

Grip Aşıları

Falcılara göre, COVİD19 gelecekte normal gripal infeksiyonlar gibi olacakmış. Normal gribal infeksiyonlar nasıl oluyorsa.

Grip aşıları grip virüslerinin neden olacağı, sözde hastalıklardan korunmak için uydurulmuş sözde aşılardır. Sanki gribe neden olan bir virüs türü varmış ve bu virüs türü bütün insanlarda aynı hastalığa neden oluyormuş gibi. Şaka değil gerçek.

İnsanlar aynı fonksiyonu, farklı gerçekleştiren, farklı hücre gruplarından oluşurlar. Hher bireyde yaklaşık 240 farklı hücre grubu vardır. Her hücre grubunda, farklı patojenler hastalığa neden olurlar. Aşılar hafif şekerlemeler değildir, aşı fikri çağlar öncesi için mucizevi idi, zamanımız için değil. Aşıların hala zorunluk olması, bilimin gelişmemiş liginin göstergesidir. (mç)

AŞI: Bir patojenden elde edilmiş; aynı patojenin tehlikeli formundan kaynaklanacak hastalığa karşı korunma sağlamak amacıyla hazırlanan materyaldir.

Grip aşılarının bilgisizce koro halinde özelliklede ileri yaşlarda ve kronik hastalıkları olanlara önerilmesinin bilimsel bir tarafı yok. Kişide o grip virüsünün hastalık yapacağı hücre grubu yoksa, aşı ANTKOR bulaştırmasına ve atık oluşumuna neden olur. Atıklar hastalıkların ve yaşlanmanın ön sıralardaki nedenlerindendir.

İleri yaşlarda ve onlarca hastalığı olan bir kişide o an etkili olan grip virüsünün etkili olacağı hücre grubu yoksa hastalık gelişmez, orman yoksa orman yangını da olmaz. Yaşamda her şey hücrelerle, hücrelerde gerçekleşir, her ne kadar yaş ve hastalıklar etken olsa da kriter daima hücredir. (mç)

İLERİ YAŞ la ilgili bir kalıp mı var, hangi yaş ileri.

KRONİK HASTALIKLAR Herhangi bir organda, o organdaki hücre grubu sayısı kadar farklı hastalık gelişebilir ve her hücre grubunun hastalığı farklı seyreder, HANGİSİ KRONİK.

Aşı etkisizliklerinin nedeni aşı fikri ve uygulamalarının çağ dışı olmasıdır. GRİP AŞILARI benzer patojenlerin, benzer hücrelerde, benzer hastalıklar geliştirdikleri varsayımı ile hazırlanır. Yani rast gele, bu av değil ki, ya rast gelmezse? BENZER FARKLI DEMEKTİR (mç)

Virüsler

Virüsler; salgınlar ve grip mevsimlerinde hatırlansalar da, içlerinde Kanserlerin de olduğu, bilinen ve bilinmeyen pek çok hastalığın etkenidirler.  -Virüslerin temel yapısı, nükleik asit ve proteindir. Bu iki temel yapının bileşimine NUKLEOPROTEİN denir. Nükleik asit kısmı, virüs ün genomunu oluşturur. Virüs genomu, virüs türüne göre ya RNA ya da DNA özelliğindedir.

Virüsler RESEPTÖR proteinlere bağlanarak hücrelere girerler ve kopyalarını üreterek hücrelerin parçalanmasına neden olurlar. (Bilim çevrelerinin ortak görüşü.) Bu görüş çelişkiler içeriyor, parçalanan hücreler bütünlüklerini kaybettikleri için ölürler ve atık oluşur. Bugün pek çok tedavi, hastalık gelişen hücrelerin öldürülmesine odaklanmıştır, tedavi başarısızlıklarının nedeni budur. (mç) Bir virüsün yerini, daha güçlü bir virüs alabilir, daha güçlü olan, daha patojen olur diye bir kural yok, yeni virüs insanlarda hastalık etkeni olmayabilir. Zaten pandemiler böyle biter. ALLAH, isterse.  (mç)

COVİD19 hastalarının, karşılıklı bulaştırması, patojeniteyi artırır. Bulaşan sadece COVİD19 olmaz. Bulaştıran kişinin daha önce etkilendiği bütün patojenler (= LATENT Enfeksiyonlar) ve toksik atıklarda bulaşır. Patojen çeşitliliği daha çok hücre grubunun etkilenmesine neden olur ve patojenite artar. Süper bulaştırıcı, Süpermen kadar gerçek. Aynı fonksiyonu gerçekleştiren hücre gruplarının fazla sayıda patojenden etkilenmesi bulaşma ve patojenitede artışa neden olur. (mç)

Korunma.- Bütün dünyada; Bikini benzeri, deneme yanılma kapanmalar, kuralsız kurallar ve faz çalışmalı aşılarla PANDEMİ mücadelesi PİRÜS Zaferleri benzeri sonuçlara neden olurlar. Bütün patojenlerin etkili olduğu bir dönem vardır her şey gibi patojen etki de sona erer.  (mç)

Oxford’un ‘’Parson’s Pleasure’’ bölgesindeki genelde çıplak girilen Cherwell nehrinde yüzen bir profesörün hikayesi…. Profesör tam nehirden çıkmak üzereydi ki, bir gurup öğrencisinin kayıkla geçtiğini gördü. Bunun üzerine havlusunu başının etrafına sardı. (Paul ARDEN)

Kanserlerin yaklaşık %20 si bana göre daha çok, bilim çevrelerince, RETRO Virüslerin onkojenik v-rsc geni taşıdıkları için kanserlere neden oldukları, genel kabul görse de, ONKOJENİK OLMAYAN HER HANGİ BİR NESNE YOK. Örneğin kök hücreler kanserlerin gelişimine neden olabilecekleri gibi, kanserlerin gelişimini önler ve tedavi edebilirler. (mç)

Patojenite: Patojenlerin, (bakteri virüs vbg) hastalık geliştirebilmesi için TEK KURAL; Reseptörlerin, patojeni konakçı hücreye taşıması ve konakçı hücrede değişikliğe neden olması ile gerçekleşir. Bireyde patojenin etkileyeceği konakçı hücre varsa hastalık gelişir, yoksa hastalık gelişmez. Hastalığın seyri, konakçı hücrenin konumuna, yoğunluğuna ve fonksiyonuna vbg pek çok etkene göre değişir.

Virüslerin neden olduğu hastalıklardan bilinenler

Virüslerin neden olduğu bazı hastalıklar; çiçek, suçiçeği, kızamık, kuduz, sarılık, nezle, grip, zatürrenin bazı tipleri ve bilmediğimiz pek çok hastalık. Virüsler direkt hastalık etkeni oldukları gibi pek çok hastalıkta yardımcı hastalık etkenidirler. Farklı virüslerin aynı veya temas hücre guruplarına ortak etkisi, kötü prognoz nedenidir. (Çoklu patojen etki)

Virüs, kanser ilişkisi

Virüslerin, neden olduğu bilinen kanserlerden bilinen bazıları;

Hepatit B ve C virüsleri, dünyada kanserlere bağlı ölümler içinde, üçüncü sırada yer alan karaciğer kanserlerinin başlıca nedenidir.

Merkel hücre polyoma virüsü (Merkel hücreli karsinom)

Papilloma virüsleri (serviks kanseri ve diğer anogenital kanserler)

Epstein – Barr virüsü (Burkitt lenfoması ve nazofarenks karsinomu)

Kaposi sarkomu – ilişkili herpes virüs (Kaposi sarkomu)

Erişkin T hücreli lösemi nedeni (bir Retro virüs olan T hücre lenfotropik virüstür)

HIV virüsü de AIDS’li hastalarda immün yetmezlik sonucunda gelişen kanserlerden dolaylı olarak   sorumlu dur. Bu bilgi doğru değil AIDS nedeni ve tedavi. (Yakında 2022 mç)

Latent Virüsler (Tıbbın Kör Noktası)

Konak genomla (genom=genetik materyal) bütünleşmiş ama aktif olmayan virüs. Bazen virüsler semptomlu veya semptomsuz olarak konağa girdiklerinde bazı hücrelerde replikasyon (=kopyalama, çoğalma) göstermeden hayat boyu kalabilirler. (O hücrede o virüsün hastalık geliştireceği konakçı hücre yoktur.) Herhangi bir etkenle tetikleninceye kadar, hastalığa neden olmazlar. Tek bir latent virüsün aktif hale gelmesi, uygun konakçı hücre olmadığından tek başlarına ciddi sağlık sorunlarına neden olmazlar ama yinede yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırırlar. Latent virüsler ülkelere, bölgelere ve kişilere göre farklılıklar gösterirler. Herhangi bir kişide çok sayıda virüse bağlı olarak latent virüsler gelişebilir. 

Bilgisizlik, hassas laboratuvar yöntemlerinin gelişmemiş olması veya düşünülmemesi, ön plandaki patojenin tek etken olarak görülmesi, patojenite artışında mutasyon veya direnç gelişti mazereti vbg pek çok cehalet, latent virüslerin, tıbbın kör noktası olma nedenidir. (mç)

Bilim çevrelerinin görüşlerinin aksine bütün mikroplar, latent virüs gelişimine neden olabilirler. Sebebi bilinmeyen pek çok hastalığın gelişiminde latent virüs reaktivasyonları yardımcı hastalık etkeni olarak yer alırlar. (mç)

Sebebini bilmediğimiz pek çok hastalık; otoimmün, nörodejeneratif vbg hastalıklarla, otoantikor oluşumunda, latent virüsler etkendir. (mç)

Yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırırlar. Hücrelerin moleküler yapılarında değişikliklerle fonksiyon kayıplarına neden olurlar. Yaşlanmanın görünmeyen etkenlerindendirler. (mç)

Özellikle çocuklarda Latent COVİD19 enfeksiyon reaktivasyonu, gelecekte çok ciddi sağlık sorunlarına neden olacaktır.

Reaktivasyon; hastalığın yeniden çıkması, geri dönmesi

Latent; gizli, henüz belirgin hale geçmemiş, hissedilir, klinik belirti vermeyen daha doğrusu bilinmeyen etkendir. (mç)  

Latent virüs veya enfeksiyon ların varlığı sağlıklı yaşamın en önemli engellerinden biri olmasına karşın belirgin semptom geliştirmedikleri için bilinmezler.

Latent virüsler

1) İlave virütik ve virütik olmayan patojenlerin aynı hücre grubunda veya aynı fonksiyonda hastalık geliştirdiklerinde,

2) Toksik atıklarla,

3) Ultraviyole veya değil ışınlarla,

4) Aktive edici çeşitli uyaranlarla,

5) Sepsis nedeniyle,

6 ) Hücre grubunun moleküler yapısında değişime neden olan sayısız etkenle,

7) Latent virüslerle aynı hücre grubunda hastalığa neden olan patojenlerle, aktif hale gelebilirler.

COVİD19 un, latent taşıyıcısı olacak kişiler, aynı hücre gurubunda veya aynı fonksiyonu gerçekleştiren hücre guruplarında, etkili olacak enfeksiyon larda, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacaklardır. (mç)                                                                   

COVİD19 da, Latent virüslerin yoğunluğu ve çeşitliliği, patojenite artışının nedenidir. Süper bulaştırıcı şaka.

Pandemi süresi uzadıkça, karşılıklı bulaştırma ile latent virüslerin yoğunluğu ve çeşitliliği artar. Latent virüsler, kişilerin, toplumların, ülkelerin geçirdikleri hastalıklara ve bölgelere göre değişkenlikler gösterirler. Farklı coğrafi konumdaki ve sağlık sistemleri yetersiz olan ülkelerin latent virüsleri daha farklı vede daha patojendir. Bu kişiler, temas ettikleri kişilere, latent virüsleri bulaştırarak, patojenite artışına neden olurlar.

NOT; Türkiye, pandemi başlangıcında COVİD19 tedavisinde öncelikle sıtma ilacı kullanılarak başlandığını ve bu uygulamanın başarıyı getirdiği açıklamıştır. (eğri gemi doğru sefer) Sıtma ilacı, sadece latent plazmodyum olgularında başarıyı getirmiştir. Latent enfeksiyonları ekarte edecek tedaviler, rast gele değil de, tanı konularak olmalıdır.  (mç)

Latent virüslerin yardımcı hastalık etkeni olduğu ve başarısız tedavi veya aşılamalarda aktif hale geleceğinin bilinmemesi gibi sayısız örnek.  İNGİLTERE de Hindistan varyantının görülmesinin normal bir işleyiş olmasına karşılık, hayretle karşılanması.  Ülkeler arası seyahatler ve karşılıklı bulaştırma ile yüzlerce varyant gelişebileceğinin öngörülememesi gibi, gibi.  Neden İngiltere de MARS VARYANTI değilde, Hindistan varyantı acaba.

Varyantlar bundan sonra Yunan Alfabesi harfleri ile isimlendirilecekmiş. VARYANT zaten uydurma bir terim ama, en azından ülke adı belirtilmesi, hastalığın hangi ülkelerden bulaştığının bilinmesi, korunma ve tedbirler açısından çok önemlidir.  Ayrıca varyantların çeşitliliğine Yunan Alfabesinin harfleri yetmez. (mç)

Doğru hazırlanmış aşılar latent virüslerde asla etkili olmazlar. Latent virüsler ülkelere, çevrelere ırklara göre farklılıklar gösterirler. Farklı ülkelerde yaşayan insanların latent virüsleri farklıdır, göçler ve temaslar patojenite artışlarının nedenidir.

Aşı ve Hafif Yan Etki (Şaka Gibi)

Aşı uygulamalarında ciddi yan etki gelişmedi sözü şaka gibi!  Semptomsuz seyir hastalıksız anlamına gelmediği gibi pek çok ciddi hastalık yaygın hale gelinceye kadar semptomsuz seyreder ve bu kötü prognozun nedeni olur. (mç)

ATEŞ (lokal veya genel); DNA’nın sarmal yapısında kopmalara, nükleotidlerinin ayrılmasına, hatalı nükleotid birleşmelerine ve DNA nın elementlerinde mikro patlamalara, mikropatlamalar DNA da mutasyonlara, mutasyonlar içlerinde kanserlerinde olduğu bütün hastalıklara, yaşlanmaya neden olur.  Ateş sağlıkta birinci ve en önemli kriter dir. (mç)

KIZARIKLIK, ŞİŞME; Etkilenen hücrelerin moleküler yapısının bozulması ile kanama ve ödem gelişimini gösterir. Sonuçta damarlardaki geçirgenlik artar ve doku hasarı oluşur. Ağrı ve ısı oluşur.Yan etkinin kısa süreli olması önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bütün hastalıklar nano ölçekte başlar.  Vücut önemsenmeyen eksileri toplar, hastalıklar ve yaşlanma böyle gerçekleşir. 

HALSİZLİK, (=denge kusuru= kaslarda güçsüzlük) COVİD 19 hastaları veya m RNA aşısı olmuş kişilerde bireylere göre değişen bir bir durumdur, elementlerin dengesinin bozulması ile gerçekleşir. Fonksiyon kaybı, çabuk yorulma sık ve kolay sakatlanma, hücre eksilmesi veya hücrelerin moleküler yapısının bozulması ile gerçekleşir. Hücre eksiklik veya fonksiyon kaybına bağlı olarak algılama ve unutkanlık gibi sorunlar oluşur. Kayıplar ileri yaşlara bağlı olarak değil ama ileri yaşlar belirgin bir sınırı yok hücre kayıplarınının daha çok olduğu yaşlardır sorun hücre ve hücre grup sayısının azalması ile ileti sorunlarının artışıdır.

AĞRI, Etkilenen hücrelerin moleküler yapılarının bozulması (değişimi) kanama, ödem ve nekroz gelişimi ile veya tıkanma ile oluşur. Semptom gelişirse ağrı gelişir, semptomsuz seyir hastalıksızlık anlamına gelmez. Ağrı hastalıkların pusulasıdır.

Cehalet içinde yaşamak, bilgiyle yaşamaktan kolaydır, şanslı olanlar cahilce yaşamaya devam ederler. (Paul ARDEN)

Organlarda Covid Etkisi; (Patojenlerin etki şekli)

 

Bireyin bütün hücreleri bazı yapısal özellikleri paylaştıkları için, olumlu veya olumsuz her şey az veya çok bütün doku ve organları etkiler. Virüsler etkilerini, hücreleri parçalayıp öldürerek gösterirler. Hücre eksilmesi bütün vücutta fonksiyon kayıplarına neden olur. Eksilen hücreler yeniden oluşturulmazsa fonksiyon kayıpları yaşam boyunca artarak devam eder. Yaşam sayısız etkenle ölüme programlanmıştır, kazalar dışında etken ne olursa olsun (hastalıklar veya yaş) hücre eksilmeleri ile gerçekleşir.

COVİD19 etkisini en çok ;

1.- Akciğerler,

2.- Karaciğer,

3.- Beyin,

4.- Üreme ve cinsel aktivite ile ilgili organlar,

5.- Kalp üzerinde gösterir.

1.- Akciğerler.

1.) COVİD19 en görünür etkisini, akciğer hücrelerinde hızlı hücre ölümlerine neden olarak gösterir. Hücre ölümleri ile oluşan toksik materyal, akciğerlerde fonksiyon kaybına neden olur. Solunum sorunları, tüm doku ve organlarda performans düşüşlerine neden olur.

COVİD19 un hücreler üzerindeki etkisi, hücreleri parçalayarak öldürme şeklindedir. Hücre parçalanmaları, DNA nın nükleotidlerinin ayrılmasına, hatalı nükleotid birleşmelerine ve DNA elementlerinde mikropatlamalara neden olur. Oluşan toksik materyal dokularda fonksiyon kayıplarına neden olur.  

COVİD19 az kişide gelişmesine karşılık son derece tehlikeli bir hastalıktır. COVİD19 un etkisi bulaştığı kişilerde hastalık ve ölümlerle sınırlı kalmaz. Hastalık geliştirdiği ve bulaşıp hastalık geliştiremediği kişilerde latent virüs oluşumuna neden olur. Latent virüsler, gelecetekte bir nedenle aktifleştiklerinde bütün hastalıklarda yardımcı hastalık etkeni olarak patojeniteyi artırırlar.

2.- Karaciğer

Karaciğer kişilere göre değişmekle birlikte, insanlarda en fazla hücre grubunun olduğu, (bence bütün hücre çeşitlerinin yaklaşık 240 olduğu) organdır. Karaciğer sağlıktaki olumlu ve olumsuzlukların merkezinde yer alır. Bu nedenle ADVERS (=zararlı etki) reaksiyonlarda birinci sıradaki hedef organdır.

ADVERS, bilim çevrelerince, her hangi bir ekstre nin normal dozlarda kullanımında, amaç dışı zararlı etki gelişimi diye tarif ediliyor ki yanlış. Öncelikle normalin ne olduğunu bilmiyoruz, normal kişilere ve performansa göre değişir. Bazı kişiler için normal olan bir extre bazı kişiler için gereksiz, bazı kişiler için eksik veya fazla olabilir. Bir moleküldeki bir atomun yer değiştirmesi bile biyolojik aktiviteyi değiştirir. (izomerler)  (mç)

Sadece KARACİĞERİ KORUMAK, bütün yaşamın sağlıklı geçmesini sağlar ve karaciğeri tedavi ederek bütün doku ve organları tedavi edebiliriz. Tersi de geçerli, herhangi bir organ veya dokuda gelişen her hastalık karaciğeri olumsuz etkiler. Bilinen karaciğer tetkiklerinin referans aralıkları içinde olması sağlıklı olduğunuzu göstermez. (mç)    

3.- Beyin

İnsan beyninin karmaşıklığı inanılmazdır. 1.3 kg ağırlığındaki erişkin beyninin %78i su dur. Beyinde yaklaşık 10 üzeri 11 adet nöron adı verilen sinir hücresi bulunur. Beyin vücut ağırlığının yalnızca %2 si kadar olmakla birlikte, vücudun dinlenme enerjisinin %20 sini kullanmaktadır. Nöronlar bütün fonksiyonlarına karşılık glial hücrelerin onda biri kadardır.

BEYİN yönetim merkezidir. Vücutta oluşan olumlu olumsuz her şey den etkilenir ve her şeyi etkiler. Vücuttaki bütün hücreler gibi beyin hücreleride farklı seçici geçirgendir. (Hücre seçici geçirgenliği, hücrelerin hem fonksiyonu, hemde korunması içindir.) Beynin cehaletten başka bariyeri yoktur. COVİD19 ve mRNA aşıları er geç etkilediği kişilerin, etkilenen hücre grubunun fonksiyon ve yoğunluğuna göre, beyin fonksiyonlarınıda olumsuz etkileyecektir. (mç)

COVİD19 kişilik bozukluklarına neden olur. Bilim çevrelerine göre benzerlikler ve farklılıklar içeren 10 farklı kişilik bozukluğu vardır.

Bir kaçı;

A.- Tuhaf exantrik (paranoid, şizoid, şizotipa)

B.- Dramatik duygusal, tutarsız (Antisosyal, borderline, histrionik, narsistik)

Narsistik kişilik bozukluğu olanlar devasa egolara sahiptirler. Eleştirilmeye tahammülleri yoktur. Kendilerini çok üstün görürler, başarılı zamanlarda kendilerine yakıştırılan, kral, imparator, padişah gibi lakapları gerçek sanırlar. Onlarsız dünyanın dönmeyeceğini düşünürler. Onlara hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz, başarısızlık asla onların kusuru değildir.)

C.- Anksiyete, ürkeklik (çekingen, bağımlı, obsesif-kompulsif kişilik bozuklukları)

4.- Üreme ve cinsel aktivite

Üreme ve cinsel aktiviteyi gerçekleştiren hücreler ergenlik döneminde oluşurlar. COVİD19 etkilediği hücreler de, ergenlik döneminde oluşurlar. COVİD19 geçirenler ve m RNA aşısı olanlarda, üreme ve cinsel fonksiyonlar COVİD19 dan olumsuz etkilenirler.  

NOT; Üreme organizmaların en hassas işlevidir. Gelişim sırasında, veya çoklu hücre ölümlerinde yazılımı etkileyen her değişiklik, organizmalarda üremeyi engelleyerek veya organizmanın ölümüne neden olarak, türlerin korunmasını sağlar. (YARADILIŞ ve YAŞAM MUCİZESİ) (mç)

5.- Kalp; 

Kalp kası hücreleri insan yaşamının erken dönemlerinde henüz 23 günlük embrio iken, (3mm den daha kısa) tek ve çift nukleuslu olarak oluşurlar ve böylece kalp atmaya başlar. Kalp kası hücreleri yaşam boyu süren çok özel bir kasılmayı yerine getirmek için evrimleşmişlerdir. Kalp inanılmaz kasılabilir bir organdır. Bilim çevrelerine göre kalp kası hücreleri, yaşamın erken dönemlerinde oluştuğu için, örneğin kalp krizi sırasında oluşan hasara yanıt olarak yenilenmezler şeklindeki görüşü yanlış, temel bilimlere aykırı, bozulan her şey onarılabilir. Kalp kasında hasara neden olan en önemli etken, doğumsal bir anomali yoksa, kalbi besleyen damarlardaki hastalıklara bağlı fonksiyon kayıplarıdır. Ayrıca her organda gelişen patoloji ve değişen aktivite kalbin çalışmasını etkiler. Özellikle ısı (vücut ve çevre) değişiklikleri, üzüntü, sevinç, solunum sorunları, obezite ve performans gerektiren her türlü etken kalpte hastalığa neden olur.  

(Molecular Cell Biology 6E) 

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

(mç)

Karma Aşı Fikri Yanlış

Karma aşılar, uygulama kolaylığı için tercih edilmiştir, hatalı bir seçimdir. Yararlılık açısından bilimsel tarafı yok. Kısa zaman aralığında daha fazla hücre gurubunun değişimi veya ölümü neden olarak fonksiyon kayıplarına neden olurlar. Aşılarda kalıcı etki, patojenden etkilenen hücre grubunun ölümüyle gerçekleşir. Tanışma merasimi ile tanıma, şaka değilse CEHALET. (mç) 

Aşı fikri; Çağlar öncesinde, insanların aynı hücre gruplarından oluştukları ve aynı patojenlerden, aynı şekilde etkilendikleri düşüncesiyle hazırlanmış ve uygulanmıştır.

KARMA AŞILAR çocuklarda bu patojenlerin hepsinin hastalığa neden olacağı fikriyle uygulanırlar.

Bunlar; (Çocuklarda)

Hepatit B, BCG, KPA (konjuge pnömokok bakterisinin sebep olduğu menenjit, ortakulak iltihabı ve zatüre), 5li karma aşı, KKK ve suçiçeği aşısıdır. 18. ayda Karma aşının içeriği; difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio ve hemofilus inflüanza tip B aşısıdır.

Bir patojen (çocuk veya yetişkin) kişilerin hepsinde hastalığa neden olmaz. Hangi aşı olursa olsun herkese aynı aşının yapılma fikri yanlışken birde bunların bazılarının karıştırılarak uygulanması kabul edilebilir değil. (mç)

İnsanlar aynı fonksiyonu farklı gerçekleştiren farklı hücre gruplarından oluşurlar. Farklı hücre gruplarında, farklı patojenler hastalıklara neden olurlar. (mç)

Aşılar aşçı yemeği değildir ve asla karıştırılmamalıdırlar.

AŞI: Bir antijene karşı geliştirilir, iyi geliştirilmiş aşılar sadece patojenin hastalık geliştireceği hücre gruplarında etkili olurlar. Kalıcı etkili karma aşılar, en az aşı sayısı (=çeşidi) kadar hücre grubunun ölümüne neden olurlar. Bu ciddi bir travmadır. (mç)

Varyant

VARYANT olarak uydurulan şey, gerçekte latent virüs reaktivasyonudur. Omicron Yunan alfabesinin 15 inci harfidir. 16. Harf olsaydı ne değişecekti. DSÖ nün bu uydurmasının pandemiyi önlemeye yararı olmadığı gibi zararı oldu. Ülkelere, bölgelere ve bireylere göre latent virüsler değişir. Hangi ülkelerde hangi varyantların geliştiğini bilmek tedbir ve tedaviler açısından yararlı olurdu. Şimdide varyant çeşitlerinden sanki COVİD19 çeşidi imiş gibi söz ediyorlar.

Patojenlerin çeşitleri, farklı hücre gruplarında, farklı hastalıklara neden olurlar. Çeşit değişikliği patojen değişikliği anlamına gelir ve patojen değişince, patojenden etkilenen hücre grubu değişir. Hücre grubu değişince hastalık ve hastalığın geliştiği kişiler değişir. (mç) 

Varyant demek yanlış, omikron adı altıda toplamaksa, akıl almaz bir hata. TRUMP, DSÖ konusunda haklıymış.

Omicron şaka olmalı ama bildiğimiz şakalardan değil. Latent virüs çeşitliliğine yunan alfabesinin harfleri yetmez. Omicron varyantı diye adlandırılan şeyler gerçekte LATENT VİRÜS reaktivasyonlarıdır.

Latent virüsler, bak veb site.

Herhangibir aşının varyantlarda etkili olması söz konusu olamaz, tabiki AŞI ise.

Bu 1905 ten beri bilinen bir şey. Emil von BEHRİNG bu buluşuyla Nobel kazandı.

1.- Varyantlar, bulaştıran ve bulaşan kişilere göre farklılıklar gösterirler. (karşılıklı bulaştırma)

2.- Bireyde aynı anda çok sayıda varyant söz konusu olabilir.

3.- Varyant COVİD19 la (veya o anda hangi patojen etkinse) aynı fonksiyonu etkiliyorsa patojenite artar.

4.- Varyantlar CORONAVİRÜS mutasyonu değil, ilave farklı patojen veya patojenlerdir. Varyant olarak adlandırılan latent virüs reaktivasyonlarının patojeniteleri düşüktür. COVİD19 la birlikte geliştiğinde patojeniteyi artırırlar.

5.- Bireye virüs bulaştığında, COVİD19 gelişmesede, virüs bulaşması LATENT VİRÜS reaktivasyonlarına neden olarak PCR testlerinin pozitif çıkmasına neden olurlar. Bu olgular PSEUDOCOVİD olgularıdır, nezle tarzında seyrederler, hastalık süresi bir hafta on gün gibidir. RNA bütün hücrelerde olduğu için, mRNA aşı uygulamaları sonrasıda pseudocovid olguları gelişebilir.

Pandemi döneminde sanki başka patojenler hastalıklara neden olamazmış gibi PCR testi pozitif çıkan herkesi COVİD gibi görmek cehalettir.

Sağlık sistemleri gelişmemiş ülkelerden göç alan veya turist çeken ülkelerde, çok sayıda latent virüs reaktivasyonu söz konusudur. Bu kişilerde covid patojenitesi artar. TÜRKİYE bu ülkelerden biridir ve biz çok ciddi sağlık sorunları ile karşılaşacağız. Üstelik bu olumsuzluklar asla, pandemi süresi ile sınırlı kalmaz.

Patojen etki, etkilenen kişinin hücre grubunun konumuna, yoğunluğuna ve fonksiyonuna göre değişir. (mç)

COVİD19 tanı yöntemleri bilimsellikten uzak.

1.- PCR test pozitifliği kişinin mutlaka COVİD19 olduğunu göstermez.

2.- COVİD19 çok ciddi bir hastalıktır. Nezle gibi seyreden ve birkaç günde etkisini kaybeden hastalıklar asla covid değil, latent virüs reaktivasyonlarıdır.(=pseudo covid)

Gerçek COVİD19un ikincisi, üçüncüsü, SÜPERMENİ geri dönmemek üzere KRİPTONA gönderir.

3.- COVİD19 gelişecek hücre grubu olmayan kişilere (konakçı hücresi olmayan kişilere), virüs bulaşması durumunda PCR testinin pozitif çıkması COVİD19 gelişeceği veya geliştiği anlmına gelmez.

4.- RNA bütün hücrelerde olduğundan, mRNA aşısı olanlarda latent virüs reaktivasyonu gelişebilir. Bu gibi durumlardada PSÖDO COVİD söz konusudur.

5.- COVİD19 çok ciddi bir hastalıktır çünkü hastalık gelişen hücre grubu parçalanarak ölür. Hücre ölümü ile oluşan toksik materyal, doku hasarına neden olur.

Latent virüsler yardımcı hastalık etkenidirler, tek başlarına hastalık geliştiremezler konakçı hücre olmadığından. Reaktivasyonlarında, var olan hastalığın patojenitesini artırırlar.

Varyantlar, bulaştıran ve bulaşan kişilere göre farklılıklar gösterirler. Aynı anda çok sayıda varyantta söz konusu olabilir ve etkileri, etkilenen hücre grubunun konumuna, yoğunluğuna ve fonksiyonuna göre değişir. Varyantlar ilave patojen etkenlerdir, bu nedenle patojeniteyi artırırlar. Omikron diye tarif edilen varyant çok sayıda ve kişilere göre değişen farklı latent virüslerdir. Ülkelere ve çevrelere göre latent virüsler değişir, karşılıklı bulaştırma varyant sayısını artırır. (mç)

Probiyotikler

Sindirim sistemi ve deri başta olmak üzere çeşitli vücut sistemlerinin dengeli biçimde çalışmasına yardımcı olan, bakteri ve mayalardır. Tarif bu, içinde doğru tek kelime yok. Dengeli biçimde çalışmasına yardımcı olurmuş nasıl. Eksik olan ne, kimde ne, kadar eksik, ölçüsü varmı, kaç mg veya kaç ton, herkesin ihtiyacı aynımı.

Bazı bilim çevrelerinin, bizler bakterilere besin ve koruma sağlarız onlarda bize sindirimde yardımcı olurlar görüşü bilimsellikten uzak. İnfeksiyonların çoğunun nedeni bakteriler değil mi.

Tüm bitki ve hayvanlar gibi, insanlarda bakterilerin yürüyen depolarıdır.

Bakteriler, küçük boyut ve basit organizasyonlarına rağmen, basit kimyasalları karmaşık biyolojik moleküllere çevirebilirler. Tüm bitki ve hayvanlar gibi insanlarda bakterilerin yürüyen depolarıdır. Çoğunluğu bağırsaklarımızda olmakla birlikte, vücudumuzun her yerinde inanılmaz çeşit ve sayılarda bulunurlar. Bakterilerin yer değiştirmesi hastalık nedenidir. Bağırsaklarda hastalık yapmayan her hangi bir bakteri, solunum yolları için ölümcül olabilir.

Gelişimini tamamlamış, ortalama bir insanın (anlaşılsın diye böyle yazıyorum, ortalama bir insan diye bir şey yok.) vücudunda yaklaşık 1- 1.5 kg bakteri bulunur.

Tüm bakterilerde bulunan KARBON miktarı neredeyse tüm bitkilerdeki karbon miktarı kadardır.

(mç)

Molecular Cell Biology 6E     

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

Herhangi bir konuda herhangi bir ekstre için; yardımcı olur veya destek olur deniyorsa, bilin ki yeri çöptür ve çöpü de kirletir.

PROTOZOONLAR da bakteriler gibi, besin zincirinin yararlı üyeleri kabul edilirler. (benim dışımda)

Entamoeba histolitica >>>>> Dizanteriye

Trikomonas vaginalis >>>>> Vajinite

Trypanozoma brucei >>>>>>> Uyku hastalığına

Protoozoanların insanlar için en ölümcül olanı ise;

PLASMODİUM FALCİPARUM la ilgili türlerdir. Her yıl 300.000.000 (üç yüz milyon) dan fazla yeni SITMA olgusuna yine yılda 1.5 ile 3 milyon arasında insanın ölümüne neden olurlar.

2.- Tüm biyolojik yapı taşları karbon atomu etrafında organize olmuşlardır. İki milyon (2.ooo.ooo) bileşenin bin yedi yüz (1700) ü karbonla bileşen oluşturur. Karbon olmasaydı bilinen evren ve yaşam olmazdı.

Çok konuşulan onda o var onu yapar bunda bu var bunu yapar, SADECE YALANDIR.

Oksijensiz ve Karbonsuz yaşam olmaz, oksijensiz ve Karbonsuz KARBON Monoksitte olmaz.

Her iki elimizdeki hücrelerin çeşidi aynıdır, bu hücrelerin bir ayna görüntüsündeki farklı dizilimleri, işlev (=fonksiyon) farklılıklarına neden olur.  

Aşı Karmaşası

Aşı uygulamalarının tüm dünyada aynı zamanlarda ve aynı zaman aralıklarında yapılması gerekir. Aksi durumda bir aşı karmaşası ve etkisizliği ortaya çıkar. Bazı kişilerde aşı etkisi ortadan kalkar ken, (ki bu süre asla bilinemez, kişi sayısı kadar değişkendir.) bazılarında etki yeni başlar. (mç)

AŞI her bireyi farklı süreler korur, maksimum veya minimum şu kadar korur sadece faldır.

COVİD19 etkili olduğu kişilerde, özelliklede akciğerlerde, akciğer kanserlerinden çok daha hızlı yayılır ve daha öldürücüdür.

COVİD19 dan etkilenen öncelikli doku ve organlar; akciğerler, karaciğer, kalp, beyin ve üreme organlarıdır.

Faz çalışmaları.

Faz çalışmaları sağlıklı ve gönüllü kişilerde yapılır. Bütün insanlar sağlıklı olmadıklarına göre, aynı aşının etkisi sağlıklı ile sağlıksız kişilerde aynı olmaz. Yaşlılar, hastalıklılar ve çocuklarda hücre sayısı az olduğu için olumsuzluklardan daha çok etkilenirler. Yaş ve hastalıklar etkilerini hücreler yoluyla gösterirler, her yaş ve hastalıkta hücre eksilmesi farklıdır bu nedenle kriter hücredir.

Faz 0 - preklinik çalışmalar

Geliştirilen ilacın deney hayvanlarında, ya da insanlarda mikrodozlar halinde uygulanarak etkene verilen cevabın araştırılması.

Faz 1 - çalışmalar

İlacın farmokinetik özellikleri, toksisitesi, biyoyararlanımı, farmakolojik etkileri az sayıda sağlıklı gönüllülerde araştırılır. Bu fazın ana amacı güvenliktir. Ama az sayıda gönüllü muhtemelen sağlıklı kişide yapılan uygulamalarla sağlıksız kişilerdeki uygulamalar farklıdır. Faz1 çalışma güvenlik konusunda yeterince bilgi vermez. Ayrıca her insan farklı.

Faz 2 - çalışmalar

İlacın etkili doz sınırları, klinik etkinliği, biyolojik aktivitesi, yarar ve güvenliği az sayıdaki hastada araştırılır. Bu aşamada optimum doz ve aralıkları hesaplanır. Bu fazın ana amacı etkinlik ve güvenliktir. Faz 2 çalışmalarıda faz 1 çalışmaları gibi yeterince bilim içermiyor.

Faz 3 - çalışmalar

Birinci ve ikinci aşamayı geçen ilaçlar, daha geniş bir populasyonda denenir ve plasebo kontrollü çalışmalarla güvenliği, karşılaştırmalı çalışmalarla etkinliği araştırılır. Fazın ana amacı etkinliğin kanıtlanması ve yan etkilerin belirlenmesidir.

Faz 4 - çalışmalar

İlk üç aşamayı geçen ilaçlar ruhsat alır ve pazara verilir. İlaç pazara verildikten sonra yapılan her türlü çalışma 4. Faza aittir.

Faz çalışmaları daha az veya daha çok a göre yapılır. Az veya çok bilimde ölçü değil bu nedenle faz bilimsel bir ölçü değil, çağlar öncesindede değildi. Her hangi bir aşı laboratuvar ortamında %100 etkili hazırlansa bile, insan vücudu tüp değil. Her insan farklı ve dünyadaki insan nüfusu yaklaşık (8) Milyar.

Aşı etkinliklerinin, fazlarla belirlenmesi bilim değil istatistiktir. İstatistik denizden bir kova su aldığınızda, kovada balık varsa, denizde balık var, kovada balık yoksa, denizde balık yok demektir.

Ben aşı oldum, aşı keyfiyet değil, zorunluk, umarım etkilidir.

Aşı etkinliklerini doğru belirleyebilmek bu günün bilgi ve teknolojileri ile imkansız. Öncelikle kimlerde COVİD19 gelişeceğini bilmiyoruz. Hastalığın veya aşının herhangi bir ölçümü yok.

Virüsler son derece kısıtlı konakçı yelpazesine sahiptirler ve her hangi bir virüs çok az sayıda kişide hastalığa neden olur. Buna karşılık, hücreleri parçalayarak öldürür ve doku fonksiyonlarını işlevsiz kılar. Aşı herbireye yapılır. (mç)

PANDEMİLER yaygın latent virüs oluşumlarına neden olurlar. Pandemi süresi uzadıkça kişilerdeki latent virüs yoğunluğu artar. Latent virüs yoğunluğunun artışı, patojenite artışına ve pandemi süresinin uzamasına neden olur. Latent virüs çeşitliliğine Yunan alfabesinin harfleri yetmez.

COVİD19 a bağlı latent virüs oluşumu, hastalık gelişsin veya gelişmesin virüs teması olan her bireyde oluşur.   

Patojenlerin, (bakteri, virüs vbg) hastalık geliştirebilmesi için; RESEPTÖR proteinin, PATOJENİ (antijeni= hücre dışı materyali) KONAKÇI hücreye taşıması ve patojenin konakçı hücrenin kimyasal yapısını bozması tek kuraldır.

Konakçı hücre varsa hastalık gelişir. Konakçı hücre yoksa hastalık gelişmez.  Bildiklerinizi unutun, kimse aklından ötesini göremez.

Patojen etki; patojenlere (A,B,C,D) diyelim, hücre gruplarına ise (a,b,c,d) diyelim, etkileşime ise(x)  Sadece (Axa) durumunda hastalık gelişir. (Axb), (Axc) ve (Axd) vbg durumlarda hastalık gelişmez.

(Bxb), (Cxc) ve (Dxd) gibi hücre grubu ve patojen kesişmelerinde yine hastalık gelişir. (mç)                                              

Reseptör (=protein) ECM bileşenlerini birbirine bağlar, hücre dışı materyali hücre içine taşır. (İletiyi sağlayan ortak protein, sinyal proteini olarak ta adlandırılabilir.)

Bir hücrede 1000 ile 50.000 arasında hücre yüzey reseptörü vardır. Tipik bir memeli hücresi yaklaşık 1010 toplam protein molekülü ve 106 zar proteini içermektedir. Sinyal ileti molekülleri için olan reseptörler, yaygın olarak plazma zar proteinlerinin yalnızca %0.1 ile % 0.5 lik kısmını oluştururlar.

MOLECULAR CELL BIOLOGY 6E

(Lodish, Berk, Kaiser, Kriger, Scott, Bretscher, Ploegh, Matsudaira)

Salgınlar konusunda bilimsel gelişmelerin sağlanamaması nedeniyle aşıların hala mucizevi olması, bilgilerimizin çağdışı olduğu anlamına gelir. Aşılar keyfiyet değil zorunluktur. Aşı konusu yakın bir gelecekte tıbbı en çok meşgul edecek konulardan biri olacaktır.

Farklı aşıların etki mekanizmaları, etki süreleri ve insanlar üzerindeki etkileri farklıdır. Bir ondan, bir bundan aşı değil, aşçı yemeği olur.

Aşı etkisi salgın veya değil, etkilenen hücre grubunun ölümüne neden olmuyorsa, aşı dozu bazı kişiler için yetersiz kalırken bazıları için fazladır. Aşı koruma süreleri kişinin hücre grubunun yoğunluğu, hücre grubunun fonksiyonu gibi pek çok etkenle değişir. İki farklı kişinin hücre grubu ve hücreleri farklıdır. Şu kadar süre korurun bilimsel hiç bir anlamı yoktur. Ayrıca aşı etki süresinin kısalığı doz yetersiz değilse, aşıdan etkilenen hücre grubunun yeniden oluştuğu ve kişinin sağlıklı olduğu anlamına gelir.  (mç)

Antikorlar, antije özgü oluşurlar. Kusursuz aşılar, farklı antijenlere karşı antikor oluşturmazlar.(Aşı mantığına aykırı) Varyantlar COVİD19 un etkili olduğu hücre grubunda veya fonksiyonda etkili yardımcı hastalık etkeni ilave patojenlerdir. Etkili aşı COVİD19 dan koruyarak aynı fonksiyonda etkili olan varyantın patojeniteyi artırmasını önler.   

Aşı sayısını varyant nedeni ile artırmak bilimle bağdaşmaz. Varyant farklı patojen etkidir. (=ilave patojen) Aşıların varyantlarda etkili olamayacağı 1905 ten beri bilinen bir konudur.

Antijene özgül ANTİKORLAR 1905 yılında Emil Von Behring ve Shibosabura Kitasato tarafından keşfedilmiştir. Şimdi VON BEHRİNG’ in antikorlarının, İMMÜNOGLOBULİN ler olarak adlandırılan serum proteinleri olduklarını biliyoruz. İMMÜNO GLOBULİNLER antikor aktivitesinden sorumlu serum proteinleridir. Patojen değişince immünoglobulin de değişir.

Mutasyon (Yakında)

Antibiotik Direnci (Yakında)

Hastane İnfeksiyonları (Yakında)